De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kubus van CSPE succesfactoren!

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kubus van CSPE succesfactoren!"— Transcript van de presentatie:

1 De kubus van CSPE succesfactoren!
Juliette Vermaas (OGW) Judith Gulikers en Wilma Bredewold (GP-OGW) In opdracht van de AOC Raad De kubus van CSPE succesfactoren! Marion Visser (Clusius College Heerhugowaard) Wilma Bredewold (Bredewold Onderwijsadvies)

2 De kubus van CSPE succesfactoren
Succesfactoren van 10 ‘succesvolle’ vmbo groen scholen 10 scholen hebben boven gemiddeld gescoord op het CSPE en daarbij vaak een grote verbeterstap gemaakt in het CSPE óf het verschil tussen SE en CSPE behoorlijk verkleind in 2 jaar 6 thema’s (zie kubus) Per thema: Succesfactoren Gespreksvragen Citaverde College Heerlen, vmbo Clusius College Heerhugowaard, vmbo AOC Terra Emmen, vmbo Eelde, vmbo Wellantcollege Brielle, vmbo Klaaswaal, vmbo Westvliet, vmbo Lentiz Onderwijsgroep Maasland, vmbo AOC Oost Twello, vmbo Groenhorst Emmeloord, vmbo

3 De 6 succesfactoren in beeld
Inhoud beroepsgerichte programma Groepering Professionalisering docent OGW cultuur Rol van competenties Leerling verantwoordelijk Losse thema’s, maar thema’s staan niet los van elkaar!

4 1. Inhoud beroepsgerichte programma
Theorie vs praktijk Rekenen en economie Nieuwe methode (modulair) PTA Weten wij waar we naartoe moeten en willen werken met onze leerlingen? Bereidt ons programma hier op voor? (Wat doen we te weinig/te veel?) In hoeverre vraagt bijstelling van ons programma om PTA aanpassing?

5 2. groepering Homogene GL groepen GL niveau Differentiatie
Past onze huidige groepssamenstelling bij de (gewenste) inrichting van ons programma? Differentiëren we hiermee voldoende naar niveau? Welke (organisatorisch) haalbare verbeteringen kunnen we doorvoeren?

6 3. Professionalisering docent
Bewust toewerken naar einddoelen Volgen, feedback geven en differentiëren op leerlingniveau Open cultuur, stimulans tot reflectie binnen het team Weten wij wat de SE/CSPE eisen zijn? Werken wij hier bewust naar toe? Hebben wij een cultuur waarin we kritisch durven te zijn naar onszelf/elkaar en van elkaar willen leren? Krijgen wij de mogelijkheid en worden wij gestimuleerd ons te scholen op vakinhoudelijk en didactisch gebied?

7 4. OGW cultuur Bewuste samenwerking in het team binnen OGW cyclus
Kwaliteit van toetsen Analyse van resultaten Verbeterpunten programma, toetsing en didactisch handelen Actieve ondersteuning schoolleiding (scholing, IPB, sturing op resultaat, sectieoverleg) Hebben wij als sectie eenduidige afspraken over de kwaliteit van onze toetsen? Passen wij de 3 centrale OGW vragen consequent toe? Werken wij in ons onderwijs volgens een vaste cyclus van ‘voorbereiden, uitvoeren, analyseren, verbeteren’?

8 5. Rol van competenties Met CGO vergroten complexiteit van opdrachten
Werken aan specifieke competenties ter voorbereiding op CSPE (o.a. plannen en organiseren) Vakoverstijgend Inzet PvB’s voorbereidend op het CSPE Expliciete beoordeling competenties (PTA, cijfer) Welke meerwaarde zien wij in het werken aan competentieontwikkeling voorbereidend op het CSPE? Hoe vertalen wij dit naar ons (toets)programma? Welke ruimte hebben onze leerlingen om competenties in praktijk te brengen? Hoe beoordelen wij de competentieontwikkeling van leerlingen en welke weging geven wij hieraan?

9 6. Leerling verantwoordelijk
Flexibel programma leerlingen (ruimte eigen inbreng) Leerling verantwoordelijk voor deel programma Leerlingen werken aan eigen leerdoelen (portfolio) Hoe betrekken wij onze leerlingen bij de invulling van ons/hun lesprogramma? Biedt ons programma voldoende mogelijkheden voor eigen keuzes en invulling door leerlingen? In hoeverre maken wij onze leerlingen verantwoordelijk voor het behalen van hun eigen leerdoelen?

10 Maar nu de praktijk! Eens succesvol is niet altijd succesvol!
Wat zijn voor Clusius College Heerhugowaard tot nu toe de meest bepalende succesfactoren geweest, hoe heeft men dit aangepakt en houdt men het vast? Marion Visser, teamleider Clusius College Heerhugowaard

11 Met elkaar in gesprek rond de CSPE kubus

12 Meest opvallende uitspraak? Nieuwe inzichten?
Elke locatie heeft een aantal exemplaren van de kubus ontvangen. U vindt een pdf van de CSPE kubus op de website van de AOC Raad. Of pdf even opvragen via:


Download ppt "De kubus van CSPE succesfactoren!"

Verwante presentaties


Ads door Google