De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© IVA Individueel transitieplan (ITP) voor arbeidsintegratie Peter den Boer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© IVA Individueel transitieplan (ITP) voor arbeidsintegratie Peter den Boer."— Transcript van de presentatie:

1 © IVA Individueel transitieplan (ITP) voor arbeidsintegratie Peter den Boer

2 © IVA Wat gaan we doen? IkU Wat is ITP? Hoe ziet het proces eruit? Koppeling Wat doet u al? Hoe moet ITP daaraan gekoppeld worden? Arbeidsidentiteit en Loopbaancompetententies Moet dat met Pro-lln? Kan dat met Pro-lln? Dilemma’s en keuzes rond transitie Hoe zit dat bij u? Stappenplan naar ITP- ontwikkeling Wat doet u al? Hoe vertel je het ouders, leerlingen, collega’s / docenten?

3 © IVA ITP – werk in uitvoering 2005: - boekje European Agency met model ITP 2006/2007 work@work – eerste uitwerking concept 2007/2008 work@work Plus thema 4 – uitwerking op scholen Centraal: TRANSITIE – verandering van focus

4 © IVA ITP Documenteert verleden, heden en toekomst omstandigheden, medische geschiedenis hobbies, vrije tijdsbesteding, waarden en culturele achtergrond, competenties, vaardigheden wensen Sluit aan op IOP Doel: De kans op werk te vergroten Aansluiting werk – jongere te bevorderen Autonomie, zelfkennis en zelfvertrouwen te bevorderen Win-win met werkgevers te bevorderen

5 © IVA Principes 1 Informatie, orientatie, observatie Opleiding / training en certificering Empowerment, werk, nazorg Jongere (leerling) Ouders / familie School Maatschappelijke ondersteuning Werkgevers

6 © IVA Principes 2 Geeft eigen wensen, competenties, interesses en behoeften aan Begeleidt bijeenkomst, zorgt dat iedereen aan bod komt Zorgt dat de benodigde informatie beschikbaar is of komt. Zorgt dat afspraken worden gemaakt over taken. Zorgt dat daar de volgende bijeenkomst op teruggekomen wordt Docent geeft een beeld van de leerling, diens peroonslijke en onderwijs geschiedenis. Andere professionals geven informatie over de vereiste competenties op de arbeidsmarkt n.a.v. wensen van de leerling Geven verwachtingen aan en hun beeld van de leerling en zijn/haar toekomst ITP van de leerling Jongere Deskundigen Familie Contactpersoon Vanuit intake naar herhaalde actie én evaluatie

7 © IVA Plaats ITP Relatie tot: -IOP / handelingsplannen en bijstellingscycli -Leerlingvolgsysteem -Stagebeoordeling -Portfolio -Sectororiëntatie -Arbeidskundig onderzoek -Beroepskeuzetests -….

8 © IVA U -Wat voor instrumenten heeft u al in huis en welke informatie wordt daarmee verzameld -Aan welke instrumenten zou ITP gekoppeld moeten worden? Waar zit de aansluiting of overlap?

9 © IVA Transitie Overgang – hobbel Praktijkschok Eigen ergaringen met stage, begin loopbaan

10 © IVA Arbeidsidentiteit - ontwikkeling (Meijers en Wardekker, 2001) grens- ervaring interne dialoog externe dialoog Identiteit “Natuur” verwarring emotie -> “Cultuur” betekenis <-cognitie commitment exploratie

11 © IVA Arbeidsidentiteit (Meijers, 1995) Identiteit: -Wie ben ik? -Wat wil ik? Arbeidsidentiteit: -Wat betekent arbeid voor mij? -Wat wil ik door middel van arbeid voor mijn omgeving betekenen?

12 © IVA Hoe kom je eraan? Door te participeren en te ervaren – DOEN Is nooit af Geeft wel richting – ook aan leren – ‘zelfsturing’

13 © IVA Leren kiezen – zelfsturing (Den Boer e.a., 2003) Onderzoek 2005: Zonder expliciete aandacht voor reflectie gebeurt er niets! Grenservaring Verwerking Arbeids- identiteit Zelfsturing

14 © IVA Principes 3 Start opleiding Voor- geschiedenis W E R K (her)oriëntatie curriculum (her)oriëntatie curriculum OPLEIDING Confrontatie Met arbeid en beroep JONGERE Reflectie op confrontatie (her)oriëntatie curriculum

15 © IVA Loopbaancompetenties (Kuijpers, 2003) Capaciteitenreflectie – onderzoeken wat je kunt Motievenreflectie – onderzoeken wat je wilt Werkexploratie – onderzoeken hoe de wereld eruit ziet Netwerken – zorgen voor kennissen Loopbaansturing – de volgende stap zetten – niet blijven hangen in reflectie – DOEN!

16 © IVA U -Moet dat ook met Pro-leerlingen? -Kan dat ook met Pro-leerlingen?

17 © IVA VISIE Wie/ wat bepaalt beroepsperspectief? Is dat een lineair of cyclisch proces? Wanneer begin je ermee? TRANSITIE PROCES INSTRUMENTEN PARTIJEN Informatie verzamelen Doel bepalen Kwalificering Empowerment Werk Nazorg L e e r l i n g O u d e r s / g e z i n B e d r i j f S c h o o l Inspectie Overheid REGIE Wie? Vast – verschuivend? LVS met o.a. Comp beoordeling Stage beoordeling IOP/ handelingsplan ITP PF MelbaBeroepskeuzetest SAMENHANG Onderling Met doelen van partijen Met proces EIGENAARSCHAP Van proces Van instrument Vast – verschuivend? Maatschappelijke organisaties Docent, stagebegeleider, coach Uitstroommeting Mast Waar sta je? Wat kun je? Waar wil je heen? Wat heb je nog nodig? Consequenties voor inrichting onderwijs Consequenties organisatie school STAGEBEGELEIDING Wie? Afstemming

18 © IVA Visie -Wie / wat bepaalt beroepsperspectief jongere? -Cyclisch of lineair? -Wanneer begin je ermee? -Hoe ga je om met niet-realistische beroepswensen -Vooral algemeen op of (meer) beroepsspecifiek opleiden?

19 © IVA Samenhang en eigenaarschap instrumenten nu en straks LVS – gebruik maken info voor ITP – eigendom school – relatie ITP-IOP-PF-Pop IOP / handelingsplannen – ITP deel IOP? – IOP onderwijskundige uitwerking ITP PF Pop Arbeidskundig onderzoek Stages Beroepsoriëntatie en beroepskeuzetestst …..

20 © IVA Bij het schema Spoorboekje nodig: Wie doet wat wanneer? Overzicht van wat er in welke klas gebeurt Welke docenten hebben de totale lijn in beeld – stagedocenten hebben dat meestal goed op een rij – hebben ook een beeld van (missende) competenties (bij de leerling). Betekenis competenties voor docent duidelijk maken ivm transitie  maak een schema voor docenten  Maak een schema voor de leerlingen

21 © IVA Stappen naar ontwikkelplan Leg het de docenten goed uit waar het nodig voor is – voorkom: ‘transitieplan is het zoveelste plan dat moet’ Instrument in voor leerlingen begrijpelijk taal voor ouders en leerlingen met voor leerlingen bruikbare en nuttige functies bij voorkeur in beelden ITP is er feitelijk al – alle info is er, maar het is als ITP nog niet herkenbaar; DUS: Schema maken om in beeld te brengen wat je al doet en wie welke informatie heeft Blijft de grote lijn van de doorstroom van de leerling in beeld?

22 © IVA U Wat vertelt u nu aan een leerling als hij of zij bij u op school begint over wat er na school komt en hoe u hem of haar daarop voorbereidt? Als u dat nu aan een beginnende leerling bij u op school zou moeten vertellen, wat zou u dan vertellen? Hoe vertelt u morgen uw collega’s op school wat ITP is en waar het goed voor is?

23 © IVA Literatuur European Agency for Development in Special Needs Education (). Individuele Transitieplannen. Begeleiding bij de overstap van school naar werk. www.european-agency.org. F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker (2006). Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo. Driebergen: Het Platform Beroepsonderwijs M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker (2006). Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Driebergen: Het Platform Beroepsonderwijs M. Kuijpers (2003). Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar ‘competenties’. Enschede: Twente University Press. F. Meijers (1995). Arbeidsidentiteit. Studie- en beroepskeuze in de post-industriele samenleving. Alphen a/d Rijn: Samsom HD Tjeenk Willink Peter den Boer, Kariene Mittendorff & Titia Sjenitzer (2004). Beter Kiezen. Onderzoek naar keuzeprocessen van jongeren in het vmbo en mbo. Wageningen: Stoas Onderzoek.

24 © IVA Contact Peter den Boer IVA Beleidsonderzoek en advies Unit Werken en Leren prdenboer@uvt.nl 013 466 8462 06 12529533


Download ppt "© IVA Individueel transitieplan (ITP) voor arbeidsintegratie Peter den Boer."

Verwante presentaties


Ads door Google