De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Individueel transitieplan (ITP) voor arbeidsintegratie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Individueel transitieplan (ITP) voor arbeidsintegratie"— Transcript van de presentatie:

1 Individueel transitieplan (ITP) voor arbeidsintegratie
Peter den Boer © IVA

2 Wat gaan we doen? Ik U Wat is ITP? Hoe ziet het proces eruit?
Koppeling Wat doet u al? Hoe moet ITP daaraan gekoppeld worden? Arbeidsidentiteit en Loopbaancompetententies Moet dat met Pro-lln? Kan dat met Pro-lln? Dilemma’s en keuzes rond transitie Hoe zit dat bij u? Stappenplan naar ITP-ontwikkeling Hoe vertel je het ouders, leerlingen, collega’s / docenten? © IVA

3 ITP – werk in uitvoering
2005: - boekje European Agency met model ITP 2006/2007 – eerste uitwerking concept 2007/2008 Plus thema 4 – uitwerking op scholen Centraal: TRANSITIE – verandering van focus © IVA

4 ITP Documenteert verleden, heden en toekomst Sluit aan op IOP Doel:
omstandigheden, medische geschiedenis hobbies, vrije tijdsbesteding, waarden en culturele achtergrond, competenties, vaardigheden wensen Sluit aan op IOP Doel: De kans op werk te vergroten Aansluiting werk – jongere te bevorderen Autonomie, zelfkennis en zelfvertrouwen te bevorderen Win-win met werkgevers te bevorderen © IVA

5 Principes 1 Informatie, orientatie, observatie Opleiding / training en
certificering Empowerment, werk, nazorg Jongere (leerling) Ouders / familie School Maatschappelijke ondersteuning Werkgevers © IVA

6 Principes 2 Vanuit intake naar herhaalde actie én evaluatie Jongere
Geeft eigen wensen, competenties, interesses en behoeften aan Begeleidt bijeenkomst, zorgt dat iedereen aan bod komt Zorgt dat de benodigde informatie beschikbaar is of komt. Zorgt dat afspraken worden gemaakt over taken. Zorgt dat daar de volgende bijeenkomst op teruggekomen wordt Jongere Vanuit intake naar herhaalde actie én evaluatie ITP van de leerling Geven verwachtingen aan en hun beeld van de leerling en zijn/haar toekomst Contactpersoon Familie Deskundigen Docent geeft een beeld van de leerling, diens peroonslijke en onderwijs geschiedenis. Andere professionals geven informatie over de vereiste competenties op de arbeidsmarkt n.a.v. wensen van de leerling © IVA

7 Plaats ITP Relatie tot: IOP / handelingsplannen en bijstellingscycli
Leerlingvolgsysteem Stagebeoordeling Portfolio Sectororiëntatie Arbeidskundig onderzoek Beroepskeuzetests …. © IVA

8 U Wat voor instrumenten heeft u al in huis en welke informatie wordt daarmee verzameld Aan welke instrumenten zou ITP gekoppeld moeten worden? Waar zit de aansluiting of overlap? © IVA

9 Transitie Overgang – hobbel Praktijkschok
Eigen ergaringen met stage, begin loopbaan © IVA

10 Arbeidsidentiteit - ontwikkeling (Meijers en Wardekker, 2001)
grens-ervaring interne dialoog externe dialoog Identiteit “Natuur” verwarring emotie -> “Cultuur” betekenis <-cognitie commitment <--> exploratie © IVA

11 Arbeidsidentiteit (Meijers, 1995)
Wie ben ik? Wat wil ik? Arbeidsidentiteit: Wat betekent arbeid voor mij? Wat wil ik door middel van arbeid voor mijn omgeving betekenen? © IVA

12 Hoe kom je eraan? Door te participeren en te ervaren – DOEN
Is nooit af Geeft wel richting – ook aan leren – ‘zelfsturing’ © IVA

13 Leren kiezen – zelfsturing (Den Boer e.a., 2003)
Grenservaring Arbeids- identiteit Zelfsturing Verwerking Onderzoek 2005: Zonder expliciete aandacht voor reflectie gebeurt er niets! © IVA

14 Principes 3 Reflectie op confrontatie W E R K (her)oriëntatie
curriculum Confrontatie Met arbeid en beroep OPLEIDING (her)oriëntatie curriculum (her)oriëntatie curriculum Start opleiding JONGERE Voor- geschiedenis © IVA

15 Loopbaancompetenties (Kuijpers, 2003)
Capaciteitenreflectie – onderzoeken wat je kunt Motievenreflectie – onderzoeken wat je wilt Werkexploratie – onderzoeken hoe de wereld eruit ziet Netwerken – zorgen voor kennissen Loopbaansturing – de volgende stap zetten – niet blijven hangen in reflectie – DOEN! © IVA

16 U Moet dat ook met Pro-leerlingen? Kan dat ook met Pro-leerlingen?
© IVA

17 L e e r l i n g VISIE Wie/ wat bepaalt beroepsperspectief? TRANSITIE
Is dat een lineair of cyclisch proces? Wanneer begin je ermee? TRANSITIE PROCES INSTRUMENTEN PARTIJEN Informatie verzamelen Doel bepalen Kwalificering Empowerment Werk Nazorg L e e r l i n g O u d e r s / g e z i n B e d r i j f S c h o o l Inspectie Overheid REGIE Wie? Vast – verschuivend? LVS met o.a. Comp beoordeling Stage beoordeling IOP/ handelingsplan ITP PF Melba Beroepskeuzetest SAMENHANG Onderling Met doelen van partijen Met proces EIGENAARSCHAP Van proces Van instrument Maatschappelijke organisaties Docent, stagebegeleider, coach Uitstroommeting Mast Waar sta je? Wat kun je? Waar wil je heen? Wat heb je nog nodig? Consequenties voor inrichting onderwijs Consequenties organisatie school STAGEBEGELEIDING Afstemming © IVA

18 Visie Wie / wat bepaalt beroepsperspectief jongere?
Cyclisch of lineair? Wanneer begin je ermee? Hoe ga je om met niet-realistische beroepswensen Vooral algemeen op of (meer) beroepsspecifiek opleiden? © IVA

19 Samenhang en eigenaarschap instrumenten nu en straks
LVS – gebruik maken info voor ITP – eigendom school – relatie ITP-IOP-PF-Pop IOP / handelingsplannen – ITP deel IOP? – IOP onderwijskundige uitwerking ITP PF Pop Arbeidskundig onderzoek Stages Beroepsoriëntatie en beroepskeuzetestst ….. © IVA

20 Bij het schema Spoorboekje nodig: Wie doet wat wanneer?
Overzicht van wat er in welke klas gebeurt Welke docenten hebben de totale lijn in beeld – stagedocenten hebben dat meestal goed op een rij – hebben ook een beeld van (missende) competenties (bij de leerling). Betekenis competenties voor docent duidelijk maken ivm transitie  maak een schema voor docenten  Maak een schema voor de leerlingen © IVA

21 Stappen naar ontwikkelplan
Leg het de docenten goed uit waar het nodig voor is – voorkom: ‘transitieplan is het zoveelste plan dat moet’ Instrument in voor leerlingen begrijpelijk taal voor ouders en leerlingen met voor leerlingen bruikbare en nuttige functies bij voorkeur in beelden ITP is er feitelijk al – alle info is er, maar het is als ITP nog niet herkenbaar; DUS: Schema maken om in beeld te brengen wat je al doet en wie welke informatie heeft Blijft de grote lijn van de doorstroom van de leerling in beeld? © IVA

22 U Wat vertelt u nu aan een leerling als hij of zij bij u op school begint over wat er na school komt en hoe u hem of haar daarop voorbereidt? Als u dat nu aan een beginnende leerling bij u op school zou moeten vertellen, wat zou u dan vertellen? Hoe vertelt u morgen uw collega’s op school wat ITP is en waar het goed voor is? © IVA

23 Literatuur European Agency for Development in Special Needs Education (). Individuele Transitieplannen. Begeleiding bij de overstap van school naar werk. F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker (2006). Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo. Driebergen: Het Platform Beroepsonderwijs M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker (2006). Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Driebergen: M. Kuijpers (2003). Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar ‘competenties’. Enschede: Twente University Press. F. Meijers (1995). Arbeidsidentiteit. Studie- en beroepskeuze in de post-industriele samenleving. Alphen a/d Rijn: Samsom HD Tjeenk Willink Peter den Boer, Kariene Mittendorff & Titia Sjenitzer (2004). Beter Kiezen. Onderzoek naar keuzeprocessen van jongeren in het vmbo en mbo. Wageningen: Stoas Onderzoek. © IVA

24 Contact Peter den Boer IVA Beleidsonderzoek en advies
Unit Werken en Leren © IVA


Download ppt "Individueel transitieplan (ITP) voor arbeidsintegratie"

Verwante presentaties


Ads door Google