De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Benodigde competenties in de bibliotheek van de toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Benodigde competenties in de bibliotheek van de toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 Benodigde competenties in de bibliotheek van de toekomst
FOBID opleidingscommissie NVB congres 25 november 2005

2 Achtergrond Weinig follow-up op rapport ‘Investeren in professionals’ 2001 Onvrede aansluiting HBO-opleidingen met bibliotheeksector ‘We moeten iets’

3 Aanpak Werkconferentie vertegenwoordigers bibliotheeksector: inventarisatie knelpunten Ontwikkelgroep: ontwikkeling toekomstvisie / Inventarisatie andere activiteiten (ECABO: MBO beroepsprofiel) Werkconferentie (2): bespreken resultaten Vervolg: aanpak richting opleidingen

4 Ontwikkelgroep Analyse in drie stappen:
Hoe ziet de bibliotheek van de toekomst eruit? Welke functies daarin? Welke competenties nodig?

5 Bepalende trends universiteitsbibliotheken/ speciale bibliotheken
Digitalisering en automatisering Eindgebruikers bepalend: alle bibliotheken worden eindgebruikersomgevingen Gevalideerde informatieomgeving is voornaamste méérwaarde bibliotheek Loskoppeling tussen primair proces en bibliotheek dreigt: bibliotheek wordt onderdeel facilitaire dienst

6 Toekomstbeeld speciale bibliotheken

7 Taken in de toekomst Digitale gevalideerde informatie omgeving
Inkoopfunctie van digitale informatie Inrichting van digitale informatieomgeving Adviesfunctie m.b.t. informatievergaring

8 Organisatieontwikkeling en personeelsbestand
Inkrimpen van het personeelsbestand onder invloed van automatisering en digitalisering Sterke vermindering aantal medewerkers MBO-niveau Onderbrengen bij facilitaire dienst dreigt

9 Toekomstbeeld universiteitsbibliotheken

10 Taken in de toekomst Vergelijkbaar met speciale bibliotheken PLUS:
Informatiebeheer: invulling bewaarplicht Ondersteuning studenten en onderwijs (i.h.b. digitale leeromgeving)

11 Organisatieontwikkeling een personeelsbestand
Inkrimping van personeelsbestand onder invloed van automatisering en digitalisering Centralisatie van back-office taken zoals catalogiseren Vermindering van totaal aantal medewerkers, sterke vermindering medewerkers LBO-niveau en MBO-niveau door afname logistieke en balie werkzaamheden

12 Toekomstbeeld openbare bibliotheken

13 Taken in de toekomst Ondersteunen en stimuleren van lees- en taalvaardigheid kinderen Bieden van informatie omgeving aan mensen zonder werk- en/of onderwijs omgeving Culturele en recreatieve functie Culturele ontmoetingsplaats Sociale omgevingsfunctie: diensten t.b.v. onderwijs, ouderenzorg, jeugdzorg, welzijn etc.

14 Functies HBO niveau in bibliotheek van de toekomst: universiteitsbibliotheken/speciale bibliotheken
Accountmanager: primair verantwoordelijk voor klantcontacten Informatie specialist: vakkundigheid m.b.t. bibliotheekdiensten Digitale producten ontwikkelaar: richt in/past aan digitale bibliotheekomgeving

15

16 Benodigde competenties
Klantgerichtheid i.s.m. domeinkennis Productkennis/vakkennis m.b.t. bibliotheekdiensten Netwerkvaardig Ondernemerschap

17 Functies HBO-niveau openbare bibliotheken
Maatschappelijke en culturele oriëntatie staat voorop Netwerkvaardigheid en ondernemerschap zijn vereiste competenties Bibliotheekspecifieke achtergrond i.h.a. minder vereist

18 Conclusies (1) Sterke vermindering personeelsbestand (m.n. bij UB’s en SB’s) Relatie gebruikers-bibliotheek essentieel: medewerkers bvk zelfde achtergrond als gebruikersgroep Behoefte aan bibliotheekopleidingen HBO-niveau verandert daardoor

19 Conclusies (2) ‘Minor’ in plaats van ‘Major’: meer behoefte aan kortdurende HBO-opleiding bibliothecaris (‘minor’, naast andere studie) en aan opleidingsmodules afzonderlijk te volgen. Behoefte aan betrouwbaar selectieinstrument op algemene competenties (immers, bibliotheek moet investeren in opleiding aangenomen medewerker).


Download ppt "Benodigde competenties in de bibliotheek van de toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google