De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Poolse kinderen in de JGZ Stephie Wijnhoven AIOS jeugdarts KNMG GGD Limburg Noord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Poolse kinderen in de JGZ Stephie Wijnhoven AIOS jeugdarts KNMG GGD Limburg Noord."— Transcript van de presentatie:

1 Poolse kinderen in de JGZ Stephie Wijnhoven AIOS jeugdarts KNMG GGD Limburg Noord

2

3 Inhoud presentatie Achtergrond Gezondheidszorg Polen-Nederland Communicatie in de spreekkamer Opvoeding in Poolse gezinnen Ervaringen in de praktijk

4 Polen in Horst aan de Maas Film Warschau aan de Maas (Brandpunt, 2 juni 2015) https://www.youtube.com/watch?v=z0H5EZpU-n0

5 Migratie van Polen (CBS 2014)

6 Kinderen van 0-18 jaar afkomstig uit Polen, Bulgarije en Roemenië (CBS 2014)

7 Migratie Percentage onder Poolse migranten Hoog/laagopgeleidBand met land van herkomst Participatie in NL/ wortels in NL Verblijf in NL Circulaire migratie 24%LaagopgeleidSterkGeen contacten, spreken geen NL 1-5 jaar, dan terug naar Polen Transnationale migratie 16%HoogopgeleidRelatief sterkGoed zolang in NL verblijvend Op termijn terug naar Polen/ander land Vestigings- migratie 24%HoogopgeleidWeinig wortels meer Stabiele arbeid- en huisvestings- positie Langere tijd, > 5 jaar Footloose migratie 34%LaagopgeleidGeringGering, onzekere arbeidspositie <5 jaar Dauphin, S., Wieringen, J. van (2012). De gezondheid en het zorggebruik van Midden- en Oost-Europeanen in Nederland. Pharos.

8 Gezondheidszorgsysteem Polen (1) Organisatie en bestuur: gecentraliseerd -> gedecentraliseerd systeem Financiering: lage overheidsbijdrage aan gezondheidszorg Polen: 6,4% van het BBP naar gezondheidszorg, in NL 9,8% Geen aanvullende ziektekostenverzekering Relatief hoge uitgaven in de farmaceutische sector karakteristiek voor het Poolse gezondheidszorgsysteem Panteli, D., Sagan, A. (2011). Poland: health system review. Health systems in transition, 13(8). European Observatory on Health Systems and Policies.

9 Gezondheidszorgsysteem Polen (2) Partieel poortwachterssysteem huisarts Directe toegang gynaecoloog, psychiater, oncoloog, dermatoloog en oogarts Meer verwijzingen naar specialist Goede beschikbaarheid en toegankelijkheid huisarts, patiënt heeft geen vaste huisarts Geen consultatiebureau, vaccinaties en onderzoek kinderen via huisarts. Wel schoolgezondheidsdienst Panteli, D., Sagan, A. (2011). Poland: health system review. Health systems in transition, 13(8). European Observatory on Health Systems and Policies.

10 Vaccinatieschema Polen Chief Sanitary Inspectorate, 2010. LeeftijdDTPPolioHibMMRHepBBCGDT Bij geboorteXX 2 maandenXXX 3-4 maandenXXX 5-6 maandenXXX 7 maandenX 13-14 maandenX 16-18 maandenXXX 6 jaarXX 10 jaarX 14 jaarX 19 jaarX

11 Gezondheidsparameters Zuigelingensterfte hoogst in Europa (5,6/1000 levendgeborenen) Vaccinatiegraad hoog (98%) Slechte mondgezondheid Aantal kinderen met overgewicht/obesitas neemt snel toe Hoge mortaliteit door alcoholgebruik Panteli, D., Sagan, A. (2011). Poland: health system review. Health systems in transition, 13(8). European Observatory on Health Systems and Policies.

12 Gezondheid Polen in Nederland Kinderen: - Fysieke gezondheid over het algemeen goed - Vaker overgewicht en slechte tandgezondheid Terug naar Polen voor bezoek arts/specialist Minder gebruik van zorgvoorzieningen in Nederland, wel vaker bezoek specialist Ervaren gezondheid minder goed dan autochtone Nederlanders Vogels, R. e.a. (2014). Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Een verkenning van hun leefsituatie. Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag.

13

14 Culturele verschillen arts-patiënt communicatie (1) 5 dimensies van cultuur (Hofstede) 1.Machtsafstand 2.Onzekerheidsvermijding 3.Individualisme vs. collectivisme 4.Masculiniteit vs. femininiteit 5.Lange termijn vs. korte termijn oriëntatie Meeuwesen, L., Brink, A. van den, Hofstede, G. Can dimensions of national culture predict cross-national differences in medical communication? Patient Education and Counseling 2009, 75(1), 58-66.

15 Culturele verschillen arts-patiënt communicatie (2) VeelWeinig MachtsafstandHiërarchie Patiënt minder aan het woord Kort consult Vaststaande rollen arts-patiënt Gelijkwaardige relatie arts-patiënt Gezamenlijke besluitvorming Flexibele communicatiestijl OnzekerheidsvermijdingTechnisch/biomedisch georiënteerd Minder ruimte voor empathie Medicalisatie Minder afwachtend beleid Meer oogcontact Opbouwen vertrouwensband Artsen hebben open houding ‘Watchful waiting’ Meeuwesen, L., Brink, A. van den, Hofstede, G. Can dimensions of national culture predict cross-national differences in medical communication? Patient Education and Counseling 2009, 75(1), 58-66.

16 Culturele verschillen arts-patiënt communicatie (3) VeelWeinig IndividualismeMeer uitwisseling van psychosociale informatie Vaker expectatief beleid Arts meer affectief Gezamenlijke besluitvorming Patiënt minder autonoom MasculiniteitZiekte centraalMeer aandacht voor psychosociale issues Lange termijnOriëntatie op de toekomst (preventie) Oriëntatie op symptomen Meeuwesen, L., Brink, A. van den, Hofstede, G. Can dimensions of national culture predict cross-national differences in medical communication? Patient Education and Counseling 2009, 75(1), 58-66.

17 Culturele verschillen Polen-Nederland Polen: -Grote machtsafstand -Voorkeur voor onzekerheidsvermijding Polen en Nederland: individualisme Nederland: lange termijn

18

19 Opvoeden (1) Verschillende systemen Polen: -Meer discipline, hiërarchie -Familie belangrijker dan individuele kind -School en grootouders nemen deel van opvoeding over Nederland: -Losser, liberaler -Ouders overleggen meer met hun kind Poolse moeder: “Kinderen mogen hier meer. In Polen is het gebruikelijk dat je je kind een tik geeft als het niet luistert. Maar dat durf ik hier niet. Ik ben bang dat mensen dan denken dat ik mijn kinderen misbruik.”

20 Opvoeden (2) Risicofactoren van migratie voor het kind: Woonsituatie Laag inkomen, meer alcoholgebruik, huiselijk geweld Pendelen Nederland ↔ Polen Ouders lange dagen van huis Ouders spreken de Nederlandse taal niet Minder betrokkenheid bij school Minder positief imago Polen in Nederland

21 Opvoeden (3) Weinig gebruik van regulier aanbod opvoedondersteuning Ouders staan geïsoleerd in opvoeding Taak van JGZ: Vestigingshuisbezoek Voorlichting geven: waar kunnen ouders terecht met vragen Toegeleiding naar voorschoolse voorzieningen Bellaart, H. e.a. (2014). Opvoedingsondersteuning voor migranten uit Midden- en Oost-Europa. FORUM.

22 Ervaringen in de praktijk Interviews met 3 gezinnen Hoe lang al in Nederland, reden van migratie, type migrant Ervaring gezondheidszorg Nederland en verschillen met Polen Wat zou de gemeente/overheid beter kunnen doen? Verschillen cultuur Verschillen opvoeding Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf

23 Conclusie interviews Verschillende typen migranten Verschillen gezondheidszorg komen overeen met literatuur Ervaren geen grote verschillen in cultuur Geen grote dilemma’s in opvoeding Peuterspeelzaal belangrijk

24 Dziękuję za uwagę


Download ppt "Poolse kinderen in de JGZ Stephie Wijnhoven AIOS jeugdarts KNMG GGD Limburg Noord."

Verwante presentaties


Ads door Google