De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijdelijke Regeling Vroegsignalering registratie TRV-gegevens presentatie 10 juni 2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijdelijke Regeling Vroegsignalering registratie TRV-gegevens presentatie 10 juni 2002."— Transcript van de presentatie:

1 Tijdelijke Regeling Vroegsignalering registratie TRV-gegevens presentatie 10 juni 2002

2 De Loos Monitoring uitgangspunten registratie TRV-evaluatieverplichtingen risicofactoren en risicokinderen in beeld brengen acties op consult en activiteiten in beeld brengen ‘snel in de lucht’ en kostenbeperking (licht systeem) rekening houdend met ‘kinderziektes’ en ‘wijzigingen/uitbreidingen’ rekening houdend met bulk, controles en beheer beperking werklast op de bureaus later meer tijd voor ontwikkeling robuuster systeem

3 De Loos Monitoring andere omstandigheden betreffende het systeem medewerking bureaus ondanks moeilijke inhoudelijke onderbouwing en ‘koude’ start zonder testen en toelichting; bevlogenheid medewerkers -> systeem nog niet in zwaar weer geweest; ondanks misrekening van werkomvang, uiteindelijk voldoende capaciteit; grenzen van het systeem komen snel in ‘t zicht: Excel kan maximaal 65.536 consulten aan; zie aantal ‘onbekende medewerkers.

4 De Loos Monitoring schematische weergave beheer ‘uitzetten’ formulieren inclusief toelichting en nieuwsbrief; wekelijkse verzameling TRV-formulieren; verwerking in excel-sheets (728 sheets per jaar); back-up op vier niveaus (waaronder mailarchief); beheer sheets in week- en maandsheets; beheer lijsten; databewerking en schoning via SPSS naar dBASE; managementrapportage via Crystal Report in Arcobat Reader; beoordeling en presentatie via nieuwsbrief.

5 Tijdelijke Regeling Vroegsignalering geregistreerde TRV-gegevens

6 De Loos Monitoring TRV-gegevens planningsformulier (deel 1)  consultatiebureau (stadsdeel)  consultatiearts/wijkverpleegkundige (functie)  kind (leeftijd, longitudinale analyses)  soort zitting (zuigelingen, peuters, groepsconsult, peuters “oude stijl”, huisbezoeken)  datum en tijdstip consult (dagdeel, zitting)  soort consult (regulier consult op zitting, extra consult op zitting, groepsconsult, 1 ste huisbezoek, extra huisbezoek, huis bezoek n.a.v. niet verschenen op consult zonder bericht, OC-kinderen, uitgestelde vaccinatie)  opkomst (verschenen, niet verschenen met bericht, niet verschenen zonder bericht, telefoon NVZB, brief NVZB)  tolken (tolkenzitting, tolkentelefoon)

7 De Loos Monitoring TRV-gegevens planningsformulier (deel 2)  extra vaccinatie  risicokind (geen risicokind, nieuw risicokind, reeds bekend risicokind)  risicofactoren (taalachterstand algemeen, moedertaal niet Nederlands, overige risicofactoren)  algemeen aanbod advies & informatie (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, samenspel/taal, voorschoolse educatie, anders)  aanbod op maat aanmelden (spel aan huis, peuterspeelzaal plus, taalles moeder, extra zorg huisarts, netwerk 0-12, jeugdzorg, IV/VTO-team, anders)  aanbod op maat advies & informatie (“Opvoeden Zo”, “Peuters Lief Maar Lastig”, “Omgaan Met Je Baby”, opvoedingsondersteuning, anders)  contact met andere hulpverlener of instantie

8 De Loos Monitoring TRV-gegevens activiteitenformulier (deel 3)  consultatiebureau (stadsdeel)  consultatiearts/wijkverpleegkundige (functie)  activiteiten met ouders (open spreekuur/telefonisch spreekuur, cursus op bureau, voorlichting elders)  datum, tijdsduur, onderwerp en aantal bezoekers  professionele TRV-activiteiten (overleg in de buurt, professionalisering vroegsignalering, anders)  datum, tijdsduur, thema of instantie


Download ppt "Tijdelijke Regeling Vroegsignalering registratie TRV-gegevens presentatie 10 juni 2002."

Verwante presentaties


Ads door Google