De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheidsbeleid in België: uitdagingen voor de toekomst 17 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheidsbeleid in België: uitdagingen voor de toekomst 17 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheidsbeleid in België: uitdagingen voor de toekomst 17 juni 2014

2 Inhoud De sociale zekerheid in België: solidariteit en verzekering Organisatie sociale zekerheid Uitgaven Gezondheidszorg Oorzaken stijging uitgaven Toekomstige uitdagingen en politieke keuzes De staatshervorming

3 1. Sociale zekerheid in België Ons huidig model dateert van na WOII Principes: Wie werkt draagt bij (werknemer en zelfstandige) = heffing op loon  Bij werknemers:  directe afhouding van het loon + werkgeversbijdrage  vast percentage (  hoe meer je verdient, hoe meer je bijdraagt)  Bij zelfstandigen:  inhouding via sociale kas (kwartaalbijdrage)  Schalen Wie een bijdrage levert (of geleverd heeft), kan genieten van de voordelen  gerechtigde (= degene die rechtstreeks de bijdrage levert)  persoon ten laste

4 Evolutie van de inkomsten SZ

5 Staatstoelagen 8,8 Md € Sociale bijdragen 46 Md € Alternatieve financiering 16,5 Md € Sociale Zekerheid 76,5 Md € RIZIV GZ 24,1 Md € RIZIV uitkering 5,8 Md € Pensioen 22,3 Md € Werkloos- heid 9,8 Md € Kinder- bijslag 4,8 Md € Arbeids- ongevallen 0,2 Md € Beroeps- ziekten 0,3 Md € werknemers en zelfstandigen enkel werknemers enkel zelfstandigen Andere 5,3 Md € Faillis- sement 0,01 Md€ Enkel prestaties Verdeling inkomsten SZ over sectoren

6 2. Organisatie sociale zekerheid Soc Zkfds CM Onafh Zkfds Neutr Zkfds Liberaal Zkfds Hulp- kas RIZIV Het uitvoeren van de activiteiten in de verschillende sectoren gebeurt door:  een overheidsdienst (bv Fonds voor Arbeidsongevallen)  of een mix van overheidsdienst en hiervoor erkende en betaalde ‘private’ organisatie (bv ziekteverzekering, kinderbijslag,..) Ziekteverzekering :

7 3. Uitgaven GEZO index=100 8,8 % van BBP index=235 10,9 % van BBP

8

9 4. De oorzaken :Vergrijzing:  Dubbele vergrijzing:  beperkte aangroei kinderen  langer overleven (gemid levensverwachting man = 78j; vrouw= 83j)  Oudere mensen kosten meer

10 Groeitrend uitgaven Verklarende factoren :  Dubbele vergrijzing  Medische technologie  (Over)aanbod (hartcentra, IVF-centra, laboratoria, apotheken, ziekenhuisbedden, materniteiten, spoedgevallendiensten, pediatriediensten)  Personeelskosten  Prijzen en volume (geneesmiddelen)  Vraag patiënt (belang gezondheid – preventie -…)

11 Oudere mensen kosten meer

12 Aanbod:  te veel van alles … hartcentra, IVF-centra, slaapcentra, abortuscentra, ziekenhuisbedden, …  leidt tot verspilling  overmedicalisering  iedere minister heeft zijn eigen beleid Kankerplan, preventie roken/drugs, hadrontherapie, …

13 Aanbod

14 Aanbod : Hartcentra

15 Volume : Pacemakers

16 Volume : Cholesterolremmers (I)

17 5. Toekomstige uitdagingen / pol keuzes: Herbekijken financiering Verdere versterking eerstelijnszorg  Huisarts = betere omkadering Afbouw ziekenhuisbedden  reconversie (thuiszorg – revalidatie -…) Specialisatie ?? Vrije keuze patiënt ?? Onderlinge communicatie / kennisdelen

18 1.Ouderenzorg 2.(Geïsoleerde geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen) 3. Revalidatieovereenkomsten 4. Ziekenhuisinfrastructuur 5. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden 6. Mobiliteitshulpmiddelen 7. Geestelijke gezondheidszorg 8. Preventie 9. Eerstelijnsomkadering 6. En nu de staatshervorming


Download ppt "Gezondheidsbeleid in België: uitdagingen voor de toekomst 17 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google