De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheidsbeleid in België: uitdagingen voor de toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheidsbeleid in België: uitdagingen voor de toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheidsbeleid in België: uitdagingen voor de toekomst
17 juni 2014

2 Inhoud De sociale zekerheid in België: solidariteit en verzekering Organisatie sociale zekerheid Uitgaven Gezondheidszorg Oorzaken stijging uitgaven Toekomstige uitdagingen en politieke keuzes De staatshervorming

3 1. Sociale zekerheid in België
Ons huidig model dateert van na WOII Principes: Wie werkt draagt bij (werknemer en zelfstandige) = heffing op loon Bij werknemers: directe afhouding van het loon + werkgeversbijdrage vast percentage ( hoe meer je verdient, hoe meer je bijdraagt) Bij zelfstandigen: inhouding via sociale kas (kwartaalbijdrage) Schalen Wie een bijdrage levert (of geleverd heeft), kan genieten van de voordelen gerechtigde (= degene die rechtstreeks de bijdrage levert) persoon ten laste

4 Evolutie van de inkomsten SZ

5 Verdeling inkomsten SZ over sectoren
Alternatieve financiering 16,5 Md € Staatstoelagen 8,8 Md € Sociale bijdragen 46 Md € Enkel prestaties Andere 5,3 Md € Sociale Zekerheid 76,5 Md € RIZIV GZ 24,1 Md € Beroeps-ziekten 0,3 Md € RIZIV uitkering 5,8 Md € Opmerking : In de onderste rij wordt geen rekening gehouden met de administratiekosten van het RIZIV (dus niet van de ZF) FBZ : vroeger veel belangrijker omwille van de mijnen. Pensioen 22,3 Md € Arbeids-ongevallen 0,2 Md € Werkloos-heid 9,8 Md € Kinder-bijslag 4,8 Md € Faillis-sement 0,01 Md€ werknemers en zelfstandigen enkel werknemers enkel zelfstandigen

6 2. Organisatie sociale zekerheid
Het uitvoeren van de activiteiten in de verschillende sectoren gebeurt door: een overheidsdienst (bv Fonds voor Arbeidsongevallen) of een mix van overheidsdienst en hiervoor erkende en betaalde ‘private’ organisatie (bv ziekteverzekering, kinderbijslag,..) Ziekteverzekering : Hulp-kas RIZIV Neutr Zkfds Liberaal Zkfds Onafh Zkfds Soc Zkfds CM

7 3. Uitgaven GEZO index=100 8,8 % van BBP index=235 10,9 % van BBP

8

9 4. De oorzaken Vergrijzing: Dubbele vergrijzing:
beperkte aangroei kinderen langer overleven (gemid levensverwachting man = 78j; vrouw= 83j) Oudere mensen kosten meer Dubbele vergrijzing : - beperkte aangroei kinderen - langer overleven

10 Verklarende factoren :
Groeitrend uitgaven Verklarende factoren : Dubbele vergrijzing Medische technologie (Over)aanbod (hartcentra, IVF-centra, laboratoria, apotheken, ziekenhuisbedden, materniteiten, spoedgevallendiensten, pediatriediensten) Personeelskosten Prijzen en volume (geneesmiddelen) Vraag patiënt (belang gezondheid – preventie -…)

11 Oudere mensen kosten meer

12 Aanbod: te veel van alles … leidt tot verspilling overmedicalisering
hartcentra, IVF-centra, slaapcentra, abortuscentra, ziekenhuisbedden, … leidt tot verspilling overmedicalisering iedere minister heeft zijn eigen beleid Kankerplan, preventie roken/drugs, hadrontherapie, …

13 Aanbod

14 Aanbod : Hartcentra

15 Volume : Pacemakers

16 Volume : Cholesterolremmers (I)

17 5. Toekomstige uitdagingen / pol keuzes:
Herbekijken financiering Verdere versterking eerstelijnszorg Huisarts = betere omkadering Afbouw ziekenhuisbedden reconversie (thuiszorg – revalidatie -…) Specialisatie ?? Vrije keuze patiënt ?? Onderlinge communicatie / kennisdelen

18 6. En nu de staatshervorming
1. Ouderenzorg 2. (Geïsoleerde geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen) 3. Revalidatieovereenkomsten 4. Ziekenhuisinfrastructuur 5. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden 6. Mobiliteitshulpmiddelen 7. Geestelijke gezondheidszorg 8. Preventie 9. Eerstelijnsomkadering


Download ppt "Gezondheidsbeleid in België: uitdagingen voor de toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google