De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vaderschap Versterken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vaderschap Versterken"— Transcript van de presentatie:

1 Vaderschap Versterken

2 Het belang van betrokkenheid vaders
1. Delen zorg + opvoeding > bijdrage vrouwenemancipatie 2. Ontwikkeling kinderen ongeacht etnische herkomst hoe minder betrokken hoe meer problemen: problemen school, probleemgedrag, slechte vrienden, crimineel gedrag, middelengebruik, eerdere seksuele activiteit positief verband met: schoolprestaties, IQ-scores, hechting, omgaan met stress, zelfacceptatie, sociale competenties, relaties met leeftijdgenoten en pro-sociaal gedrag vaders stimuleren autonomie en exploratie rolmodel voor jongens; zorgende vaders > minder seksestereotiepe vooroordelen > bijdrage vrouwenemancipatie

3 De vaderrol: stand van zaken
Nederland ‘moederland’: moeders spil gezin, zorg en opvoeding Vaders: meer fysieke activiteiten/spel, minder zorg Verschil vaderbetrokkenheid naar sociaal milieu, etnische afkomst Minder vaderbetrokkenheid na scheiding/in moedergezinnen Moeders willen regie houden in groepen waar moedergezinnen veel voorkomen: negatief beeld mannen, vaders weinig toegang tot kinderen

4 Onderzoek Vaderschap Versterken
Wat is al bekend uit onderzoek over vaderschap? Welke initiatieven zijn er in Amsterdam? Mannenemancipatie Meer i.h.b.: versterken van vaderschap Wat zijn de ervaringen van de initiatiefnemers? Hoe kijken vaders uit verschillende etnische groepen aan tegen hun rol en mogelijkheden deze te versterken?

5 Vaderinitiatieven in Amsterdam
90 initiatieven voor emancipatie, 40 voor mannen/vaders Zelforganisaties, reguliere instellingen + enkele commerciële organisaties Twee typen doelen: ontwikkeling/maatschappelijke participatie en vaderschap/opvoeding Doelen vaderschap/opvoeding: bewustwording, bespreekbaar maken vaderrol, mentaliteitsverandereing, doorbreken negatief imago (uitwonende) vaders, stimuleren van vaderbetrokkenheid, o.a. via rolmodellen, aanreiken tools, platform onderlinge uitwisseling

6 Vaders aan het woord 1 Achtergrondgegevens geïnterviewde vaders: Individuele en groepsinterviews 64 vaders: Surinaams, Marokkaans, Turks & Antilliaans Alle stadsdelen Diversiteit in opleidingsniveau Meerderheid 2 à 3 kinderen Diversiteit in gezinssituaties

7 Vaders aan het woord 2 Actieve vaders: Rol als vader:
Contact met kinderen is belangrijk Diverse activiteiten met kinderen Praten & uitleggen als vorm van betrokkenheid Rol als vader: Streng & flexibel Verzorgen materiële voorwaarden Voorbereiden op toekomst Verschil met eigen vader?

8 Nederlandse instanties
Vaders aan het woord 3 Vragen bij opvoeding? Opvoedvragen ‘niet echt’ aanwezig Zoeken zelf uit; liever geen bemoeienis van buiten Hulp als het ernstig is Nederlandse instanties Onbekend maakt onbemind Focus van instanties meer op moeders Weinig vertrouwen & goede ervaringen Behoefte praktische informatie & ontmoeting

9 Aanbevelingen versterken vaderschap 1
Emancipatie- en vaderschapsbeleid Vaderschap in de context van maatschappelijke participatie, rekening houdend met diversiteit Belang vaderbetrokkenheid uitdragen mediacampagne, internetfora, discussieprogramma’s, soaps, rolmodellen uit eigen kring Genderpedagogiek via opvoedingsondersteuning, scholen, andere organisaties, lokale (jongeren)zenders Opvoedingsondersteuning voor vaders, maar: geen eenrichtingsverkeer en paternalisme, aandacht voor eigen visies en praktijken, toekomstgericht, met doe-activiteiten

10 Aanbevelingen versterken vaderschap 2
Organisatie vaderschap versterken: zelfsturing/innovatie van onderop én programmatische aanpak en continuïteit Laagdrempelig aanbod en mogelijkheden voor uitwisseling via bv. zelforganisaties of school gericht op vaders apart op vaders + moeders Regulier aanbod (weinig aanbod voor vaders, vrouwenbolwerk, taal/ culturele afstand, wantrouwen): meer outreachend, bereik via vindplaatsen, eigen netwerken paternalisme vermijden Samenwerking tussen informele en formele aanbieders (Wmo!) faciliteren platform voor uitwisseling toegankelijk overzicht aanbod één loket, centraal punt waar vaders met vragen terecht kunnen Kennisondersteuning: wat werkt en wat niet?

11 Dank voor jullie aandacht! www.kenniswerkplaats-tienplus.nl
Partners: Gemeente Amsterdam Stedelijk Overleg Diversiteit Adviesraad Diversiteit en Integratie Vrije Universiteit Hogeschool InHolland Academische werkplaats GGD-AMC Verwey-Jonker Instituut (penvoerder)


Download ppt "Vaderschap Versterken"

Verwante presentaties


Ads door Google