De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bulo St. Jozef. Hoe werkt BuLo St. Jozef Visie Schoolvisie  Algemene visie en specifieke visie per type met specifieke klemtonen : cfr visieteksten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bulo St. Jozef. Hoe werkt BuLo St. Jozef Visie Schoolvisie  Algemene visie en specifieke visie per type met specifieke klemtonen : cfr visieteksten."— Transcript van de presentatie:

1 Bulo St. Jozef

2 Hoe werkt BuLo St. Jozef

3 Visie

4 Schoolvisie  Algemene visie en specifieke visie per type met specifieke klemtonen : cfr visieteksten.  Hier is veel aandacht voor de specifieke benadering van kinderen met autisme en kinderen met gedragsemotionele stoornissen.

5 De leerling

6  De kennis en de vaardigheden van de leerlingen verbreden/verrijken.  Wij werken uiteraard niet enkel aan schoolse vaardigheden, maar zijn dikwijls bezig met het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Werken aan zelfvertrouwen, weerbaarheid, samen leren werken en spelen, leren omgaan met verandering. Hiervoor ontwikkelen wij sociale vaardigheidsprogramma’s (vb. Tim en Flapoor) en werken wij op schoolniveau met een beloningssysteem.  Zo werken wij ook aan gezondheidsbeleid: Met wekelijks fruitbedeling Tutti Frutti, met een gezond ontbijt, met een dikke truien dag, het sorteren van afval, … (wij zijn immers een erkende MOS School met groene vlag). Ook emotionele en lichamelijke zorg kent de nodige aandacht.  De uiteindelijke betrachting is onze leerlingen te brengen naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, om verder te kunnen groeien naar een eventuele zelfstandigheid.

7 Schoolstructuur De weg = het SWP

8 De weg: Eigenlijk het volledige SWP Schoolstructuur :  TBaA, T2, T9 en T3 op afdeling DD en T2 op afdeling SK: klassen worden vertegenwoordigd door een klasdiertje (DD) of een zeenaam (SK)  OC met MFC : dagopvang, verblijf en ambulante begeleiding  Afdelingen worden geleid door een directieteam bestaande uit :  Een algemeen directeur  Een campusdirectie SK  Een pedagogisch directeur op DD

9 Zorg De weg = het SWP

10 Zorg  Zorg is een centraal woord in onze visie en dagdagelijkse werking :  Zorgteam  GOK team  Ondersteuner  Therapeuten  Sociale verpleging: studietoelage  Gedragscoach in Groene halte  CLB

11 Communicatie met ouders De weg = het SWP

12 Communicatie met de ouders/voogd  = van kapitaal belang  Zorgplandagen / klassenraden  Informeel contact  Ouderinfo- avond  2 oudercontacten  Open klas namiddag met praatcafé  Ouderraad: “Bulogisch”  Contactpersoon : Leiding pedagogisch departement  Heen- en weerschrift of agenda  Rapporten

13 Leer- en leefomgeving De weg = het SWP

14 Creëren van een krachtige leer- en leefomgeving :  Tijdige evaluaties  In kaart brengen van evoluties  Leerling-volg-systeem :  Volgt de schoolse vorderingen jaarlijks op  Signaleert op die manier om tijdig te kunnen bijsturen

15 Samenwerkingsverbanden De weg = het SWP

16 Samenwerkingsverbanden  Gokteam / buurtnetwerk  Zorgplandagen  Zorgteams  Doelgroep vergaderingen  Werkgroepen  Beleidsforum  Personeelsvergaderingen  Directieteams  Briefing  Functioneringsgesprekken  Lokaal strategisch comité  Lokaal operationeel comité  Externe diensten: UZ, Fioretti, CBJZ, …

17 Jaarprogramma De weg = het SWP

18 Jaarprogramma  Wij engageren ons voor het samenstellen van een uitdagend jaarprogramma. De werkgroepen : Speelplaats + Grasproject Gloob + Zuidactie Website Mediatheek + leeshuisje Eetfestijn + koekjesverkoop Ontwikkelingsgericht werken: SEO (sociale en emotionele vaardigheden), VELOO (verrijkende elementen rond opvoeden en onderwijzen – Feuerstein) Pastoraal en identiteit MOS (Milieu op school) + Tutti Frutti Musical + schoolfeest Schoolgebonden kindactiviteiten (verwelkoming, Sint, St.-Jozeffeest, Pasen, einde schooljaar)

19 De medewerker

20 Medewerkers  De kennis en vaardigheden van de medewerkers worden ingezet.  Elk met hun eigen specialisaties.  Deze zaken worden gestructureerd weergegeven in het GWP van de klasgroepen.

21 Bagage

22  Nascholing

23 Het klimaat

24 Het schoolklimaat  Hier een paar stelregels :  Wij pogen te werken met de talenten van de leerlingen of deze te ontdekken.  Wij trachten steeds het positieve te benaderen, het goede in de verf te zetten.  Pesten en agressie tolereren we niet  Wij zijn steeds bereid tot het geven van nieuwe kansen  Wij werken met een zo duidelijk mogelijke structuur en trachten zo het veiligheidsgevoel te verhogen

25 Afspraken  We spreken af om problemen te voorkomen:  Een GSM/Smartphone zien wij liever NIET op school. We ervaren dat er dikwijls problemen van komen. De leerlingen die een GSM/Smartphone moeten dragen van de ouders, moeten weten dat: het toestel MOET uit staan eens de leerling de schoolpoort heeft betreden, en dat deze niet zichtbaar mag zijn op de speelplaats. Eens in de klas, geven ze die af aan de leerkracht die deze in een mandje bewaart. Op het einde van de dag, krijgen ze deze terug. De school is hoe dan ook NIET verantwoordelijk voor schade of diefstal van deze toestellen. Voor MP3 spelers / draagbare spelconsoles (PSP, Nintendo DS, …) gelden dezelfde regels.  Grote oorringen bij meisjes en piercings bij jongens raden wij ten stelligste af op de school. Ze kunnen in het spel immers zorgen voor pijnlijke kwetsuren. Bij jongens worden oorringen indien niet veilig, afgeplakt indien deze niet kunnen worden uitgedaan. De veiligheid van de kinderen is immers onze bezorgdheid. Tatoeages worden bedekt.  We verwachten op onze lagere school dat de leerlingen met schoolkledij naar school komen: d.w.z. geen minirokjes, bovenkledij die de volledige romp bedekt en veilig schoeisel. Make-up is niet toegestaan. Hoofddeksels worden afgenomen in de klas.  Indien je je aanmeld op de school als ouder, doe je dit via de hoofdingang aan de receptie. Daar wordt afgesproken hoe je je verder in contact kan stellen met de mensen met wie je wenst te spreken. De klasjuf spreken kan ook, maar niet tijdens de lesuren. Maak hiervoor een afspraak in het heen-en –weer schriftje of agenda. Indien je je kind moet ophalen tijdens de schooluren voor bvb. Een doktersbezoek, moet er toestemming gegeven worden vanuit de directie (Steven, Myriam, Petra). Wij moeten immers weten wanneer kinderen niet aanwezig zijn op de school (verzekering en brandveiligheid)  Leerlingen die te voet of per fiets naar school komen, worden gevraagd NIET te blijven hangen in de buurt van de school, maar onmiddellijk de kortste en veiligste weg te nemen naar huis. Rondhangen zorgt immers voor overlast in de buurt en contact met oudere jongeren die aanleiding kan geven tot problemen.  Afwezigheid wegens ziekte voor en na een schoolvakantie: steeds met doktersbriefje!!

26 Organisatiestructuur BuLo St.Jozef leerling schoolvisie schoolteam SWP GWP IHP

27 Bedankt voor jullie aandacht !


Download ppt "Bulo St. Jozef. Hoe werkt BuLo St. Jozef Visie Schoolvisie  Algemene visie en specifieke visie per type met specifieke klemtonen : cfr visieteksten."

Verwante presentaties


Ads door Google