De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De meest gestelde vragen aan Maxi-MaS. Wat is Maxi-MaS ? Maxi-MaS is een concept van dienstverlening aan ouderen door leerlingen van middelbare scholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De meest gestelde vragen aan Maxi-MaS. Wat is Maxi-MaS ? Maxi-MaS is een concept van dienstverlening aan ouderen door leerlingen van middelbare scholen."— Transcript van de presentatie:

1 De meest gestelde vragen aan Maxi-MaS

2 Wat is Maxi-MaS ? Maxi-MaS is een concept van dienstverlening aan ouderen door leerlingen van middelbare scholen in het kader van maatschappelijke stage (MaS) Deze diensten kunnen zeer divers van aard zijn. Zo kunnen ouderen ondersteuning krijgen bij eenvoudige werkzaamheden zoals plantenverzorging, boodschappen doen, begeleiding naar een ziekenhuis, computer-internet gebruik etc. Niet heel ingewikkelde zaken dus maar wel die dingen waar ouderen best wat ondersteuning bij zouden kunnen gebruiken. Door hiervoor leerlingen in te zetten denken wij dat wij een dubbelslag maken: ouderen worden geholpen in de thuissituatie en leerlingen kunnen op deze manier op zinvolle stages ingezet worden.

3 Waarom is Maxi-MaS voor ons als gemeente interessant? Gemeenten hebben in het kader van de Wmo een verantwoordelijkheid om burgers bij de samenleving te betrekken, zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Naast een goede, aangepaste woning en een passend zorgaanbod ligt er een taak om welzijn en maatschappelijke participatie van bewoners te bevorderen. Het deel kunnen uitmaken van de samenleving is daarin essentieel. Bewoners die daarin niet zelf kunnen voorzien, of er ondersteuning bij nodig hebben, kunnen een beroep doen op vrijwilligers. Wij denken dat we met Maxi-MaS een uitstekende structuur bieden, om aan de behoeften van ouderen voor ondersteuning, te kunnen voldoen.

4 Waarom is Maxi-MaS voor ons als school interessant? In 2011 wordt de maatschappelijke stage verplicht gesteld voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat 195.000 leerlingen gemiddeld per jaar 12 uur stage moeten gaan lopen. 2.3 miljoen uur dus waaraan de scholen invulling moeten gaan geven. Voorwaar geen eenvoudige opgave. Leerlingen in projecten en/of bij organisaties aan de slag laten gaan is een prima mogelijkheid. Wij denken dat je daarnaast ook aan een structurele invulling van stage-uren moet denken. Uren waar je niet heel veel begeleiding bij hoeft te geven en waar je ook niet telkenmale weer nieuwe invulling voor hoeft te bedenken. Maxi-MaS biedt die infrastructuur.

5 Waarom is Maxi-MaS voor ouderen interessant? Ouderen kunnen een beroep doen op een ‘leger’ aan dienstverleners die het leven voor hen gemakkelijker en prettiger kan maken. Het is geruststellend om te weten dat je als oudere, zonder kosten, een beroep kunt doen op anderen. Je kunt dan informeel contacten leggen en die hulp krijgen die je op dat moment nodig hebt. Dat is prettig voor mensen die niet heel veel contacten of mogelijkheden voor ondersteuning in hun directe omgeving hebben. In onze contacten met ouderen blijkt overigens dat er ouderen zijn die er voor zichzelf ook een rol in weggelegd zien. Zij willen in de organisatie iets kunnen betekenen. Daar zullen wij dankbaar gebruik van maken natuurlijk.

6 Jongeren, bij ouderen thuis, diensten laten verlenen. Is dat wel veilig? Wij hebben in de opzet van Maxi-MaS met het aspect veiligheid terdege rekening gehouden. We hanteren het uitgangspunt dat alle betrokkenen zich veilig moeten kunnen voelen zowel degene die de dienst levert als degene die de dienst afneemt. Hoewel veel digitaal geregeld kan worden vinden wij het essentieel, dat er een persoonlijk contact is tussen de dienst- verlener en degene die de dienst doorleidt naar de dienstenafnemer. Dit is geregeld door tussenkomst van een servicebalie waar ouderen hun verzoek neer kunnen leggen, persoonlijk, per telefoon of digitaal en waar de leerling zich moet melden vóór hij / zij naar de oudere toegaat. Na de dienstverlening moet de leerling zich daar ook weer afmelden. De leerling is herkenbaar als Maxi-MaS dienstverlener. Na het verlenen van de dienst levert de leerling de herkenningstekens weer in bij de servicebalie. Het digitale systeem, overigens gekoppeld aan de lokaal gehanteerde vacaturebank, legt vast wie, wat, waar, aan het doen is. Zowel de leerling als de oudere weet zich hierdoor gemonitord.

7 Hoe kunnen wij ook gaan werken met Maxi- MaS? Wij kunnen voor u deze infrastructuur opzetten. We doen dit in samenspraak met de betrokken school-scholen, de stagemakelaar van uw gemeente c.q. de vrijwilligerscentrale, welzijnswerk etc. en natuurlijk de ouderen in het domein. De doorlooptijd voor implementatie is ± 3 maanden.

8 Kan Maxi-MaS overal geïmplementeerd worden? Kan Maxi-MaS overal geïmplementeerd worden? We gaan uit van een gebied met tussen de 5 en 10.000 inwoners. Dat kan een plattelandsgemeente zijn maar ook een wijk in de stad. We denken dat in het bijzonder gemeenten met kleine kernen, de Maxi-MaS infrastructuur goed kunnen gebruiken. Juist daar is het vaak lastig om de dienstverlening aan ouderen goed georganiseerd te krijgen.

9 Onze gemeente heeft geen school voor voortgezet onderwijs. Kunnen wij toch aan de slag met Maxi-MaS? Onze gemeente heeft geen school voor voortgezet onderwijs. Kunnen wij toch aan de slag met Maxi-MaS? Ja, dat is zeker mogelijk. We houden in onze opzet ook rekening met de situatie waarin de leerlingen buiten de gemeente naar school gaan. De gemeente heeft er belang bij om deze leerlingen toch binnen de eigen gemeente hun maatschappelijke stage uit te laten voeren.

10 Wij hebben al een vorm van dienstverlening aan ouderen door leerlingen. Kan Maxi-MaS nog iets voor ons betekenen? Wij hebben al een vorm van dienstverlening aan ouderen door leerlingen. Kan Maxi-MaS nog iets voor ons betekenen? Maxi-MaS zet een infrastructuur op waarin de al aangeboden vormen van dienstverlening, meegenomen wordt. Hierdoor wordt het aanbod van diensten uitgebreid en wordt de organisatie van de dienstverlening vaak efficiënter. Ons uitgangspunt is dat er met zo min mogelijk mankracht, zoveel mogelijk ouderen moeten kunnen profiteren van de dienstverlening. Met alle op handen zijnde bezuinigingen bij gemeenten, ook op de Wmo, geen overbodige luxe.

11 Wie is Maxi-MaS ? Wie is Maxi-MaS ? Maxi-MaS is een concept dat ontwikkeld werd door Age Concern uit Apeldoorn. Het concept wordt in samenwerking met Laagland’advies, Houten in Nederland uitgerold.

12 Wat kost het om Maxi- MaS te laten implementeren? Wat kost het om Maxi- MaS te laten implementeren? De kosten voor implementatie hangen af van de lokale situatie en de omvang van het domein. Wanneer u interesse heeft neemt u dan gerust contact met ons op.

13 Waar kan ik meer informatie krijgen? Waar kan ik meer informatie krijgen? Age Concern Elly de Heus Sophialaan 1a 7311 PB APELDOORN 055 576 62 44 06 53 40 20 13 info@maxi-mas.nl Of surf naar: www.maxi-mas.nl


Download ppt "De meest gestelde vragen aan Maxi-MaS. Wat is Maxi-MaS ? Maxi-MaS is een concept van dienstverlening aan ouderen door leerlingen van middelbare scholen."

Verwante presentaties


Ads door Google