De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansprakelijkheid & verzekering Contactraad 2 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansprakelijkheid & verzekering Contactraad 2 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Aansprakelijkheid & verzekering Contactraad 2 februari 2014

2 Agenda Carnaval in Aalst Feitelijke vereniging versus VZW Hoe is de VVS georganiseerd? Vrijwilligerswet Welke dekking voorziet de verzekeringspolis van de vereniging? Wat is niet verzekerd? Vragen

3 Carnaval in Aalst De feiten: Carnavalvereniging huurt loods om praalwagens te stallen Na deelname aan stoet wordt wagen in de loods gestald Enkele uren later breekt brand uit Oorzaak: Door tractor die eigendom is van de vereniging Ook schade aan andere gebruikers van de opslagplaats

4 Carnaval in Aalst Aansprakelijkheid Tractor is eigendom van de vereniging. Doordat het een feitelijke vereniging betreft is dit dus eigendom van de individuele leden Daardoor is elk van de leden individueel aansprakelijk voor de schade die door de tractor wordt veroorzaakt. De leden staan dus ook in voor de vergoeding van de schade

5 Carnaval in Aalst (niet) Tussenkomst van de verzekeraars Stadsbestuur: autopolis voor deelnemers aan de stoet o Enkel voor de stoet en de weg van en naar de stoet Familiale verzekering: o Brand aan gehuurde gebouwen is niet verzekerd Aansprakelijkheidsverzekering: o Brand aan gehuurde/gebruikte gebouwen is uitgesloten Ontbreken van een brandverzekering voor gehuurde goederen Gevolgen voor de individuele leden van de vereniging Hoofdelijk aansprakelijk voor de schade

6 Feitelijke vereniging versus VZW Feitelijke vereniging Meerdere personen die beslissen samen een aantal initiatieven te nemen Geen rechtspersoonlijkheid Organisatie niet wettelijk geregeld Bezittingen in mede-eigendom Leden kunnen individueel aansprakelijk worden gesteld Geen wettelijke verplichtingen VZW Minstens drie personen die beslissen gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren Geniet rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging statuten, akten Formele regels in de wetgeving vastgelegd Bezitting behoren tot de VZW Enkel de VZW kan aansprakelijk gesteld worden, op voorwaarde van beheer als “goede huisvader” Wettelijke verplichtingen (AV, RvB, publicatie,…)

7 Hoe is de VVS georganiseerd? De Vereniging voor Sterrenkunde is een VZW Algemene werking: Statuten van de vereniging Huishoudelijk reglement: o Hoofdstuk 8: Jongerenafdeling o Hoofdstuk 9: Afdelingen o Hoofdstuk 10: Werkgroepen

8 Hoe is de VVS georganiseerd? Artikel 39: Oprichting en erkenning o Minstens 6 effectieve leden o Leden van een afdeling moeten lid zijn van de vereniging o Elk lid van de vereniging heeft recht toe te treden tot de afdeling o De afdeling moet jaarlijks voor 31 januari: De ledenlijst overmaken Afschrift van aanvullend huishoudelijk reglement Activiteitenverslag (afgelopen en lopende jaar) Artikel 40: Organisatie en leiding o (eventueel) huishoudelijk reglement o Enkel JVS leden toelaten kan o Lokaal bestuur o Beperking tussenkomst Raad van Bestuur – enkel als belang van de vereniging wordt geschaad

9 Hoe is de VVS georganiseerd? Artikel 41: Onkosten van een afdeling? o Zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van hun onkosten o Kunnen de vereniging niet binden ten opzichte van derden o Kunnen een toelage aanvragen aan de raad van bestuur o Raad van Bestuur kan beperkingen opleggen aan de bijdragen die de afdelingen vragen aan hun leden

10 De vrijwilligerswet Aansprakelijkheid o De vrijwilligers zijn ‘immuun’ voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid o Een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid is verplicht Informatieplicht o Doelstelling van de organisatie o Juridisch statuut o Verzekering o Kostenvergoeding o Geheimhoudingsplicht  Vrijwilligersnota ( www.vvs.be/vrijwilligersnota )www.vvs.be/vrijwilligersnota

11 De aansprakelijkheidsverzekering van de VVS Verzekeringsnemer: Vereniging voor sterrenkunde Verleende waarborgen o Burgerlijke aansprakelijkheid o Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging Toepassingsgebied o Activiteiten die tot doel hebben: Bevorderen van de actieve beoefening van de sterrenkunde Bevorderen van contacten tussen amateurs, (…) Verspreiding van wetenschappelijke (…) informatie Bevorderen en verspreiden van wetenschappelijk werk Populariseren van de sterrenkunde Stimuleren van de beoefening van sterrenkunde door jongeren

12 De aansprakelijkheidsverzekering van de VVS Wie is gedekt? o De verzekeringsnemer - VVS o Al dan niet bezoldigd personeel in de uitoefening van hun functie o Vrijwilligers die hun medewerking verlenen o Deelnemers aan de verzekerde activiteiten o Ouders van minderjarige verzekerden Wat is verzekerd? o Burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan worden gelegd aan bovenvermelde personen ingevolge lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt aan derden tijdens de verzekerde activiteiten

13 De aansprakelijkheidsverzekering van de VVS Uitsluitingen: o Schade voortvloeiend uit aansprakelijkheid onderworpen aan een wettelijk verplichte verzekering o Schade veroorzaakt door brand, ontploffing, rook en water - brandverzekering o Schade voortspruitend uit het gebruik van springstoffen of uit nucleaire energie o Opzettelijke daad o Contractuele aansprakelijkheid o Schade aan roerende en onroerende goederen van de verzekeringsnemer o Schade als gevolg van diefstal o Materiële schade aan de goederen van (verzekerde personen) leden o … Niet verzekerbare risico’s Geen ongevallenverzekering!

14 Vragen? Disclaimer: Deze presentatie is enkel een samenvatting van de vigerende wetgeving, reglementering en dekkingen. Dit is geen wettelijke bindend document. Bij betwisting zijn enkel de officiële documenten, verzekeringspolissen en wetgeving van toepassing.


Download ppt "Aansprakelijkheid & verzekering Contactraad 2 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google