De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom?  Sociale Agenda 2012-2015. De Sociale Agenda 2012 - 2015  Uitgaan van Maatschappelijke Vraagstukken i.p.v. alleen wet- en regelgeving  Transities.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom?  Sociale Agenda 2012-2015. De Sociale Agenda 2012 - 2015  Uitgaan van Maatschappelijke Vraagstukken i.p.v. alleen wet- en regelgeving  Transities."— Transcript van de presentatie:

1 Waarom?  Sociale Agenda 2012-2015

2

3 De Sociale Agenda 2012 - 2015  Uitgaan van Maatschappelijke Vraagstukken i.p.v. alleen wet- en regelgeving  Transities  Niet alleen zorgvoorzieningen, maar oog voor wonen, welzijn, zorg en dienstverlening  Gemeentebreed oppakken  Voor alle inwoners

4 Slim wonen

5

6 Hoe zijn we tot dit plan gekomen?  Leidraad was het beleidskader WMO  Juli 2011 interne evaluatie en WMO- adviesraad  14 juli 2011 opiniërend in Raad – Kanteling  September 2011 een bijeenkomst met burgers, bestuurders en beroepsorganisaties

7 Wat staat erin?  Achtergrondinformatie over de gemeente  Uitgangspunten - waar moeten we rekening mee houden?  Maatschappelijke en gemeentelijke ontwikkelingen  Waar zetten we op in? – eigen kracht  Hoe gaan we dit de komende jaren oppakken? - deelnotities

8 Uitwerking in thema’s  Domein 1: Samen leven in dorp en buurt  Domein 2: Opgroeien en opvoeden  Domein 3: Mantelzorg en vrijwilligers  Domein 4: Meedoen makkelijker maken  Domein 5: Zorg en Opvang

9 Wat willen we bereiken?  Landelijke doelstelling WMO: ‘meedoen mogelijk maken voor iedereen!’  Wij zetten in op: ‘versterken van zelforganiserend vermogen’

10 individuele eigen verantwoordelijkheid (welzijns)diensten, vrijwilligers, Mantelzorg, etc. vangnetvoorzieningen compensatieplicht gemeente

11 De verordening  Regels gaan over de (voorwaarden voor) individuele voorzieningen.  Doel: bevorderen van de maatschappelijke deelname van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.  Verordening, Besluit en beleidsregels

12 Waarom veranderen de regels?  Huidige verordening gebaseerd op oude regels Wvg en Awbz (2007).  Kanteling (initiatief VNG) van claimgericht naar resultaatgerichte compensatie  Uitleg regels door rechtspraak (jurisprudentie) Maatwerk  Bezuinigingen

13 Uitgangspunten gemeente  Eigen verantwoordelijkheid  Medeverantwoordelijkheid  Individuele voorzieningen als sluitstuk  Invulling vanuit behoefte client  Maatwerk

14 Belangrijkste veranderingen (1)  8 resultaatgebieden  Twee fasen: 1. Het ‘Gesprek’ 2. De beoordeling van een eventuele aanvraag  Meer maatwerk mogelijk  Meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid (inclusief financiele draagkracht)

15 Belangrijkste veranderingen (2)  Bestaande vervoerskostenvergoeding verandert; primaat collectief vervoer en bij uitzondering nog vergoeding op maat (PGB)  Eigen bijdragen uitgebreid van alleen huishoudelijke hulp naar alle voorzieningen behoudens: - rolstoel - periodieke vervoersvoorzieningen (zoals collectief vervoer)  Geen inkomensgrens periodieke vervoersvoorzieningen in afwachting van Rijk

16 Hoezo scootmobiel?


Download ppt "Waarom?  Sociale Agenda 2012-2015. De Sociale Agenda 2012 - 2015  Uitgaan van Maatschappelijke Vraagstukken i.p.v. alleen wet- en regelgeving  Transities."

Verwante presentaties


Ads door Google