De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatoren VV 14 januari 2016 VERSLAG. 2 AGENDA 1 Participerende activiteiten (vraag Ruiselede) 2 Reflectiegesprekken (vraag Oostende) 3 Leerplandoel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatoren VV 14 januari 2016 VERSLAG. 2 AGENDA 1 Participerende activiteiten (vraag Ruiselede) 2 Reflectiegesprekken (vraag Oostende) 3 Leerplandoel."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatoren VV 14 januari 2016 VERSLAG

2 2 AGENDA 1 Participerende activiteiten (vraag Ruiselede) 2 Reflectiegesprekken (vraag Oostende) 3 Leerplandoel ivm maatschappelijke tendensen (vraag Oostende) 4 Leerplanrealisatie (vorig verslag + vraag Oostende) 5 Varia, afspraken, nascholingen …

3 1 Participerende activiteiten (vraag Ruiselede)

4 4 Post-it Goede ervaring met participerende activiteit: wat met wie en waar? Grootte leerlingengroep en aantal begeleidende leraren?

5 5 Goede ervaringen: wat speelt mee? Belang van goede voorbereiding, kennismaking met leerplan in lerarenopleiding Belang van goede afspraken en samenwerken met MO en PO Belang van koppeling uren BV zodat er dan vrijer kan op stap gegaan worden ivm participerende activiteiten en activiteiten ter kennismaking met beroepsveld

6 6 Goede ervaringen Participeren en observeren aan activiteiten die sowieso plaatsvinden op school (vanuit gezondheidsbeleid, oud lerarenactiviteit …), in dienstencentrum, sociaal restaurant, kleuterklas (over de middag, tijdens speeltijd helpen …) … Bij grote groepen: deelgroepje in studie met opdracht en deelgroepje op stap … Organiseren door leraren zelf beperkt houden!

7 7 Goede ervaringen Grootouders uitnodigen met intergenerationeel spel, volksspelen, verwenmoment Met kinderen lagere school kleine kookactiviteiten uitvoeren bv. minipizza’s, … Kleuters begeleiden in bos, naar bib, zwembad … Activiteit samen met mensen van ziekenzorg Gepensioneerde leraren, moeders van … tonen hun kunnen bv breien … Helpen bij koffienamiddag in serviceflats Dagje in gezin oudere buurtbewoners ‘meemaken’

8 8 Valkuilen Teveel doelen willen bereiken: afbakenen èn criteria formuleren! Goede voorbereiding van en door lln! Kennismaken en communiceren met doelgroep door leerlingen zou moeten primeren op doen! Te weinig verwerkingstijd om te evalueren en reflecteren nav de opgedane ervaringen!

9 2 Reflectiegesprekken - coachingsgesprekken (vraag Oostende)

10 10 OPDRACHT STAP 1 Leg de begrippen bij de juiste omschrijvingen

11 11 Oplossing Coachen=het begeleiden van het competent worden, waarbij zowel waarneembaar als niet-waarneembaar gedrag wordt betrokken. Reflecteren=bewust(na)denken over eigenervaring(=aanleiding) om competenter te worden. Begeleidend evalueren=op basis van de (SMART)criteria wordt de leerling begeleid om competenter te worden. Beoordelend evalueren=op basis van de (SMART)criteria krijgt een leerling een waardeoordeel.

12 12 OPDRACHT STAP 2 Leg de begrippen op de juiste plaats in het schema (zie voorziene vakjes) STAP 3 Wie is betrokken? Leg de 3 iconen (leerling / medeleerling / leraar) op de juiste plaats in het schema.

13 13 omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid

14 14 omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid COACHEN REFLECTEREN EVALUEREN BEGELEIDEND BEOORDELEND WAARNEEMBAAR GEDRAG NIET WAARNEEMBAAR GEDRAG =aan de hand van CRITERIA

15 15 omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid

16 16 omgeving gedrag bekwaamheden overtuigingen identiteit betrokkenheid COACHEN REFLECTEREN EVALUEREN BEGELEIDEND BEOORDELEND WAARNEEMBAAR GEDRAG NIET WAARNEEMBAAR GEDRAG =aan de hand van CRITERIA

17 17 KORTHAGEN

18 18 OPDRACHT COACHEN Wat is belangrijk bij het coachen? Vul de mind map aan met tips en eventuele extra takken.

19 19 Coaching in een onderwijscontext Voorbereiding Tijdstip Beginsituatie Doel Infrastructuur Feedback Ingesteldheid Opvolging … Belang rode draad trekken over de graad heen in kader van eigen competentiegroei in kaart brengen!

20 20 Inspiratie Document 9 basisvademecum. Zie ook coachvragen bij reflectiecyclus. Zie ook servicedocument p. 34-44 Leerplandoelen: Reflecteren per AD - AD 9.4 – 9.5 www.diversiteitenleren.be www.zorgvoorbeter.nl www.zorgvoorstage.be

21 3 Leerplandoel ivm maatschappelijke tendensen (vraag Oostende)

22 22 Leerplandoel - De onderliggende doelen bouwen op in functie van het te bereiken leerplandoel. MAAR het leerplandoel is meer dan de som van de onderliggende doelen. - Leerplandoel bereikt vaak een hoger beheersingsniveau - Verschillende maatschappelijke tendensen mogelijk => leerkracht kiest welke tendens(en) die besproken kunnen worden binnen het studierichtingsprofiel / klasprofiel / actualiteit. - in dit leerplandoel in relatie tot communicatie (maar cfr. ook AD 6.2 / 7.2 / 8.2).

23 23 Werkwoorden Verduidelijken = reproductief: het betreft informatie - feiten, begrippen, woorden, termen, procedures, werkmodellen … - die door de leraar wordt aangereikt. Suggesties voor het gebruik van werkwoorden: verwoorden, onder woorden brengen, voorbeelden uit de les verwoorden, verduidelijken van een betekenis, uitleggen, omschrijven... Toelichten = productief: betekenis geven aan info die min of meer nieuw is - info die door de leraar werd aangereikt - in een nieuwe situatie gebruiken, in een breder geheel plaatsen. Suggesties voor het gebruik van werkwoorden: illustreren, verklaren, becommentariëren, betekenis uitdrukken, zelf een verband leggen, een eigen gevonden voorbeeld verwoorden, motiveren …

24 24 Voorbeeld Digitale ontwikkeling Lessen i.f.v. AD2 (communicatie) -Aansluiten bij wat de leerlingen zelf kunnen inbrengen -Samen digitale ontwikkelingen verzamelen -Inleidend filmpje: http://www.vrtstartup.be/?p=4200http://www.vrtstartup.be/?p=4200 - Of Samenvatting in volt over de nieuwe digitale ontwikkelingen http://www.een.be/programmas/volthttp://www.een.be/programmas/volt -Mogelijke opdracht: apps / andere digitale media die leerlingen gebruiken laten toelichten en waarvoor gebruiken (vb. instagram, facebook, games, pinterest, …) -kan ook via vragenlijst op school enz.

25 25 Met de klas nagaan welke voor- en nadelen (zie OD 2.2) deze evolutie heeft op onze communicatie (vb. cyberpesten, nomofobi = niet meer zonder digitale media kunnen, privacy schending, groomers, …). Eerst met leerlingen in kaart brengen. Leerkracht selecteert (zie WW ‘verduidelijken’). Positieve gevolgen: persoonlijke ervaringen / bevragen in (eigen) omgeving Leerlingen werken in 4 groepen rond negatieve gevolgen Mogelijke richtvragen bij uitwisseling groepjes (nog af te bakenen; afhankelijk van gebruikte bronnen): – Wat? – Cijfermateriaal? – Mogelijke aanpak (door jezelf / school / andere hulpverlening )? – Eigen ervaring? Voorstelling voor de klas (affiche / filmpje / interview / …) / school (vb. i.f.v. realisatie VOETen) - Kan ook opgenomen /meegenomen worden binnen projectwerk / geïntegreerd werken!

26 26 Negatieve gevolgen Privacy: enquête invullen http://draadloos.joetz.be/ http://www.childfocus.be/sites/default/files/irespect.pdf Nomofobie http://www.een.be/programmas/volt/verslingerd-aan-de-smartphone http://nl.metrotime.be/2015/05/20/must-read/test-smartphone-junkie/ Cyberpesten http://www.veiligonline.be/ www.cyberpesten.be Grooming: http://www.een.be/programmas/koppen/mag-ik-je-vriend-worden

27 27 Andere inspiratie als achtergrond… http://wij-leren.nl/digitale-dementie.php http://www.kennisnet.nl/kids/watnou/mediawijsheid/ http://www.mediahelpdesk.be/ http://www.schoolbytes.be/blog/?page_id=110 www.mediawijs.be http://www.klasse.be/leraren/32716/jouw-avatar-geeft- les/ http://www.klasse.be/leraren/32716/jouw-avatar-geeft- les/ http://www.appsindeklas.be/?cat=39 http://www.appetijt.org/voorbeeld-pagina/ http://www.lannooshop.be/communicatie-media/Mediawijs- online- pcah_ZFbCFQCcAAAEkwA8zesQYbw7ZFbCFllAAAAFCRvVrAe8M -Lannoo-LSH-Site-WFS-nl_BE-EUR.html?Name=Mediawijs- online&Brand=LannooCampus&JumpTo=OfferList http://www.lannooshop.be/communicatie-media/Mediawijs- online- pcah_ZFbCFQCcAAAEkwA8zesQYbw7ZFbCFllAAAAFCRvVrAe8M -Lannoo-LSH-Site-WFS-nl_BE-EUR.html?Name=Mediawijs- online&Brand=LannooCampus&JumpTo=OfferList

28 28 Opdracht andere maatschappelijke tendensen STAP 1 Aan welke maatschappelijke tendensen denk je? STAP 2 Zijn er linken met communicatie / verzorging / huishouding / gezondheid STAP 3 Welk maatschappelijke tendens zou jij selecteren? STAP 4 Hoe pak je dit aan naar de leerlingen?

29 4 Leerplanrealisatie (vorig verslag + vraag Oostende) Wil aub eigen systeem van jaar of graadsplanning meebrengen of digitaal tonen alsook evaluatiesysteem?)

30 30 Voorstelling Link leerplan-graadsplanning met realisatie leerplandoelen-begeleidend en beoordelend evalueren. Is er een systeem van overzicht voor het team – of alle LPD aangeboden worden – wie basis / toepassing geeft – wie evalueert?

31 31 Mogelijke maatschappelijke tendenzen Vergrijzing, ontgroening, duurzaamheid en ecologisch bewustzijn, meertaligheid, kleine huishoudens, diversiteit, wijzigend consumentengedrag, andere gezinsvormen, vermaatschappelijking van de zorg, dualiteit, gezondheidsideaal, kennismaatschappij …

32 5 Varia, afspraken, nascholingen … zie mededelingen en site!


Download ppt "Coördinatoren VV 14 januari 2016 VERSLAG. 2 AGENDA 1 Participerende activiteiten (vraag Ruiselede) 2 Reflectiegesprekken (vraag Oostende) 3 Leerplandoel."

Verwante presentaties


Ads door Google