De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

31 januari 2014 Verslag in groen

Verwante presentaties


Presentatie over: "31 januari 2014 Verslag in groen"— Transcript van de presentatie:

1 31 januari 2014 Verslag in groen
OH en OA 31 januari 2014 Verslag in groen

2 Agenda 1 Opvolging vorig verslag 2 Nieuwe leerplannen
3 Methodisch handelen 4 Organisatorisch kader 5 Stages 6 Geïntegreerd werken 7 GIP 8 Verdere planning en afspraken

3 1 Opvolging vorig verslag
Familiezorg: geen maaltijdzorg, deeltijds werkenden, vaste dagen stage? … Nascholing C5 was jammer genoeg niet volzet … Aantal scholen laten stage lopen voor C3 bij Scolarest en Sodexo … en voor C1 (nadat het wettelijke oké is) in andere voorzieningen bv dienstencentrum, onthaal …

4 2 Leerplannen Verplichte onderliggende doelen
OH en OA volgen elkaar zeer nauw op … Soms is geen (H) aangeduid o.w.v. een andere context binnenin de competentie. Excell documenten: mogelijkheden tot inventarisatie en afspraken. Voor OH staat dit op de site, OA volgt nog …

5 3 Methodisch handelen Zie voorbeeld: zeer dicht bij leerplan
Kaderen binnen kwaliteitsbewust handelen! Kan qua taal en lay-out aangepast worden aan leerlingen Wordt best ingezet bij participerende activiteiten of geïntegreerd werken, met concrete doelgroep …

6 4 Organisatorisch kader
Zie servicedocument p 208 (OH) en p 215 (OA) Integratie: AD 1-4 in de competenties? Wat kiezen de scholen? En hoe georganiseerd?

7 5 Stage Activiteitenlijsten en stage evaluatie aanpassen?
Geïntegreerde stage opdrachten, zie p in servicedocument

8 Vragen ivm stage: overleg met verbond
Mogen lln stage lopen in OA in  een competentie die ze niet zien op school? Neen enkel als kennismakingsactiviteiten in kader van AD4! Mogen lln stage lopen in OA in competenties die ze in OH gezien hebben en niet meer opnieuw aangeboden krijgen in OA? Neen  Per gekozen competentie in OA is min 1 week stage op schooljaarbasis voldoende? Strikt genomen wel bv. als competentie al in bod kwam in OH (bv. logistiek). Voor een nieuwe competentie lijkt het niet haalbaar dat je op een week competentie kan bereiken. (vraag is of je überhaupt op een week nieuwe doelen kan evalueren? )

9 6 Geïntegreerd werken tijdens lessen op school
Vereiste leerplan… leerplanrealisatie of bewijzen moeten voorgelegd kunnen worden aan bv inspectie Waarom? Samenhang binnen lessen: tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling tss AD’s en C om te kunnen handelen vanuit totaalvisie Over de C’s heen in kader van AD4.5 en 6

10 Geïntegreerd werken in OH-OA
Geïntegreerd werken tijdens de les (verschillende ordeningskaders en organisatiemodellen mogelijk!): = via werkvormen voor geïntegreerde opdrachten tijdens de les bv. Casussen, situatieschetsen met denk- en doeopdrachten Simulatieoefeningen Rollenspelen = voorbereiding en nabespreking stage ervaringen, geïntegreerde stageopdrachten (competentie en AD1,2,3 en 4), reflectie en evaluatie …

11 Geïntegreerd werken in OH-OA
Geïntegreerd werken tijdens de les, stage, werkveld via: Projecten Observatieopdrachten Geïntegreerde stageopdrachten Met als doel en belang linken les - stage en omgekeerd: cyclisch gebeuren!

12 Tips bij geïntegreerd werken
Verder bouwen op beginsituatie lln, tweede graad en derde graad … Gebruik maken van zelfde kaders en jargon over ‘vakken’ heen Uitdrukkelijk duiden en benoemen van samenhang Aanvullingen?

13 Relatie derde graad Overleg en afstemming tussen lerarenteam is nodig!
Leerlingen zouden materiaal uit derde graad verder kunnen gebruiken als vademecum, opzoekinginstrument … Als lerarenteam is het belangrijk om de leerlingen hun voorkennis te activeren en te valoriseren Zie p 95 in servicedocument!

14 Organisatie van geïntegreerd werken tijdens de lessen
Er kan gewerkt worden met aparte uren ‘seminarie’, ‘geïntegreerd werken’ … ofwel dient de integratie verwezenlijkt te worden binnen de competenties met aandacht voor de AD’s die zowel binnen elke competentie thuishoren als competentie overschrijdend zijn!

15 7GIP (web dpb personenzorg)
5 bronnen Besluit van de Vlaamse regering van december 2002 SO 64, structuur en organisatie van so, mei 2013 M-VVKSO , 18 december 2012 Document VVKSO, geïntegreerde proef (ondermeer Personenzorg) juni 2013 Doc begeleiders personenzorg jan 2014

16 GIP Wettelijk kader, advies en interpretatie van het VVKSO en schoolgebonden keuzes (september 2013) Doorheen de tijd is er een evolutie ondermeer omwille van juridische problemen Uitdaging: GIP kritisch bekijken met aandacht voor taakbelasting leerlingen en leraren Verdere uitwerking en uitwisseling binnen de netwerken van de coördinatoren zoals vandaag Vragen worden meegenomen naar het verbond!

17 GIP Vanuit studierichtingsprofiel: context: doelgroepen, situaties, settings èn competenties Zie eerste punt leerplan!

18 GIP Het specifieke gedeelte (= 1 vak OH of OA met de competenties die aangeboden worden) van de studierichting en eventueel vakken van de basisvorming Beoordeling door betrokken leraren en aangeduide externe deskundigen Resultaat is belangrijk element in beslissing klassenraad

19 GIP Schoolbestuur kan andere personeelsleden aanwijzen op basis van hun deskundigheid om advies te verlenen over de beoordeling van de GIP Proces over langere periode in het schooljaar Componentoverschrijdend = geïntegreerd Betrekken van externe deskundige Belang van communicatie over GIP naar leerlingen en ouders toe (bij aanvang van schooljaar) Zie document begeleiders personenzorg GIP!

20 Voorbeelden GIP Passen binnen studierichtingsprofiel en gekozen competenties?

21 8 Verdere planning en afspraken
Nascholing relatiewijzer: 13 en 14/3/2014 via Eekhoutcentrum Nascholing icf: 26/2/2014 via verbond Geen afspraken in verband met uitwerken van gezamenlijke documenten? Wel vraag om nog eens samen te komen voor eind schooljaar? Datum?


Download ppt "31 januari 2014 Verslag in groen"

Verwante presentaties


Ads door Google