De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Welkom Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Welkom Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Welkom Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid

2 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Kwaliteit van leven

3 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Eigen kwaliteit van leven  Welk cijfer geef jij je eigen kwaliteit van leven?  Wat is een belangrijke factor hierin?  Wat belemmert je kwaliteit van leven?

4 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Ommekeer in de (ouderen)zorg Steeds meer accent op kwaliteit van leven - Waardigheid en Trots (VWS) - Welzijn / dagbesteding extra geld - Cliënt en mantelzorg steeds kritischer - IGZ: van checklist naar observatie: “Kijken met andere ogen” - Technische kwaliteit  kwaliteit van leven

5 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Kwaliteit van leven in praktijk N.a.v. casus uit de praktijk

6 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Welkom 

7 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Kwaliteit van leven n.a.v. filmpje  Wat is voor dhr Jansen kwaliteit van leven?  Welke risico’s zie je?  Wat is voor dhr Nagel kwaliteit van leven?  Welke risico’s zie je?  Wat als de dementie verder ontwikkelt?

8 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Wat vraagt deze omslag?  Lef om los te laten / vast te houden  Lef om grenzen te overschrijden / te trekken  Inspireren/faciliteren i.p.v. motiveren/controleren  Luisteren en doorvragen

9 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Lef om los te laten / vast houden  Gewoonte professional / leidinggevende  Regelgeving b.v. HACCP  Leidinggevende: Controleren  faciliteren  Bedrijfsvoering  visie leidend: Regie cliënt  Visie vasthouden bij - tegenslag / weerstand - vragen / opmerkingen IGZ / HACCP

10 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Inspireren/faciliteren Luisteren en doorvragen Inspireren en faciliteren van  Medewerkers  Mantelzorg  Stakeholders Luisteren en doorvragen door  Professional  Leidinggevende

11 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Perspectief van waaruit je kijkt is bepalend voor wat je ziet

12 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Grenzen overschrijden / trekken Pro-actief IGZ benaderen als je dit doet Management is hitteschild voor professionals Je eigen / branchenormen (elke dag gewassen) Risicosignalering  uitsluiten risico? Naar familie / mantelzorgers Welke cliëntengroepen wel/niet in organisatie Durf je verantwoordelijkheid te nemen

13 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Leven = meervoud van lef!

14 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Balans risico’s / kwaliteit Om een goede balans te vinden tussen het vermijden van risico’s en kwaliteit van leven gaat de zorgverlener vanuit zijn professionaliteit de dialoog aan met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger om gezamenlijk weloverwogen keuzes te maken  optimale kwaliteit van leven.

15 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Stappenplan Bespreek wat kwaliteit van leven voor cliënt is Inventariseer samen risico’s en leg deze vast Houd z.n. een moreelberaad om goed af te wegen en draagkracht te verbreden Inventariseer hoe risico’s beperkt kunnen worden met zo min mogelijk verlies van kwaliteit van leven Neem gezamenlijk een beslissing

16 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Stappenplan Zet genomen besluit/onderbouwing in zorgleefplan Laat het zorgleefplan ondertekenen Licht alle zorg- en hulpverleners in en bespreek met hen wat het besluit voor hen betekent. Onderschat de impact niet van omgaan met risico’s Goede nazorg bij risico’s die werkelijkheid worden

17 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Oefening  Inventariseer bij buurvrouw wat voor haar kwaliteit van leven belangrijk is  Welke risico’s zie je?  Hoe kan je deze beperken zonder/met gering verlies kwaliteit van leven?  Neem samen een beslissing

18 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Terugkoppeling oefening  Wat viel je op?  Wat vind je lastig?  Wat was je ervaring als cliënt?  Doet beslissing recht aan kwaliteit van leven?

19 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Afsluiting Vragen / opmerkingen? Voor meer info zie o.a. blogs: www.BosZMA.nl

20 Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Afsluiting Veiligheid door niet mogen / moeten. Kwaliteit van leven door ont-moeten


Download ppt "Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid Welkom Balanceren tussen kwaliteit van leven en veiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google