De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wegwijs in meerjarenplanning Werking gemeente Steenokkerzeel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wegwijs in meerjarenplanning Werking gemeente Steenokkerzeel."— Transcript van de presentatie:

1 Wegwijs in meerjarenplanning Werking gemeente Steenokkerzeel

2 Inhoudsopgave Meerjarenplanning: Steenokkerzeel historisch Huidige werking meerjarenplanning Doelstellingen Steenokkerzeel huidige legislatuur Rol adviesraden Wat staat er in de meerjarenplanning voor de senioren Wat moet/kan er anders in de toekomst? Vragen?

3 Meerjarenplanning: Steenokkerzeel historisch Kleine organisatie (12.000 inwoners waarvan ± 1/3 senioren) Strategiekaarten 2008 – 2012  Geen verplichting  Eerste poging  Veel lessen te trekken (te veel acties, te veel tijdens 1 ste helft legislatuur, moeilijke opvolging,…)

4 Huidige werking meerjarenplanning Hoe komt een meerjarenplanning tot stand? Jaarlijkse opvolging en bijsturing Financieel evenwicht = ! (autofinancieringsmarge)

5 Werking meerjarenplanning Totstandkoming Jaarlijkse opvolging en bijsturing Basisdocumenten: omgevingsanalyse/memorandum (informatieverzameling), SWOT- analyse, verslagen, financiële rapporten,… Strategische nota (beleidsdoelstellingen) en financiële nota Doelstellingen → actieplannen → acties (per beleidsdomein) Opmaak tijdens 1 ste jaar van nieuwe legislatuur Visietekst meerderheid Periode 6 jaar (2014 – 2019) Meerjarenplan = algemeen kader voor beleid dat de gemeente wil voeren voor de ganse legislatuur Budget = concrete invulling ervan voor een bepaald jaar ↓ Jaarlijkse bijsturing van meerjarenplan n.a.v. opmaak budget Tijdens het jaar = 2 beleidsopvolgingsnamiddagen → budgetwijziging

6 Doelstellingen Steenokkerzeel huidige legislatuur Strategische doelstelling (visie/missie) = Samen Bruisend Operationele doelstellingen 1. Bruisende gemeente 2. Sociale gemeente 3. Duurzame gemeente 4. Vlaamse gemeente 5. Open gemeente – Organisatie (* niet - prioritair) 6. Open gemeente – Inspraak 7. Financieel gezonde gemeente

7 Visie/Missie - Uittreksel

8 Meerjarenplanning - Uittreksel

9 Rol adviesraden Algemeen Ouderenadviesraad Hernieuwing adviesraden aan begin van elke legislatuur Activatie van adviesraad hangt af van verschillende factoren Belangrijke rol voor voorzitter, bevoegde schepen en ambtenaar Adviesrol bij opmaak  Omgevingsanalyse  Meerjarenplanning  Jaarlijkse budget Aantal leden: 16 (incl. schepen van welzijn, OCMW voorzitter en gemeentelijke ambtenaar) Aantal vergaderingen: minstens 4/jaar Aantal activiteiten: 5 Advies meerjarenplanning 3 december 2013 Jaarlijks advies n.a.v. budget Advies hoofdzakelijk over ouderenbeleid/activiteiten Theoretische betrokkenheid = beperkt Praktische en organisatorische ingesteldheid

10 Uittreksel advies ouderenadviesraad

11 Wat staat er in de meerjarenplanning voor senioren Acties meerjarenplanning Acties overig beleid/ Ouderenadviesraad Creëren van een sportaanbod voor specifieke doelgroepen (senioren) = 22 & 23 september 2016 (200 deelnemers) Aangepaste dienstverlening voor minder mobiele inwoners (bv. boekendienst aan huis) Bevorderen van sociale contacten (bv. Praatcafé laatste donderdag v/d maand) Evenementen op maat van ouderen, alleenstaanden en lage inkomensgroepen organiseren (Sociaal restaurant = onderdeel Ouderenweek) Kerstfeest voor senioren = 15 en 16 december 2016 Ouderenweek (sportdag, dansnamiddag, kaarten, quiz en slotfeest (sociaal restaurant) Ontmoetingsnamiddag voor ouderen (5/jaar, telkens in andere deelgemeente) Verwenactie voor de mantelzorgers i.s.m. welzijnsraad Info-avond, film, theater Ouderencontactbeurs → bestelbonprocedure

12 Wat moet/kan er anders in de toekomst? Formeel advies meerjarenplanning → ‘Actief’ advies Betrokkenheid adviesraden = eerder stadium in opmaak↔ vlak voor goedkeuring door gemeenteraad Reeds insteek in memorandum/omgevingsanalyse voor volgende legislatuur Oprichting gezamenlijke werkgroep adviesraden n.a.v. opmaak meerjarenplanning (krachten bundelen) → meer uniformiteit/visie Vereenvoudigde versie van ontwerp meerjarenplanning → gemakkelijker om te bestuderen door leden adviesraden

13 Vragen


Download ppt "Wegwijs in meerjarenplanning Werking gemeente Steenokkerzeel."

Verwante presentaties


Ads door Google