De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkbezoek Doetinchem 4 juli 2016 Thema: Jeugd Ouder-kind Stedelijk-wijkgericht Onderwijs-Netwerkpartners Preventie-toegang jeugdzorg Talenten-begrenzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkbezoek Doetinchem 4 juli 2016 Thema: Jeugd Ouder-kind Stedelijk-wijkgericht Onderwijs-Netwerkpartners Preventie-toegang jeugdzorg Talenten-begrenzen."— Transcript van de presentatie:

1 Werkbezoek Doetinchem 4 juli 2016 Thema: Jeugd Ouder-kind Stedelijk-wijkgericht Onderwijs-Netwerkpartners Preventie-toegang jeugdzorg Talenten-begrenzen Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 20161

2 12.00uurWelkom/kennismaking (+ lunch) 12.15uurAchtergrond en opdracht Buurtplein BV 12.35uurDe 3-hoek: beleid – kennis – de (weerbarstige) praktijk v/d sociaal werkers 13.00uurWandeling naar het Jongerencentrum 13.30uurJongerencentrum en Jeugd-Interventie-Team 14.30uurVerhalentafels 16.00uurAfrondend gesprek (+hapje/drankje) Programma Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 20162

3 Hoe is het zo gekomen? Opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie (OGON) Visie & doelstellingen: De Doetinchemse Keuze (DDK) Speerpunten 2016-2017 Buurtplein B.V. Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 20163

4 It starts with WHY? Heb je een leuk idee voor je buurt? Wil je graag meedoen en gaat het niet vanzelf? Ben je vastgelopen in je zorgen? Buurtplein helpt je om weer los te komen. Wij gaan hand in hand. Iedereen met zijn eigen verhaal en talenten. Samen weten we meer. Samen maken we het verschil. Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 20164

5 1.Bestuurlijke keuze voor een overheids-BV 2013: 1.Eigenaarschap geeft directe invloed op strategie en continuïteit van de nieuwe uitvoeringsorganisatie 2.Ontschotting van de dienstverlening 3.Onafhankelijk van zorgaanbieders (2 e lijn): koppeling preventie en toegang 4.Geen aanbestedingsrisico’s 5.Eenvoudiger om samen te werken (of te vervreemden) 6.Geen ambtelijke dienstverbanden Hoe is het zo gekomen? Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 20165

6 1.Gemeente is eigenaar, uitvoerder en opdrachtgever: ‘learning by doing’ 2.Opdrachtgeverschap + opdrachtnemerschap = partnerschap 3.Hybride organisatie 4.Co-creatie uitvoering & beleid is nog een uitdaging 5.Bedrijfsvoering: doen wat nodig is! Opdrachtgever-Opdrachtnemer Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 20166

7 Organigram Buurtplein BV Controller Administratie ICT en P&O Secretariaat Communicatie Kennis-/kwaliteits- management Stedelijke diensten: Sociaal raadslieden Bredeschoolnetwerk Integrale vroeghulp Buurtbemiddeling Vrijwilligerscentrale JIT/jeugdtoezicht Teamleider Buurtcoaches Teamleider Buurtcoaches Teamleider Buurtcoaches Directeur/bestuurder Beheer Wijkservicecentra en steunpunten in de wijken De Huet Overstegen Gaanderen Noord/centrum Wehl/nieuw Wehl Oosseld/ Sch ӧ neveld Dichteren/De Hoop/ Wijnbergen Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 20167

8 Visie: WrapAroundCare Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 20168

9 Transformeren doe je samen “Vernieuwingskracht is overal; je moet het alleen wel zien” (Arend Ardon) Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 20169

10 Doelstellingen DDK Buurtplein BV werkt wijkgericht en vertrekt vanuit de maatschappelijke opgave in een wijk. De kansen en opgaven in de wijk worden gespiegeld aan de doelstellingen van de gemeente zoals verwoordt in de Doetinchemse Keuze: 1.Het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers, huishoudens en opvoeders in Doetinchem 2.Meer burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven voelen zich verantwoordelijk voor de buurt. 3.De sociale cohesie in de buurt groeit 4.Minder huishoudens in Doetinchem doen een beroep op een individuele maatwerkvoorziening  hefbomen realiseren Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 201610

11 Hefbomen: preventie eerst! Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 201611

12 De juiste ondersteuningsmix Buurtplein BV pakt dit aan door een goede ondersteuningsmix van : Eigen kracht en samen kracht Vrijwillige en professionele inzet (algemeen/maatwerk) Collectieve en individuele ondersteuning Digitale en fysieke ondersteuning Inzet van de juiste methodiek, passend bij de zelfredzaamheid en de ondersteuningsvraag van de cliënt. Dit is altijd maatwerk. Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 201612

13 Opdracht Buurtplein Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 201613

14 Sociaal makelen  Verbinden met maatschappelijke organisaties en algemene voorzieningen bij ondersteuningsvragen van inwoners  Ondersteunen en soms aanjagen van bewonersinitiatieven: voor en door bewoners  Outreachend naar bewoners met ideeën voor de wijk  Samenwerking actief opzoeken! Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 201614

15 Regievoering & ondersteuning  De buurtcoach (BC) is outreachend, laagdrempelig, bereikbaar (presentie!)  Integrale vraagverheldering en gezinsplan  Sociaal netwerk betrekken  Regievoering: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur  BC kan op diverse levensdomeinen (inkomen/schulden, werk, gezin/opvoeding, ouderen/eenzaamheid) kort begeleiden of waakvlam begeleiding bieden  BC geeft zwaarwegend advies op inzet maatwerkvoorzieningen (2 e lijn) van de WMO en Jeugdwet, Participatiewet Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 201615

16 Collectieve diensten  Toeleiding naar bestaande collectieve diensten van zorgaanbieders/maatschappelijke partners, bijv. ouderenontmoetingspunt, dagactiviteiten, activering  Het laten ontstaan van collectieve diensten als. lotgenotencontact, buurtactiviteiten, trainingen, ontmoeting, kleinschalige dagbesteding  Collectiveren van individuele hulpvragen Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 201616

17 Speerpunten 2016 e.v.  Vanuit opgebouwde PRESENTIE in 2015 doorpakken naar versterken PREVENTIE in 2016-2017  Versterken integrale gebiedsgerichte aanpak  Ketensamenwerking: de bal naar voren!!  Duurzame oplossingen van het gezin/wijk/buurt  Realiseren hefbomen  Sociaal werk is een vak (PROFESSIE & PASSIE) Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 201617

18 Vragen/reacties?  Volgende onderdeel: De 3-hoek: beleid – kennis – de (weerbarstige) praktijk v/d sociaal werkers, Presentatie door Brigitte Vlaminkx Werkbezoek Sociaal Werk Nederland - Buurtplein 4 juli 201618


Download ppt "Werkbezoek Doetinchem 4 juli 2016 Thema: Jeugd Ouder-kind Stedelijk-wijkgericht Onderwijs-Netwerkpartners Preventie-toegang jeugdzorg Talenten-begrenzen."

Verwante presentaties


Ads door Google