De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S P E O Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen UPO bijeenkomst Brigitte van Buuren – hoofd actuariële zaken Amsterdam, 11 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S P E O Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen UPO bijeenkomst Brigitte van Buuren – hoofd actuariële zaken Amsterdam, 11 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 S P E O Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen UPO bijeenkomst Brigitte van Buuren – hoofd actuariële zaken Amsterdam, 11 mei 2010

2 S P E O 2 Programma Waarom het UPO? Wat staat er op een UPO? Wat kunt u met deze informatie? Pensioenregister Website SPEO Tijd voor vragen…

3 S P E O 3 Waarom het UPO? Invoering Pensioenwet 2007: –Duidelijke, begrijpelijke informatie Opgesteld door OPF, VB, UvB en Verbond Eenduidig optelbaar overzicht Duidelijk zonder vakjargon Verplicht formaat voor alle pensioenuitvoerders!

4 S P E O 4 Wat staat er op een UPO? Uitkeringsovereenkomst: in dit soort overeenkomsten wordt een afspraak gemaakt over de uitkering. Premieovereenkomst: in dit soort overeenkomsten wordt een afspraak gemaakt over de premie.

5 S P E O 5 Wat staat er op een UPO? Controleer goed uw persoonlijke gegevens! Is uw partner goed vermeld?  Als gehuwd: partner moet bekend zijn bij het fonds  Als samenwonend: partner moet worden aangemeld bij SPEO:  Samenlevingsovereenkomst  6 maanden samenwonen

6 S P E O 6 Wat staat er op een UPO? Datum aanvang deelname is niet altijd de datum in dienst!  U was nog geen 25 jaar bij indiensttreding  Uw bedrijf is later aangesloten bij SPEO (bijvoorbeeld Misset) Deelnemingsjaren is gerelateerd aan datum aanvang deelname  Jaren uit waardeoverdracht worden hier niet vermeld. Deze jaren zijn wel meegenomen voor de pensioenberekening!

7 S P E O 7 Wat staat er op een UPO? Het pensioensalaris bestaat uit:  Maandsalaris  13 e maand  Vakantiegeld  Vaste toeslagen In het pensioensalaris wordt niet meegenomen:  Winstuitkering  Compensatie premie VUT/prepensioen Franchise is het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat op 65 jaar ook AOW wordt uitgekeerd

8 S P E O 8 Wat staat er op een UPO? Alle bedragen zijn bruto bedragen per jaar.

9 S P E O 9 Wat staat er op een UPO? Pensioenleeftijd SPEO is 65 jaar Pensioen tussen 61 en 65 jaar kan worden uitgesteld tot 65 jaar als u blijft werken bij Reed Elsevier Uit oude regelingen: extra pensioen als ongehuwd op de pensioendatum Als u bent gescheiden:  Eventuele verevening van pensioenrechten wordt nog in mindering gebracht. Deze bedragen staan in de bijlage. AOW bedragen:  AOW voor ongehuwden€ 13.310,40 bruto per jaar  AOW voor gehuwden€ 9.282,36 bruto per jaar per persoon  Alleen als tussen 15 en 65 jaar verzekerd  Meer informatie: www.svb.nlwww.svb.nl Pensioen = AOW + pensioenen UPO(‘s) + wat u zelf heeft geregeld.

10 S P E O 10 Wat staat er op een UPO?

11 S P E O 11 Wat staat er op een UPO? Verschil in uitkering aan partner voor en na 65 jaar = compensatie AOW Hoogte uitkering tijdens dienstverband:  Gerelateerd aan het pensioen dat u op 65 jaar zou ontvangen Hoogte uitkering na dienstverband:  Gerelateerd aan het aanwezige pensioen op datum uitdiensttreding  Ook geen compensatie AOW Ingeval van scheiding:  Eventuele rechten tbv ex-partner zijn hier al in mindering gebracht Uitkering voor kinderen tot 18 jaar, verlenging tot 27 mogelijk zolang de kinderen studeren

12 S P E O 12 Wat staat er op een UPO? Alleen bij inkomen boven € 48.715,65 bruto per jaar

13 S P E O 13 Wat staat er op een UPO? WIA keert uit over inkomen tot max. € 48.715,65 Over het meerdere een extra verzekering via SPEO Hoogte uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid

14 S P E O 14 Wat staat er op een UPO? Op pensioeningangsdatum verschillende keuzes mogelijk:  Vervroegen van pensioendatum (vanaf 60 jaar)  Lagere uitkering Uitstellen van pensioen (tot 70 jaar)  Alleen met toestemming van de werkgever en doorwerken  Hogere uitkering, opbouw stopt Uitruil van pensioenen  Pensioen voor uw partner na uw overlijden inruilen voor hoger pensioen voor uzelf  Als ongehuwd op de pensioendatum uitruil automatisch; als ook al extra pensioen is verzekerd uit oude regeling: hoogste van de twee geldt. Flexibele pensioenuitkering  Keuze eerste 5 of 10 jaar hogere uitkering en daarna lager of  Andersom: eerste 5 of 10 jaar een lagere uitkering en daarna hoger

15 S P E O 15 Wat staat er op een UPO?

16 S P E O 16 Wat staat er op een UPO? Nieuw in 2010: de toeslagenmatrix Geeft het behoud van koopkracht aan Verplicht voor alle pensioenuitvoerders Vergelijking van toeslagen, niet van regelingen!

17 S P E O 17 Wat staat er op een UPO?

18 S P E O 18 Wat staat er op een UPO? Pensioenopbouw in het jaar Ingeval van individueel bijverzekeren nodig voor belastingopgave  Individueel bijsparen is fiscaal begrenst Fout in bijlage: factor A 2009 is nodig voor belastingaangifte 2010!

19 S P E O 19 Wat staat er op een UPO? Dekkingsgraad is “gezondheidsmeter” van een pensioenfonds  Dekkingsgraad > 115% pensioenfonds is gezond  Dekkingsgraad > 105% pensioenfonds kwakkelt  Dekkingsgraad < 105% pensioenfonds is ziek, herstel is nodig Bij dekkingsgraad < 105% kortetermijn herstelplan noodzakelijk  Opgesteld 30 maart 2009  Goedgekeurd door DNB 1 juli 2009  Hoofdpunten:  Premie handhaven op 17%  Geen toeslagen zolang dekkingsgraad < 105%  Werkgever stort jaarlijks ca. 10 miljoen zolang dekkingsgraad < 105% Als dekkingsgraad < 100% waardeoverdracht niet toegestaan

20 S P E O 20 Ontwikkeling van de dekkingsgraad Voor en na aanpassing overlevingstafel per 31/12/09

21 S P E O 21 Wat kunt u met de UPO? Verschillende UPO’s moet optelbaar zijn Nodig voor persoonlijke financiële planning Individueel bijsparen:  Lijfrentepolis sluiten  Banksparen  Zelf sparen/beleggen Extra sparen bij SPEO is niet mogelijk

22 S P E O 22 Pensioenregister Gaat van start per 1 januari 2011 Internetapplicatie om pensioenen op te vragen Alle pensioenuitvoerders moeten hieraan meedoen Gegevens van alle pensioenuitvoerders worden in één overzicht bij elkaar gebracht

23 S P E O 23 Website – www.speo.nl

24 S P E O 24 Website SPEO Veel informatie bijvoorbeeld:  Maandelijks de dekkingsgraad  Informatie wijziging persoonlijke omstandigheden Presentatie te downloaden op: http://www.speo.nl//28-reglementen-en-statuten.html http://www.speo.nl//28-reglementen-en-statuten.html Contact: Bas van Zanden of Brigitte van Buuren info@speo.nl info@speo.nl

25 S P E O 25 Nog vragen?


Download ppt "S P E O Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen UPO bijeenkomst Brigitte van Buuren – hoofd actuariële zaken Amsterdam, 11 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google