De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 oktober 2011 De groei van de CIO Seminar V&J DI&I Erald Kulk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 oktober 2011 De groei van de CIO Seminar V&J DI&I Erald Kulk."— Transcript van de presentatie:

1 24 oktober 2011 De groei van de CIO Seminar V&J DI&I Erald Kulk

2 24 oktober 2011 Tijdslijnen groei CIO Aankondiging CIO's aan TK – dec. 2008 Evaluatie CIO-stelsel – zomer 2010 Aanvullingen CIO-stelsel naar TK – feb. 2011 RAD onderzoek naar referentiemodellen CIO-stelsel – Q4 2011 2

3 24 oktober 2011 TK 26643 nr. 172 Begin 2011 stuurt de minister van BZK een brief naar de kamer met "de besluiten die het kabinet naar aanleiding van de evaluatie heeft genomen om de beheersing van de grote ICT-projecten verder te verbeteren".. naar aanleiding van de evaluatie van het CIO-stelsel of de door het kabinet genomen maatregelen (dec. 2008) voldoende effectief zijn.

4 24 oktober 2011 Evaluatie CIO-stelsel De geïnterviewde personen zijn - 13 CIO's; - 5 ICBR leden; - 4 Opdrachtgevers van grote ICT projecten; - de Rijksauditdienst (RAD). Conclusies Juiste maatregelen, fundamenten zijn gelegd, maar er is tijd nodig voor een betere beheersing.

5 24 oktober 2011 Evaluatie Maatregelen grote ICT projecten Uit het rapport: - Handhaaf het stelsel van maatregelen - Stel een termijn vast waarop je verdere verbetering wilt zien in de beheersing van ICT projecten -Stel vast in hoeverre de CIO's hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het departement moeten hebben -Creëer een gezagspositie voor de departementale CIO -Voeg een maatregel toe die de instroom van nieuwe grote ICT projecten beperkt (zoals passen binnen Enterprise Architectuur) - Rijksbrede projectenportfolio gericht op het beter, efficiënter en in onderlinge samenhang beheersen van alle ICT projecten

6 24 oktober 2011 Evaluatie Maatregelen grote ICT projecten Uit de kabinetsreactie -belang van intensivering van de bestaande beheersmaatregelen -meer aandacht voor de inrichting en het functioneren van het projectportfoliomanagement, zowel binnen de ministeries als rijksbreed. -kabinet constateert dat, om het gezag van de CIO's te versterken ook versterking van hun formele positie in het PPM-proces nodig is. -de afstemming tussen de actoren in het proces, zoals de CIO's en CIO- Rijk enerzijds, en de opdrachtgevers anderzijds, verbeterd te worden. -aandacht nodig voor kwaliteitsverbetering van het opdrachtgeverschap vanuit de lijnorganisatie, alsmede voor de inzet van gekwalificeerd personeel.

7 24 oktober 2011 Planvorming van project Uitvoering van project Afsluiten van project Opstarten van project voorgenomen of lopend project (projectplan. CIO-oordeel, & toetsing rijksbrede kaders) Rijksportfolio – ICCIO – vz. CIO-Rijk Jaarlijks rapporteren aan TK Project- voorstellen Projectideeën projectinfo (tussentijdse) projectinfo best practices & lessons learned Toetsen op hergebruik generieke componenten akkoord potentiële projecten goedkeuring Projectniveau – Opdrachtgever & Projectleider ICT-dashboard Delen lessons learned en best practices projectinfo best practices & lessons learned & realisatie business case ontdubbelingaccorderingjaarlijks evalueren Ontvangen afschrift en bevestiging toetsing & accordering afwijkingen rijksbrede kaders departementaal bestuursorgaan negatief CIO-oordeel projecten- portfolio projectervaringen kennisname projectervaringen Departementaal PPM board - vz. CIO Visualisatie rijksbrede afspraken voor grote en risicovolle ICT-projecten (Her)Prioriteren Selecteren (incl. toetsing kaders) Portfolio beheren Portfolio evalueren Inventariseren (incl. vaststellen risicoprofiel) afschrift tussentijds CIO-oordeel

8 24 oktober 2011 CRD4a: Opdracht RAD - referentiemodellen In Q4 2011 onderzoekt de Rijksauditdienst: "één of twee referentiemodellen op te stellen voor een optimale en eenduidige inrichting van de CIO-functie en het CIO-stelsel binnen het Rijk" Gegeven de taken en verantwoordelijkheden, gegeven de complexiteit van de verschillende organisatieparameters en sturingsprincipes, etc.

9 Meer informatie TK-dossier 26643 de stukken: 135 (dec. 2008) en 172 (feb. 2011)


Download ppt "24 oktober 2011 De groei van de CIO Seminar V&J DI&I Erald Kulk."

Verwante presentaties


Ads door Google