De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BPR van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Verwante presentaties


Presentatie over: "BPR van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken food@work
BPR van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Stand van zaken Raadgevend Comité 28/03/2007 Tom Vanoverschelde

2 RC - Stand van zaken food@work
- Inleiding BPR: Business Process Reengineering Is een procesbenadering In vraag stellen van de organisatie en haar activiteiten Aandacht voor de ‘core business’ van de organisatie Zowel top-down als bottom-up Werking van het FAVV stroomlijnen en verbeteren komen tot een efficiëntere organisatie zodat de doelstellingen zoals beschreven in de missie gerealiseerd kunnen worden RC - Stand van zaken 28/03/2007

3 Food@Work - Projectfases
Analyse en inventarisatie Keuze van de prioriteiten Uitschrijven van strategie, principes, objectieven Situatie ‘ AS IS’  Situatie ‘ TO BE’  Fase 3 Kloofanalyse Implementatie- plan Fase 4 Fase 5 Implementatie RC - Stand van zaken 28/03/2007

4 Food@work : de implementatie van de nieuwe processen
Definiëren van 39 implementatieprojecten Opsplitsing tussen business- en ICT-projecten Voorbeelden van ICT projecten zijn FoodNet, Adminlight, LIMS, Alfa, Finfood…. Businessprojecten verspreid over quasi alle interne diensten van het FAVV Start van de implementatie op 17 oktober 2005 Ondersteuning door externe consultants tot 17 april 2007 Einde van het - project is voorzien voor 30 juni 2007 RC - Stand van zaken 28/03/2007

5 RC - Stand van zaken food@work
Enkele realisaties (1) Raadgevend Comité: Nieuwe samenstelling en herziening huishoudelijk reglement Vernieuwingen in de werkwijze van het Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité : aanpassing van de wet van 4/02/2000, algemene handleiding voor risico-analyse, duidelijke procedures voor het aanvragen en behandelen van een adviesaanvraag Structurele samenwerking met de Hoge Gezondheidsraad Crisispreventie en –beheer Crisiscommunicatieplan wordt afgewerkt Procedures voor de financiële afhandeling Alle draaiboeken worden bijgewerkt / opgesteld tegen juni 2007 Evaluatie van de sectorgidsen Aangepaste en verbeterde procedure Pilootproject voor de invoering van ISO RC - Stand van zaken 28/03/2007

6 RC - Stand van zaken food@work
Enkele realisaties (2) Erkenningen voor externe laboratoria Wettelijke basis Erkenningsprocedure Referentielaboratoria Installatie van de ombudsdienst Oprichting en uitbouw van de interne audit van het FAVV 2 vertegenwoordigers van het RC zetelen in het auditcomité Charter, ethische code, werkprocedures en –templates Werking op basis van een jaarlijks auditprogramma Opbouwen van een systeem van kwaliteitszorg Kwaliteitshandboek met 4 pilootprojecten voor ISO 9001 – 2000 certificatie Externe pre-audit op 4 mei 2007 Uniek FAVV – glossarium Uniform gebruik van bepaalde termen (bv in wetgeving) In de volgende weken op intra- en internet RC - Stand van zaken 28/03/2007

7 RC - Stand van zaken food@work
Enkele realisatie (3) Optimalisering van de dienst ICT Nieuwe organisatie Opleiding voor projectleiders over projectmanagementprincipes Nieuwe verbeterde processen voor testen en in productie stellen van applicaties Centraal beheer van ICT-contracten Projecten ter verbetering van de dienst P&O Nieuw proces voor het opstellen van het personeelsplan Invoering van nieuwe personeelsdatabank Debohra Processen van de opleidingsdienst als ISO – piloot Verbeteringen in de werking van de sociale dienst Cyclus controleprogramma - controleplan Uitgewerkte wetenschappelijke risicoanalyse Proces voor het opstellen van controleprogramma en omzetting van controleplan Werken met een systeem met unieke masterdata (Alfa-tool + FoodNet/LIMS) Noden voor externe rapportering voorzien bij de opmaak van programma RC - Stand van zaken 28/03/2007

8 RC - Stand van zaken food@work
Nabije toekomst Invoering van de FAVV – Smiley Invoering einde 2007 – begin 2008 Wetgevend kader voorbereid Er wordt gewerkt aan een communicatieplan Persconferentie met de Minister midden april Opstarten van de Balanced Scorecard van het FAVV Systeem van indicatoren Gebaseerd op de resultaatsgebieden en strategische doelstellingen uit het businessplan Crisispreventie en –beheer Alle draaiboeken bijgewerkt Afsluiten van het BPR – traject Evaluatie van de BPR : “lessons learned” Presentatie van de resultaten (intern en extern) RC - Stand van zaken 28/03/2007


Download ppt "BPR van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen"

Verwante presentaties


Ads door Google