De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische Personeelsplanning 24 oktober 2011 Seminar ‘Schrappen of Investeren’ Hans van Dijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische Personeelsplanning 24 oktober 2011 Seminar ‘Schrappen of Investeren’ Hans van Dijk."— Transcript van de presentatie:

1 Strategische Personeelsplanning 24 oktober 2011 Seminar ‘Schrappen of Investeren’ Hans van Dijk

2 Inhoud Wat is strategische personeelsplanning. Interdepartementaal project SPP. De tussenresultaten. Plannen voor 2012.

3 Doel van strategische personeelsplanning is om zowel rijksbreed als departementaal verbeterd inzicht krijgen in de problematiek m.b.t. vraag en aanbod van personeel. Zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel. Met als doel een permanente dialoog te starten met het management over de bezetting en de vraag (P&C cyclus), van waaruit proactieve HRM- beleidsdoelstellingen geformuleerd moeten kunnen worden.

4 Formatie (benodigde Bezetting): Kwantiteit, kwaliteit, kosten, arbeidsrelatie Vergrijzing Mobiliteit Schoolverlaters Conjunctuur Krapte Loonniveau Flexibiliteit Huidige bezetting Kwantiteit, kwaliteit, kosten, arbeidsrelatie Gewenste formatie (benodigdeBezetting): Kwantiteit, kwaliteit, kosten, arbeidsrelatie Scenario’s / plannen Automatisering Hergebruik Efficiënte inzet Taken afstoten Dynamiek IDU Verwachte bezetting: Kwantiteit, kwaliteit, kosten, arbeidsrelatie Gaps Beleidsdiscussie Lange termijn planning Werving, opleiding, doorstroom, flexpool Bouwstenen voor SPP (theorie) Vraag Intern aanbod Extern aanbod Nu Toe- komst Huidige boventalligheid, vacatures

5 SPP wat levert het op Door Rijksbreed inzicht in huidige en toekomstige overschotten en tekorten. Mogelijkheid om te sturen op o.a. optimaal benutten van de interne arbeidsmarkt. Effecten: Lange termijn HRM-beleid; Uitstroom alleen indien noodzakelijk; Gericht bevorderen flexibiliteit; Loopbaanperspectieven; Behoud van kennis; Schaalvoordelen; Lagere frictiekosten.

6 Project Strategische Personeelsplanning 2011 Opdrachtgever: Directie OPR; afstemming met ICOP. Opdracht: Stel een strategische personeelsplanning op rijksniveau samen; Zet t.b.v. de ministeries een werkwijze + toolkit op voor; strategische personeelsplanning.

7 Wie doen er mee BZK Prio OPR EC O&P Buiza ELI OCW V&J + DJI VWS Kernteam SPP

8 Wie zijn/worden betrokken RIVM OM Defensie SZW Financiën AZ DLG I&M BZK DGBK

9 Waar staan we? De tussenstand Rijksbreed globaal inzicht. Naar functiefamilies. Naar ministeries. Naar regio. Gepland 2011 Inzicht naar leeftijd en salarisschaal.

10 De tussenstand rijksbreed Krimp van de vraag 2,5% gedurende 5 jaar en daarna stabiliteit Pensionering bij 65 jaar Overige uitstroom 1% per jaar (verschil tussen instroom en uitstroom) Het rijk als geheel

11 De tussenstand rijksbreed Krimp van de vraag 2,5% gedurende 2 perioden van 5 jaar Overige uitstroom 1% (verschil tussen instroom en uitstroom) Het rijk als geheel

12 De tussenstand rijksbreed Krimp van de vraag 2,5% gedurende 2 perioden van 5 jaar Overige uitstroom 2% (verschil tussen instroom en uitstroom) Het rijk als geheel

13 De tussenstand rijksbreed Krimp van de vraag 2,5% gedurende 5 jaar en daarna stabiliteit Overige uitstroom 1% (verschil tussen instroom en uitstroom) Departementen

14 De tussenstand rijksbreed Krimp van de vraag 3% voor uitvoering en 2% voor overige functiefamilies gedurende 5 jaar en daarna stabiliteit Overige uitstroom 1% (verschil tussen instroom en uitstroom)

15 Praktijkvoorbeeld 1

16 Praktijkvoorbeeld 2

17

18

19

20 De plannen voor 2012 Rijksbreed (ICOP) Een verder uitgewerkt inzicht in vraag en aanbod van personeel. Op de korte termijn (2012). Op middellange termijn (2015). Op lange termijn (2020). Analyse op de departementale personeelsplanningen. Strategische beleidssessies in de ICOP. Naar aanleiding van de inzichten passende maatregelen. Implementeren van een prognose instrumentarium. Vaststellen kaders voor personeelsschouw.

21 De plannen voor 2012 departementaal (ICOP) Opstellen departementale strategische personeelsplanningen. Ter ondersteuning: Toolkit SPP aanvullen en verbeteren. toolkit = handleidingen, voorbeelden, tips en verwijzingen; Verbeteracties voor de P-registraties (uit te voeren door de ministeries). Verbeteren informatievoorziening geïnitieerd (uit te voeren door P- direkt).

22 De plannen voor 2012 Kennis en training (ICOP) Uitbouwen kennisnetwerk vanuit het interdepartementale SPP projectteam. Strategische personeelsplanning in de SIOO Leergang PP&O (Professionalisering en Positionering van P&O-adviseurs). Algemene SPP workshops/masterclasses voor P&O-adviseurs en managers. Afhankelijk van de vraag zijn specialistische workshops voor P&O adviseurs.

23 Meer info Samenwerkruimte Strategische Personeelsplanning op Rijksweb. Linkedin Group Strategische Personeelsplanning. Contact opnemen met deelnemer kernteam. Of bel Hans van Dijk 06 46635084 (nieuw nummer) voor een afspraak.


Download ppt "Strategische Personeelsplanning 24 oktober 2011 Seminar ‘Schrappen of Investeren’ Hans van Dijk."

Verwante presentaties


Ads door Google