De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatie van een service georiënteerde architectuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatie van een service georiënteerde architectuur"— Transcript van de presentatie:

1 Implementatie van een service georiënteerde architectuur
Provincie Gelderland Implementatie van een service georiënteerde architectuur

2 Agenda Bas Kruiswijk, Twynstra Gudde Introductie Ton Romeyn, Grexx
Architectuur Realisatie van HIS Lessons learned

3 Aanleiding en urgentie
ICT vernieuwing Toenemende noodzaak transparantie naar burgers, bedrijven en andere overheden Inrichting van basisregistraties Noodzaak professionalisering IT organisatie HIS (Herinrichting Individuele Subsidieverlening) Noodzaak tot procesverbetering met gemeenschappelijke oplossingen Verbetering controle (Europese Subsidies)

4 Uitgangspunten HIS is onderdeel van “Plateau II”
Fase in de ICT vernieuwing van de Provincie Plateau II omvat Generieke basisvoorzieningen: de Provinciale Suite Realisatie van een aantal klantprojecten, waaronder HIS Werken onder architectuur Direct toepassen in concrete projecten

5 Basis voor de architectuur
Startpunt voor de Provincie Gelderland Wat is daarvoor nodig? Hergebruik van componenten Technische omgeving waarbinnen uiteindelijk 80% van de bedrijfsprocessen ondersteund kunnen worden Gebaseerd op de principes van een service georiënteerde architectuur SOA principes services en berichten BA principes domeinen en documenten BPM principes scheiding van regie en uitvoering Provinciale Suite SOA + BPM + BA = SOE

6 SOA uitgebreid met BA en BPM principes
aanvraag antwoord domein orchestratie Uitgangspunt is SOA; het denken in services/diensten met een vooraf vastgestelde input en output beschrijving en op te leveren producten Een service wordt aangeroepen door een aanvraag en uiteindelijk wordt een antwoord/output geleverd. Op de eerste plaats gaan we vanuit de BA elke service/dienst beleggen bij een domein. Vervolgens gaan we vanuit de BPM de regie en de uitvoering van elkaar scheiden. Als een service in deeltaken/services gedecomponeerd moet worden dan scheiden we de regie/orchestratie van de uitvoering. Voor het regieproces maakt het niet uit of iets intern of extern wordt uitbesteed. Het maakt niet uit of de onderaannemer zelf ook weer onderaannemers heeft. Deze nesting kan heel diep gaan. uitvoering

7 SOE: Informatie architectuur vanuit BA en BPM perspectief
Enterprise Service Life Cycle Management Domein Service Instance Life Cycle Management OPDRACHT REGIE OPDRACHT UITVOERING Als we nu de informatie architectuur vanuit het gecombineerde perspectief bekijken dan zien we op hoofdlijnen het volgende: Een enterprise bestaat uit een verzameling domeinen, die services/diensten leveren. De service portfolio wordt gemanaged in de Service Life Cycle Management Component. Dit is de enterprise UDDI ++ met daarin o.a. wie welke services voert, maar bijvoorbeeld ook de definities van deze services met input/output specificatie Een service aanvraag wordt verwerkt binnen het domein. Daar wordt bepaalt of service al of niet samengesteld is. Bij een eenvoudige uitvoering kan direct een opdracht gegeven worden tot uitvoering, waarbij gekozen moet worden tussen een menselijke en een geautomatiseerde variant. De geautomatiseerde variant wordt bijvoorbeeld door SAP afgehandeld en een menselijke taak komt in de portal in het persoonlijke takenlijstje van de medewerker terecht, van waaruit hij/zij de taak kan uitvoeren. Als het een meer complexe service wordt de opdracht gegeven tot een regie proces en ook hier zijn er twee varianten; een geautomatiseerde en een niet geautomatiseerde. In de orchestratie hebben we hiermee een onderscheid gemaakt in het wat en het wie. De orchestrator of de menselijke regisseur bepaalt in welke deelservices de aanvraag opgesplitst gaat worden. De Service Instance Life Cycle Management module bepaalt wie het gaat doen en gebruikt daarbij informatie, die in het Service Life Cycle Management wordt vastgehouden. Orke- stratie Menselijke regie Integratie services Menselijke taken

8 SOE applicatie architectuur
MS Sharepoint .Net SQL Server MS Biztalk Bestaande applicaties Cognos en technische architectuur Medewerkers Ketenpartners Klanten Portal Rapportage/ Business Intelligence Service Life Cycle Management Orchestrator Service Instance Life Cycle Management Data Store Communicatie/Integratie Applicaties Vervolgens komen we op de applicatie architectuur, waarin de applicatieve componenten geïnventariseerd zijn die nodig zijn om de SOE concepten te kunnen implementeren. Hoofdcomponenten zijn: Portal: gemeenschapplijke user interface voor zowel medewerkers als ook de klanten en de toeleveranciers De Portal wordt de digitale werkplek van de provincie met bijvoorbeeld de geïntegreerde takenlijst voor de medewerker Vervolgens het regie blok, waarin: Service Life Cycle Management: beheer service/diensten portfolio over de enterprise (domeinen, services/diensten, berichten, ..) Service Instance LifeCycle Management: routing en afhandeling van de service in alle stadia van zijn life cycle Bepaalt wie de service gaat uitvoeren, maar toetst bijvoorbeeld ook of het resultaat van een uitgezette service voldoet aan de afgesproken SLA En administreert de call offs op contracten met andere domeinen Orchestrator: decompositie van services in deelservices, maar strikt beperkt tot het ‘wat’ Daarna het communicatie/integratie blok met daarin Communicate/Integratie voor: de koppeling met achterliggende bronsystemen en applicaties Maar ook voor de communicatie met externe domeinen. De Orchestrator bepaalt dat in een proces een service/dienst nodig is. De Service Intance Life Cycle Management bepaalt vervolgens dat deze service naar domein A moet De communicatie/integratie model zorgt er vervolgens voor dat deze via bijvoorbeeld een webservice aanroep bij domein A terecht komt. Als laatste de Rapportage/Business Intelligence module die zorg draagt voor: Rapportages en monitoring, Cockpit achtige functionaliteit, OLAP functionaliteit, Voorspellende modellen Als laatste slag richting implementatie kunnen we vervolgens deze applicatie architectuur mappen op de technische architectuur om het geheel ook werkelijke te kunnen bouwen. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de eerder gemaakte keuzes van de enterprise. De Provincie Gelderland is een echt MicroSoft bolwerk, waardoor we vooral Microsoft producten ingevuld zien. In een andere organisatie zou de mapping meer Oracle gekleurd kunnen zijn of IBM of SAP. In De Service Life Cycle Management module en de Service Instance Life Cycle Management Module zit nog het meeste maatwerk omdat de standaard pakketten hier nog vrij rudimentair zijn. Wij gebruiken hiervoor op dit moment als basis een door ons ontwikkeld datamodel met de nodige stored procedures en portlets voor de ontsluiting, die vervolgens aangepast kunnen worden aan de wensen van de organisatie. Met behulp van deze technische keuzes hebben wij de afgelopen maanden de SOE infrastructuur opgebouwd en kunnen we daarmee projecten zoals het HIS faciliteren. Bas neemt nu het stokje weer over en zal u wat meer vertellen over deze HIS implementatie en de lessons learned die daaruit te trekken zijn.

9 Casus HIS Context Welzijn en Cultuur Bezwaar en Beroep Juridische
zaken Cultuur Welzijn Financiën DIS Tekstverzorging Postkamer Controll Facilitaire zaken Besluiten Interne controle Audit Accounting Mandaten Gedeputeerde Staten Provinciale Staten

10 Voorbeeld proces subsidieverlening
bezwaarschrift beschikking antwoord aanvraag bezwaar bezwaar bezwaar bezwaar financiën besluit besluit besluit besluit Juridische zaken Interne controle domein orchestratie uitvoering verzending archivering

11 Issues die daarbij spelen
Soms geen vast actieplan, maar wel vast actierepertoire: menselijke regisseur Interventies op het lopende proces (zonder onderscheid interne en externe actoren) Integratie via menselijke taken Hoe maak ik de juiste afspraken in/met de organisatie Integratie met systemen Hoe koppel ik met bestaande systemen, zoals een DIS

12 Lessons learned Middle-out werkt Consequenties voor de organisatie
Vanuit SOA architectuur principes naar business architectuur principes Business architectuur principes toepassen parallel aan implementatie Provinciale Suite Klantproject (HIS) als sponsor Helderheid in demand/supply verantwoordelijkheid Consequenties voor de organisatie Cultuur (domeinverantwoordelijkheid invullen) SLA’s (afspraken over te leveren services) Flexibiliteit (meebewegen IT ondersteuning met processen) IT-afdeling verantwoordelijk voor gemeenschappelijke IT infrastructuur

13 Verwachtingen voor de toekomst
Toegang voor externe partijen in procesafhandeling leidt tot procesversnelling Proceshandboek wordt realiteit en verbetert daardoor de wijze van auditen (rechtmatigheid) Procesinformatie en geïntegreerde toepassing leidt tot doelmatigheid en doeltreffendheid

14 Slotopmerking Een slimme provincie is op de toekomst voorbereid
Verandere rol en positie van de provincie t.o.v. gemeenten en rijk Provincie maakt regisseursrol waar

15 Bas Kruiswijk bkr@tg.nl Ton Romeyn tonromeyn@grexx.net
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.


Download ppt "Implementatie van een service georiënteerde architectuur"

Verwante presentaties


Ads door Google