De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bas Kruiswijk Ton Romeyn Nieuwegein 23 november 2005 Provincie Gelderland Implementatie van een service georiënteerde architectuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bas Kruiswijk Ton Romeyn Nieuwegein 23 november 2005 Provincie Gelderland Implementatie van een service georiënteerde architectuur."— Transcript van de presentatie:

1 Bas Kruiswijk Ton Romeyn Nieuwegein 23 november 2005 Provincie Gelderland Implementatie van een service georiënteerde architectuur

2 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 2 Agenda –Bas Kruiswijk, Twynstra Gudde –Introductie –Ton Romeyn, Grexx –Architectuur –Bas Kruiswijk, Twynstra Gudde –Realisatie van HIS –Lessons learned

3 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 3 Aanleiding en urgentie –ICT vernieuwing –Toenemende noodzaak transparantie naar burgers, bedrijven en andere overheden –Inrichting van basisregistraties –Noodzaak professionalisering IT organisatie –HIS (Herinrichting Individuele Subsidieverlening) –Noodzaak tot procesverbetering met gemeenschappelijke oplossingen –Verbetering controle (Europese Subsidies)

4 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 4 Uitgangspunten –HIS is onderdeel van “Plateau II” –Fase in de ICT vernieuwing van de Provincie –Plateau II omvat –Generieke basisvoorzieningen: de Provinciale Suite –Realisatie van een aantal klantprojecten, waaronder HIS –Werken onder architectuur –Direct toepassen in concrete projecten

5 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 5 Basis voor de architectuur Startpunt voor de Provincie Gelderland Hergebruik van componenten Technische omgeving waarbinnen uiteindelijk 80% van de bedrijfsprocessen ondersteund kunnen worden Gebaseerd op de principes van een service georiënteerde architectuur Provinciale Suite Wat is daarvoor nodig? SOA principes services en berichten BA principes domeinen en documenten BPM principes scheiding van regie en uitvoering SOA + BPM + BA = SOE

6 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 6 aanvraag antwoord SOA uitgebreid met BA en BPM principes domein orchestratie uitvoering

7 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 7 SOE: Informatie architectuur vanuit BA en BPM perspectief Orke- stratie Menselijke taken Integratie services OPDRACHT UITVOERING Service Life Cycle Management Domein Enterprise OPDRACHT REGIE Menselijke regie Service Instance Life Cycle Management

8 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 8 SOE applicatie architectuur Portal Medewerkers KetenpartnersKlanten Rapportage/ Business Intelligence Data Store Communicatie/Integratie Applicaties Service Life Cycle Management Orchestrator Service Instance Life Cycle Management MS Sharepoint.Net SQL Server MS Biztalk Bestaande applicaties SQL Server Cognos en technische architectuur

9 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 9 Casus HIS Besluiten Controll Bezwaar en Beroep Facilitaire zaken CultuurWelzijn Financiën Juridische zaken DIS Tekstverzorging Postkamer Mandaten Gedeputeerde Staten Provinciale Staten Interne controle Audit Accounting Context Welzijn en Cultuur

10 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 10 besluit bezwaar aanvraag antwoord domein orchestratie uitvoering Voorbeeld proces subsidieverlening financiën verzendingarchivering Interne controle Juridische zaken bezwaarschrift beschikking besluit bezwaar

11 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 11 Issues die daarbij spelen –Soms geen vast actieplan, maar wel vast actierepertoire: menselijke regisseur –Interventies op het lopende proces (zonder onderscheid interne en externe actoren) –Integratie via menselijke taken –Hoe maak ik de juiste afspraken in/met de organisatie –Integratie met systemen –Hoe koppel ik met bestaande systemen, zoals een DIS

12 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 12 Lessons learned –Middle-out werkt –Vanuit SOA architectuur principes naar business architectuur principes –Business architectuur principes toepassen parallel aan implementatie Provinciale Suite –Klantproject (HIS) als sponsor –Helderheid in demand/supply verantwoordelijkheid –Consequenties voor de organisatie –Cultuur (domeinverantwoordelijkheid invullen) –SLA’s (afspraken over te leveren services) –Flexibiliteit (meebewegen IT ondersteuning met processen) –IT-afdeling verantwoordelijk voor gemeenschappelijke IT infrastructuur

13 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 13 Verwachtingen voor de toekomst –Toegang voor externe partijen in procesafhandeling leidt tot procesversnelling –Proceshandboek wordt realiteit en verbetert daardoor de wijze van auditen (rechtmatigheid) –Procesinformatie en geïntegreerde toepassing leidt tot doelmatigheid en doeltreffendheid

14 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 14 Slotopmerking –Een slimme provincie is op de toekomst voorbereid –Verandere rol en positie van de provincie t.o.v. gemeenten en rijk –Provincie maakt regisseursrol waar

15 © Twynstra Gudde | Grexx 23-11-2005 Provincie Gelderland 15 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Bas Kruiswijk bkr@tg.nl Ton Romeyn tonromeyn@grexx.net www.twynstragudde.nl


Download ppt "Bas Kruiswijk Ton Romeyn Nieuwegein 23 november 2005 Provincie Gelderland Implementatie van een service georiënteerde architectuur."

Verwante presentaties


Ads door Google