De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPEES SOCIAAL FONDS 2014-2020 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPEES SOCIAAL FONDS 2014-2020 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID."— Transcript van de presentatie:

1 1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPEES SOCIAAL FONDS 2014-2020 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MARIJKE KONING – 28 MEI 2013

2 2 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion MEERJARIG FINANCIEEL KADER ESF 2000-2006: € 1.940 mln (307,5 mln per jaar ESF 2007-2013: € 830 mln (118 mln per jaar) ESF 2014-2020: € 420 mln ( 60 mln per jaar)?

3 3 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion INZET FONDSEN AFGELEIDE VAN: Europa 2020 strategie: duurzame, slimme, inclusieve groei Landenspecifieke aanbevelingen EU (w.o. verhoging pensioenleeftijd en arbeidsparticipatie) Nationaal Hervormingsprogramma (jaarlijks bijgesteld)

4 4 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPA 2020 EN NL ESF Algemeen doel ESF: uitvoering aanvullend arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de werkgelegenheid NL doelstellingen i.k.v. Europa2020 –arbeidsparticipatie: naar bruto 80% in 2020 –sociale inclusie: reductie van het aantal personen in huishoudens zonder betaald werk met 100.000 EU landenspecifieke aanbeveling NL: “De arbeidsparticipatie vergroten, met name van ouderen, vrouwen, mensen met een handicap en migranten.”

5 5 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion NIEUWE EISEN EC Mijlpalen benoemen: kwantitatief en kwalitatief Concentratie van middelen Gelijke kansen en non-discriminatie bevorderen Leidraad: Position Paper Synergie nastreven Partnerschapsovereenkomst samenstellen

6 6 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion FOCUS ESF 2014-2020 Belangrijkste inzet op beleidsthema: “Re-integratie naar werk van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, incl. arbeidstoeleiding jongeren Praktijkonderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs”

7 7 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion LESSONS LEARNED Meer sturen op realisatie Versterken financiële beheersing Eenvoudiger te verantwoorden kosten

8 8 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion UITWERKING ESF 2014-2020 Meerjarige projecten Eenvoudig te verantwoorden kosten Inzet binnen arbeidsmarktregio’s (ook voor PrO/VSO) aanvragers centrumgemeenten (daarnaast UWV, V&J)

9 9 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion SYNERGIE Programmatische samenhang ESF met EFRO, ELMZV, ELFPO Social Return Geïntegreerde gebiedsontwikkeling G4 (EFRO-ESF)

10 10 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion VERVOLG PROCES Instemming staatssecretaris met brief TK Instemming VNG en sociale partners met brief TK Instemming TK met inzet ESF 2014-2020 Instemming EC met Partnerschapsovereenkomst Instemming EC met OP ESF Aanvragen nieuwe periode per januari 2014?


Download ppt "1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPEES SOCIAAL FONDS 2014-2020 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID."

Verwante presentaties


Ads door Google