De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPEES SOCIAAL FONDS 2014-2020 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPEES SOCIAAL FONDS 2014-2020 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID."— Transcript van de presentatie:

1 1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPEES SOCIAAL FONDS MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MARIJKE KONING – 28 MEI 2013

2 2 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion MEERJARIG FINANCIEEL KADER ESF : € mln (307,5 mln per jaar ESF : € 830 mln (118 mln per jaar) ESF : € 420 mln ( 60 mln per jaar)?

3 3 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion INZET FONDSEN AFGELEIDE VAN: Europa 2020 strategie: duurzame, slimme, inclusieve groei Landenspecifieke aanbevelingen EU (w.o. verhoging pensioenleeftijd en arbeidsparticipatie) Nationaal Hervormingsprogramma (jaarlijks bijgesteld)

4 4 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPA 2020 EN NL ESF Algemeen doel ESF: uitvoering aanvullend arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de werkgelegenheid NL doelstellingen i.k.v. Europa2020 –arbeidsparticipatie: naar bruto 80% in 2020 –sociale inclusie: reductie van het aantal personen in huishoudens zonder betaald werk met EU landenspecifieke aanbeveling NL: “De arbeidsparticipatie vergroten, met name van ouderen, vrouwen, mensen met een handicap en migranten.”

5 5 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion NIEUWE EISEN EC Mijlpalen benoemen: kwantitatief en kwalitatief Concentratie van middelen Gelijke kansen en non-discriminatie bevorderen Leidraad: Position Paper Synergie nastreven Partnerschapsovereenkomst samenstellen

6 6 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion FOCUS ESF Belangrijkste inzet op beleidsthema: “Re-integratie naar werk van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, incl. arbeidstoeleiding jongeren Praktijkonderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs”

7 7 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion LESSONS LEARNED Meer sturen op realisatie Versterken financiële beheersing Eenvoudiger te verantwoorden kosten

8 8 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion UITWERKING ESF Meerjarige projecten Eenvoudig te verantwoorden kosten Inzet binnen arbeidsmarktregio’s (ook voor PrO/VSO) aanvragers centrumgemeenten (daarnaast UWV, V&J)

9 9 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion SYNERGIE Programmatische samenhang ESF met EFRO, ELMZV, ELFPO Social Return Geïntegreerde gebiedsontwikkeling G4 (EFRO-ESF)

10 10 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion VERVOLG PROCES Instemming staatssecretaris met brief TK Instemming VNG en sociale partners met brief TK Instemming TK met inzet ESF Instemming EC met Partnerschapsovereenkomst Instemming EC met OP ESF Aanvragen nieuwe periode per januari 2014?


Download ppt "1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPEES SOCIAAL FONDS 2014-2020 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID."

Verwante presentaties


Ads door Google