De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Project Wooncoachen. 2 Ontstaan Plattelandsgebied = verdoken vorm van thuisloosheid en uithuiszettingen Minister welzijn: oproep “werken met vrijwilligers”

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Project Wooncoachen. 2 Ontstaan Plattelandsgebied = verdoken vorm van thuisloosheid en uithuiszettingen Minister welzijn: oproep “werken met vrijwilligers”"— Transcript van de presentatie:

1 1 Project Wooncoachen

2 2 Ontstaan Plattelandsgebied = verdoken vorm van thuisloosheid en uithuiszettingen Minister welzijn: oproep “werken met vrijwilligers” Onderzoek Koen Hermans rond complementair werken ‣ Op zoek gaan om aanbod te versterken en sterk te houden

3 3 Opzet Gedeelde verantwoordelijkheid tussen maatschappij en de hulpverlening Hulpvrager staat centraal Doel = duurzaam blijven wonen voor cliënten ‣ Project wooncoachen = ondersteuningstraject voor mensen met woonproblemen waarbij er een duowerking tussen professionelen en een vrijwilliger wordt opgestart

4 4 Doelstellingen Poule van 30-40 gevormde wooncoachen: Inzetbaar op verschillende afdelingen & op basis van interesse en vaardigheden Goede matching tussen vrijwilliger en cliënt: vraag & aanbod – op maat van de cliënt Doelgroep kan duurzaam blijven wonen Vaardig samenwerken: hlpvlnr nr buiten – context binnen

5 5 Meerwaarde duowerking Maatschappij: belangeloos inzetten – vertrouwen in de mens – netwerk – opmerken van problemen CAW: Zichtbaarheid - bekendheid Cliënt: laagdrempelig – minder druk Professionele: aanvullende taken Vrijwilliger zelf: zelfontplooiing – voldoening

6 6 Profiel wooncoach Juiste basishouding: – Open & positieve houding – Respect – Echtheid – Betrouwbaarheid Langere engagement = verwachtingen

7 7 Profiel wooncoachen Gevarieerde groep wooncoachen: – 14 vrijwilligers 11 vrouwen en 3 mannen Tussen 28 jaar en 65 jaar Studenten, huisvrouwen, gepensioneerden, werkenden, … Afkomstig uit verschillende regio's: Turnhout, Herentals, Mol, Geel,...

8 8 Vrijwilligerswerking Procedure: – kennismakingsgesprek – Contract ondertekenen – basisvorming – specifieke vorming – start traject

9 9 Vrijwilligerswerk: vervolg Taken: Ondersteuning verplaatsing (diensten) Winkelen en budget Huisdieren Huishouden Dagstructuur Verhuizen & Woning opruimen Zoeken naar woonst Zoeken naar werk

10 10 Twee onderdelen 1. CAW-wooncoach = CAW-medewerker werkt samen met een wooncoach binnen een cliëntdossier 2. Preventieve wooncoachen = preventieve woonbegeleiding op de private huurmarkt in combinatie met een wooncoach en woonbegeleider uit dit team

11 11 1. CAW-wooncoachen = enkel CAW- cliënten Start sinds 1 januari 2015 Experimenteerfase (februari-september2015): wat werkt/wat niet?-> bijsturen Praktische ondersteuning door vrijwilliger op het gebied van wonen CAW-medewerker behoudt regie over het traject

12 12 1. CAW-wooncoachen = enkel CAW- cliënten Start JaJa Nee Is er een woonprobleem ? CAW-medewerker stuurt het aanvraag- formulier naar Project.wooncoachen @cawdekempen.be Einde Aanvraagformulier Wooncoach (terug te vinden op intranet) Is het een kort traject? Nee Is het een lang traject? Eén* van de project- medewerkers gaat op zoek naar een gepaste wooncoach en bezorgt het telefoon- nummer aan de CAW-medewerker De CAW-medewerker maakt telefonisch een afspraak met de vrijwilliger en de cliënt voor een datum De CAW-medewerker maakt telefonisch een afspraak met de vrijwilliger en de cliënt voor een kennismakingsgesprek De vrijwilliger gaat naar de afspraak en doet zijn taak JaJa JaJa De CAW-medewerker contacteert de vrijwilliger en cliënt om na te gaan hoe het traject verlopen is en brieft dit aan de bevoegde project- medewerker De vrijwilliger gaat naar de afspraak en doet zijn taak De CAW-medewerker volgt dit kort op De CAW-medewerker contacteert de vrijwilliger en de cliënt om na te gaan hoe het traject is verlopen en brieft dit aan de projectmedewerker Is het een kort traject? Is het traject afgerond? Einde JaJa Nee Einde Er worden nieuwe afspraken gemaakt tot het traject is afgerond. De projectmedewerker wordt steeds op de hoogte gehouden Einde Kennismakingsgesprek: er worden afspraken gemaakt tussen de cliënt, de wooncoach en de CAW-medewerker en er wordt een eerste afspraak gemaakt

13 13 1. CAW-wooncoachen = enkel CAW- cliënten Resultaten van de testfase (september 2015): – 51 aanvragen -> 6.4 vragen per maand – Beëindiging trajecten: Traject afgerond: 18 (35.3%) Demotivatie van vrijwilliger: 2 (3.9%) Demotivatie van cliënt: 5 (9.8%) Negen trajecten liepen nog (17.6%) Vijf trajecten moeten nog starten (9.8%)

14 14 1. CAW-wooncoachen = enkel CAW- cliënten Resultaten van de testfase: – Domein van de vraag 1. Woning opruimen: 17.6% 2. Ondersteuning verplaatsing (ZH, RB, andere diensten): 13.7% 3. Zoeken naar woonst: 7.8% 4. Huishouden: 7.8% 5. Praktische ondersteuning: 5.9% 2016: zoeken naar woonst ( meer dan 50%)

15 15 1. CAW-wooncoachen = enkel CAW- cliënten Resultaten van de testfase: – Er zijn 12 trajecten niet opgestart: Twee trajecten zijn niet gestart om onbekende redenen (3.9%) Twee trajecten zijn niet gestart aangezien er geen CAW begeleiding kon gegarandeerd worden (3.9%) Twee trajecten zijn niet gestart omdat de cliënt niet meer wilde instappen (3.9%) Voor vier trajecten werd er geen vrijwilliger gevonden (7.8%) Twee vragen vielen niet binnen wooncoachen (3.9%)

16 16 1. CAW-wooncoachen: een wooncoach vertelt... - eerste traject van het project wooncoachen - Inlevingsvermogen - Grenzen van ondersteuning – Stem geven – Positief ombuigen – Communicatie – Ongeloof en dankbaarheid

17 17 2. Preventieve wooncoachen Start sinds 25 januari 2016: bijsturingen Focus = voorkomen van uithuiszettingen en woonproblemen op de private huurmarkt Woonbegeleiders = team wooncoachen Altijd samen met een wooncoach en cliënt huurt een woonst

18 18 2. Preventieve wooncoachen Geen integrale begeleiding Oplossing zoeken voor woonproblematiek Kort: 3-6 maanden, eventueel nazorg Einde begeleiding = voldoende kapstokken om problemen in de toekomst zelf aan te pakken

19 19 2. Preventieve wooncoachen Start Ja Nee Is er een woonprobleem op de private woonmarkt? Verwijzer neemt contact op met Onthaalpunten CAW Is er een woonprobleem op de sociale woonmarkt? WoBe Turnhout/ Geel neemt dit verder op Onthaal e-mailt fiche naar mailbox Wooncoachen. Project.wooncoachen @cawdekempen.be Einde Aanmeldings- formulier Dienst preventieve woonbegeleiding Ja Is het een woonprobleem in de Zuiderkempen? Ja NeeNee Is het een woonprobleem in de Noorderkempen? Ja Bevoegde woon- begeleider gaat op zoek naar een gepaste wooncoach in Regas. Bevoegde woon- begeleider gaat op zoek naar een gepaste wooncoach in Regas. Is er een gepaste wooncoach? Is er een gepaste Wooncoach? Ja Nee Preventieve Woonbegeleiding wordt opgestart Woonbegeleiding wordt opgestart Einde Actieplan - evolutieplan - eindverslag Woonbegeleider gaat op zoek naar gepaste wooncoach, maar start begeleiding al wel op. Woonbegeleider gaat opzoek naar gepaste wooncoach, maar start begeleiding al wel op. Actieplan - evolutieplan - eindverslag Onthaalpunten CAW vult het Aanmeldings- formulier In adhv info van de verwijzer Aanmeldings- formulier Dienst preventieve woonbegeleiding huurder wordt gecontacteerd huurder wordt gecontacteerd Fie 0472 87 39 05 Yentl 0475 28 23 86 Michele 0472 87 41 27 Patricia 0472 28 21 35 Yentl 0475 28 23 86

20 20 2. Preventieve wooncoachen Resultaten: – 20 dossiers: 10 dossiers afgerond: – 7 herhuisvest privaat – 2 herhuisvest SHM – 1 herhuisvest SVK 3 dossiers stopgezet door ons 2 dossiers stopgezet door cliënt 5 dossiers nog lopend: – 2 herhuisvest OCMW = nazorg

21 21 2. Preventieve wooncoachen: een wooncoach vertelt... - Uithuiszetting - Zoeken naar nieuwe woonst en job - Negatieve houding - Opvang regelen - SVK - Gesprek oefenen - OCMW - CRC - Trekken

22 22 Vragen? Bij vragen, onduidelijkheden of problemen rond het project wooncoachen: Yentl Heylen 0475 28 23 86 Yentl.heylen@cawdekempen.be


Download ppt "1 Project Wooncoachen. 2 Ontstaan Plattelandsgebied = verdoken vorm van thuisloosheid en uithuiszettingen Minister welzijn: oproep “werken met vrijwilligers”"

Verwante presentaties


Ads door Google