De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfredzaam Actief Preventie Project. Van waar ? Ontstaan vanuit het vormingsluik van ADAM, R&W startend. Reactie op signalen van het Jeugdparket en een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfredzaam Actief Preventie Project. Van waar ? Ontstaan vanuit het vormingsluik van ADAM, R&W startend. Reactie op signalen van het Jeugdparket en een."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfredzaam Actief Preventie Project

2 Van waar ? Ontstaan vanuit het vormingsluik van ADAM, R&W startend. Reactie op signalen van het Jeugdparket en een aantal partnerorganisaties van CAW Metropool, dat een gelijkaardig aanbod in een vrijwillig kader niet bestaat.

3 Na overleg met Integrale Veiligheid bleek dat de nood aan een vrijwillig, open aanbod voor jongeren over agressieregulering en het verhogen van de weerbaarheid werd aangevoeld. In augustus 2008 werd het project opgestart naar een beperkt aantal verwijzers met financiering van Integrale Veiligheid van de Stad Antwerpen (Jeugdparket, Doelgroepregie en partnerorganisaties CAW Metropool).

4 Na positieve evaluatie van de eerste proefperiode werd het project verlengd voor 2009, waarin het stapsgewijs wordt opengesteld naar andere verwijzers (CLB’s, Slachtofferhulp, …). 2010: in volle ontwikkeling en verzelfstandiging wordt voorbereid

5 Doelgroep Jongeren tussen 12 en 25 jaar, die nood hebben aan het werken rond weerbaarheid en zelfbeheersing; die of wonen in de Stad Antwerpen, of er naar school gaan; en op vrijwillige basis doorverwezen worden in het kader van een begeleidingstraject;

6 of jongeren die een MOF pleegden, niet gevorderd werden voor de Jeugdrechter, en op voorstel van het Jeugdparket vrijwillig willen deelnemen.

7 Doelstellingen meer zelfvertrouwen, zelfkennis, en zelfbeheersing; beter contact maken met anderen; eigen grenzen en die van anderen leren kennen en kunnen aangeven;

8 bewuster omgaan met lichaamstaal; weerbaarder worden tegen groepsdruk; leren omgaan met macht, kracht en onmacht; ontdekken en ontwikkelen van eigen kwaliteiten.

9 Methodiek We gebruiken een actieve vorming om de jongeren, vanuit hun betrokkenheid te stimuleren tot het verwerven van kennis, houding en vaardigheden. Concreet bestaat het aanbod uit het rots- en waterprogramma .

10 Que ? Rots –Fysiek: stevig staan – blok – kasteel – eigen kracht –Mentaal: afsluiten – interne focus –Sociaal: eigen waarden verdedigen – opkomen eigen ideen – weinig beinvloeding Water –Fysiek : stevig staan – kracht van de andere gebruiken –Mentaal: open mind – verandering - beweging –Sociaal: (h)echte communicatie – win/win -

11 psychofysieke didactiek aka chinees ? –start vanuit vanuit een fysieke invalshoek –Fysiek aanvoelen vertalen naar mentaal en sociaal niveau. –Het programma is zeer fysiek en wordt ondersteund d.m.v. korte groepsgesprekken, waarin ruimte is voor zelfreflectie.

12 Rots en water Zelfbeheersing Zelfreflectie Zelfvertrouwen Seksespecifiek –Jongens en meisjes kampen met de zelfde problemen maar gaan er anders mee om Jongens externaliseren Meisjes internaliseren

13 Methodiek (2) Spiritualiteit Innerlijk kompas Communicatie Assertiviteit Veiligheid ZelfbeheersingZelfreflectie Zelfvertrouwen

14 Concreet actieve ervaringsgerichte methodiek actieve infomomenten voor verwijzers. correct en concreet beeld te krijgen van de training Weet waar je naar ‘doorverwijst’…

15 Procedure Jongeren worden aangemeld per e-mail of per fax; We organiseren een kennismakings- gesprek met de jongere (en de ouders bij -18jarigen), en eventueel de verwijzer; Indien de jongere wenst deel te nemen tekenen we een samenwerkingsovereen- komst;

16 De jongere en de verwijzer worden per brief geïnformeerd over de start van de vorming. De jongere krijgt voor de start nog een telefonische herinnering; De jongere doorloopt de training van 16 uren (8 x 2u, gespreid over 4 tot 8 weken); Aan het einde van het traject volgt - indien afgesproken - een eindgesprek (eventueel met ouders en verwijzer); De jongere ontvangt een attest van deelname.

17 Wie weet wat ? Info… Verwijzer meldt aan Bevestiging uitnodiging Jongere traint mee Jongere onderbreekt de training Jongere doorloopt het volledige traject Jongere traint niet mee Info mail naar verwijzer

18 CIJFERS Jongens: 180 Meisjes: 93

19 CIJFERS 2009-2010 Positief afgerond:71 Training niet opgestart: 76 Training onderbroken: 40 Volgen momenteel training: 17 Komen op kennismakingsgesprek: 29

20 ZAPP@cawmetropool.be www.rotsenwater.nl


Download ppt "Zelfredzaam Actief Preventie Project. Van waar ? Ontstaan vanuit het vormingsluik van ADAM, R&W startend. Reactie op signalen van het Jeugdparket en een."

Verwante presentaties


Ads door Google