De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Delfstoffen in Nederland Hoe zit het met vergunningen en toezicht? Jantine Kraaiveld Coordinator Wabo-advisering Schakeldag 21 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Delfstoffen in Nederland Hoe zit het met vergunningen en toezicht? Jantine Kraaiveld Coordinator Wabo-advisering Schakeldag 21 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Delfstoffen in Nederland Hoe zit het met vergunningen en toezicht? Jantine Kraaiveld Coordinator Wabo-advisering Schakeldag 21 juni 2016

2 Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016 2 Omgevingsvergunningen voor mijnbouwwerken Staatstoezicht op de Mijnen Ministerie van Economische Zaken Wat zijn mijnbouwwerken? Waar komt dat voor? Hoe verloopt een mijnbouwkundig proces? Boring Winning Opslag Wat zijn de ontwikkelingen?

3 Wat zijn mijnbouwwerken? Wabo artikel 2.1: vergunningplicht voor inrichtingen of mijnbouwwerken Mijnbouwwet: werken ten behoeve van het opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte, het opslaan van stoffen of werken die daarmee samenhangen Nederland: gas, beetje olie, zout, en aardwarmte Ministerie van Economische Zaken is bevoegd gezag Staatstoezicht op de Mijnen is adviseur en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016 3

4 Waar? Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016 4

5 De ondergrond Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016 5

6 Veldontwikkeling ProcesActiviteiten E&P maatschappijenAdministratieve verplichtingen Staatstoezicht op de Mijnen Gegevens verzamelen voor specificatie -geologische studie -verkenningsonderzoek -boren exploratie put -exploratie vergunning -informatie uit seismische studie, boring en puttest -productie / opslagvergunning -omgevingsvergunning -Advisering aan Ministerie van Economische Zaken over vergunningen -Toezicht door monitoring activiteiten en inspecties Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016 6 geologische quick-scan exploratie vergunning productie vergunning put test boren exploratie put

7 Boring Staatstoezicht op de Mijnen 21 juni 2016 7

8 Boring Animatie van een boring Besluit MER, lijst D onder 17.2: diepboringen Aanleggen locatie: gemeente verleent vergunning, bestemmingsplan Milieu: Besluit algemene regels milieu mijnbouw (gaat over naar Besluit activiteiten leefomgeving) Mijnbouwregeling: boorprogramma, dagelijkse monitoring Arbobesluit: veiligheids- & gezondheidsdocumenten Hoe dieper de put, hoe hoger de druk Gebruikelijke diepte boorput: 3000 meter, druk ca. 300 bar Bij succes: gaat over naar winning Geen succes: opruimen en verlaten locatie 8 Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016

9 Delfstofwinning in Nederland Gaswinning, onder andere in Groningen Filmpje over de exploitatie van aardgas in Groningen Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016 9 State Supervision of Mines Ministry of Economic Affairs

10 Delfstofwinning in Nederland Gaswinning kent ook eenvoudige locaties met minder impact op de leefomgeving Veelal wel ruimtebeslag Locatie gebonden aan ondergronds voorkomen Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016 10

11 Delfstofwinning in Nederland Oliewinning in Schoonebeek Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016 11

12 Delfstofwinning in Nederland Ook: geothermie in opkomst Veelal bij tuinbouwgebieden Staatstoezicht op de Mijnen 21 juni 2016 12

13 Delfstofwinning in Nederland Zoutwinning door oplosmijnbouw (water in, pekel uit) Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016 13

14 Delfstofwinning in Nederland Inclusief zoutfabriek Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016 14

15 Winning Winningsvergunning/winningsplan: planmatig beheer, gemeente adviseur. Aspecten bodemdaling, seismisch risico MER bij overschrijding drempelwaarden, anders lijst D Omgevingsvergunning: ministerie van Economische Zaken bevoegd gezag, Staatstoezicht op de Mijnen adviseur, gemeente adviseur Dienstverleningsovereenkomst voor “gemeentelijke taken” Verklaring van geen bedenkingen bij “niet in hoofdzaak” Verklaring van geen bedenkingen door provincie bij waterinjectie Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing Arbo: veiligheids- en gezondheidsdocumenten Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016 15

16 Ondergrondse opslag Gas Gasolie Stikstof Filmpje over gasopslag in zoutkoepels Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016 16

17 Vergunningen voor opslag Rijkscoördinatieregeling van toepassing Opslagvergunning/ opslagplan Ruimtelijke inpassing: inpassingsplan Omgevingsvergunningen voor winning: Ministerie van Economische Zaken is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning, zie winning BRZO is van toepassing bij opslag gevaarlijke stoffen Staatstoezicht op de Mijnen is adviseur van EZ en toezichthouder 17 Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016

18 Ontwikkelingen Geothermie: veelal bij kassen, andere operators Kleine velden, weinig nieuwe winningen Nieuwe “kleine” operators ook voor traditionele winningen Verlenging levensduur door nieuwe technieken Verlaten van locaties, opruimen 18 Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016

19 Toezicht op mijnbouwactiviteiten Fysieke controles: onshore en offshore (± 350 inspecties per jaar) Beoordeling en technische advisering: vergunningaanvragen (zowel exploratie als winning), winningsplannen, opslagplannen, meetplannen, rapportages, analyses, werkplannen, veiligheids- en gezondheidsdocumenten Staatstoezicht op de Mijnen, 21 juni 2016 19

20 Vragen? Staatstoezicht op de Mijnen 21 juni 2016 20


Download ppt "Delfstoffen in Nederland Hoe zit het met vergunningen en toezicht? Jantine Kraaiveld Coordinator Wabo-advisering Schakeldag 21 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google