De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal Stelsel Omgevingswet"— Transcript van de presentatie:

1 Digitaal Stelsel Omgevingswet
(Lokaal) regelbeheer

2 Agenda Ervaringen lokaal regelbeheer in Olo2 Wat en waarom regelbeheer (Landelijk) proces regelbeheer Onze visie op lokaal regelbeheer Jullie visie op lokaal regelbeheer

3 Ervaringen uit het heden (Olo2) – instellingen check
Altijd vergunningplichtig Altijd vergunningvrij Geheel conform modelregels Lokale regels: nader gespecificeerde regels

4 Ervaringen uit het heden (Olo2) – voorbeeld
Lastig voor de gebruiker

5 Ervaringen uit het heden (Olo2) - Samengevat
Keurslijf ‘lokale vrijstellingsregels’ is te krap Regels in Olo ≠ regel lokale verordening Dode links Links naar oude regelgeving Uitkomst check van elders meenemen in Olo Olo past niet op de lokale situatie. Bijvoorbeeld bij waterschap wat ‘ja mits gebruikt ipv nee tenzij. Daardoor nu verwijzing naar eigen check en gebruiker moet conclusie meenemen. Waterschap wat een mooie begrippenlijst had gemaakt, maar wel verwijst naar een dode link. Gemeente die de APV veelvuldig heeft gewijzigd, alle modelwijzigingen doorgevoerd. Alleen Olo verwijst met links nog naar APV Tekst in loket komt overeen met APV 2012 en lokale APV is aangepast aan laatste model. Waterschap heeft regels voor versneld afvoeren van regenwater met bepaalde drempels als grens. Bijvoorbeeld meer dan 1000 m2 extra verhard oppervlak. Echter in Olo staat ‘altijd vergunningplichtig’.

6 Wensen van lokale overheden
Taalgebruik voor onwetende gebruiker Check Meerdere conclusies voor één activiteit Activiteiten aan of uit kunnen zetten Ondersteunen ‘ja, mits’ ipv ‘nee, tenzij’ Aanvraag/melding Vragen kunnen toevoegen én verwijderen Verrijken aanvraag op basis van lokale kaarten Filteren in bijlagenlijst

7 Wat is regelbeheer Omgevingswet
Regelbeheer: gestructureerd vastleggen van kennis over wet- en regelgeving Gestructureerd: Specifieke methode, specifieke stappen (WAT, HOE) Vastleggen van kennis: kennis in systeem ipv in hoofd Wet- en regelgeving: incl. andere relevante bronnen Regelbeheer is deel van het contentbeheer van wet naar loket Stap I: (OLO= 3 maanden, AIM=2 maanden)) Momenteel worden de wetteksten door medewerkers van RWS Leefomgeving (of inhuur) vertaald in bedrijfsregels die worden vastgelegd in het juridisch functioneel ontwerp in Excel (JFO). Bij deze vertaling loopt men tegen de volgende problemen aan: Vertaling is lastig want het vraagt en diepgaande kennis van de wet- en regelgeving en kennis van de opbouw en (on)mogelijkheden van het systeem Mensen die deze vertaling kunnen maken zijn schaars Grote verschillen in diepgang en opzet JFO’s tussen diverse domeinen. Afspraken zijn er wel maar verschillend voor diverse domeinen (2 a 3 formats) en gemaakte afspraken worden vaak niet nagekomen. Hangt af van de individuele ‘vertaler’. Bedrijfsregels zijn niet volledig herleidbaar tot juridische bron, niet up to date, niet geautomatiseerd extraheerbaar (niet bruikbaar voor impactanalyse) en niet op het gewenste niveau van diepgang Wetgeving is niet altijd eenduidig interpreteerbaar (soms vaag en regelmatig zeer complex, missen eenduidigheid definities) Afspraken over interpretatie van wetgeving met domeineigenaren niet altijd vastgelegd en niet extraheerbaar Domeineigenaren zijn niet in staat om JFO te lezen en controleren terwijl ze hier wel verantwoordelijk voor zijn (beleidsmakers spreken niet dezelfde taal als mensen die bedrijfsregels schrijven en dat levert communicatieproblemen op) Samenloop tussen domeinen. Inhoudelijke wijziging domein monumenten heeft gevolgen voor domein bouwen. Dan veel afstemming tussen de domeinen noodzakelijk en dat kost veel tijd Sommige dingen in de wetgeving laten zich niet vertalen in ICT. Bijvoorbeeld  door samenloop met voor het systeem onbekende lokale regelgeving, nog voorbeeld geurhinder (bijvoorbeeld of iets in overeenstemming is met het lokale bestemmingsplan)  Concretere voorbeelden Bij deze vertaling loopt men tegen de volgende problemen aan: Medewerkers RWS Leefomgeving hebben niet altijd zicht op de (on)mogelijkheden van het systeem zodat hier inschattingsfouten worden gemaakt Medewerkers RWS Leefomgeving hebben onvoldoende zicht op de samenhang tussen de diverse modellen zodat gevolgen wijzigingen niet altijd juist worden ingeschat Leverancier heeft geen affiniteit met wet- en regelgeving en kunnen niet inschat……  Moeizame communicatie tussen RWS leefomgeving en Leverancier doordat beiden verschillende taal spreken (“Oh maar bedoelde je dat, dan had ik…”) Niet testbaar, dus geen direct inzicht in aangebrachte wijziging. Uitvoeringsregels dusdanig ingewikkeld dat alleen Leverancier er nog wijs uit kan (oa samenhang tussen check en formulier) Full deployment is duur en tijdrovend. Veel partijen die daarbij betrokken zijn. Gevolgen: Niet up to date zijn van applicaties (niet kunnen voldoen aan geldende wet- en regelgeving) Hoge kosten en doorlooptijden bij het doorvoeren van veranderingen Moeizaam inzicht te verkrijgen in impact van wijzigingen in wetten en regels Meerdere projecten die zelfde wijzigingen in uitvoeringsregels analyseren en langs elkaar werken  Dit zie ik niet als het probleem. Probleem is dat er geen zicth is op samenhang daar moet oplossing voor komen

8 Procesinrichting en systeemondersteuning
Omgevingswet Procesinrichting en systeemondersteuning Doelgericht Actueel Op maat Begrijpelijk Wendbaar Efficiënt Flexibel

9 Procesinrichting en systeemondersteuning
4 1 2 3 Omgevingswet Procesinrichting en systeemondersteuning Analyseren Specificeren Uitvoeren Lokale regels

10 1 Analyseren

11 1 Analyseren

12 1 Analyseren

13 1 Analyseren

14 Procesinrichting en systeemondersteuning
4 1 2 3 Omgevingswet Procesinrichting en systeemondersteuning Analyseren Specificeren Uitvoeren Lokale regels

15 2 Specificeren

16 2 Specificeren

17 2 Specificeren

18 Procesinrichting en systeemondersteuning
4 1 2 3 Omgevingswet Procesinrichting en systeemondersteuning Analyseren Specificeren Uitvoeren Lokale regels

19 3 Uitvoeren Rule engine

20 Procesinrichting en systeemondersteuning
4 1 2 3 Omgevingswet Procesinrichting en systeemondersteuning Analyseren Specificeren Uitvoeren Lokale regels

21 4 Lokale regels

22 4 Lokale regels

23 4 Lokale regels

24 Tips die je ons mee wilt geven Waar heb je behoefte aan?
Jullie visie op lokaal regelbeheer tbv schakeldag (geen sheet, alleen vertellen) Geeltjes Flipovers: Tips die je ons mee wilt geven Waar heb je behoefte aan? Ondersteuning (wie / wanneer) Tools Wie gaat bij jullie lokaal regelbeheer doen? Naam & contactgegevens Welke zorgen heb je? Welke vragen heb je nog aan ons?


Download ppt "Digitaal Stelsel Omgevingswet"

Verwante presentaties


Ads door Google