De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst bestendige natuurregelgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst bestendige natuurregelgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst bestendige natuurregelgeving
Hayo Haanstra Cees van der Brand Wadden congres| 9 oktober 2014

2 Wat gaan we doen? beleidscontext richtsnoer
voorbeelden Markerwadden en Vismigratie casus: Vierhuizergat conclusies en acties Ministerie van Economische Zaken Discussie Natura 2016| 15 april 2014

3 De aanleiding Natuurvisie Ambitie grote wateren
Fitness check EU Nature legislation (V en H richtlijn) Draagvlak natuur Behoefte aan meer flexibele afweging natuur en economie Behoefte aan oplossingen op maat Concrete casussen: Grevelingen, Rotterdamse haven Ministerie van Economische Zaken Discussie Natura 2016| 15 april 2014

4 Wat is het doel? Natuur doelstellingen EU overeind
Past de regelgeving, uitvoering? Doelstellingen EU: behoud en ontwikkeling (EU) biodiversiteit Vogelrichtlijn:bescherming van alle in het wild levende vogelsoorten (en hun eieren, hun nesten en hun leefgebieden); Habitat richtlijn: gunstige staat van instandhouding soorten habitattypen van communautair belang (lidstaat: landelijke en op gebiedsniveau). Ministerie van Economische Zaken Discussie Natura 2016| 15 april 2014

5 Wat is de visie? Natuurvisie: Uitgaan van natuurlijke processen
Oplossingen op Europese schaal Flexibele en dynamische toepassing regelgeving Verkennen regelgeving: uitvoerbaarheid vergroten Verbinding en samenhang Ministerie van Economische Zaken Discussie Natura 2016| 15 april 2014

6 Proces (globaal) Inventarisatie knelpunten, 2014
EU fitness check, 2014/2015 EU natuurverkenning, 2015 High level conferentie vzschap NL april 2016 Milieuraad Ministerie van Economische Zaken Discussie Natura 2016| 15 april 2014

7 Richtsnoer Richtsnoer voor het beoordelen van projecten gericht op de verbetering van een Natura 2000-gebied; Aanwijzen van gebieden en opstellen van beheerplan met beheermaatregelen; beheermaatregelen zijn vaak vergunning plichtig op grond van de Natuurbeschermingswet 1998; cyclisch beheer mogelijk (plaggen, afgraven etc), projecten ter verbetering van ‘de natuur’ mogelijk; juridisch kader voor maatregelen en projecten die (nog) niet in het beheerplan zijn opgenomen; Passend binnen visie op het gebied als geheel; Evaluatie aanwijzing en beheerplan. Ministerie van Economische Zaken Discussie Natura 2016| 15 april 2014

8 Bijlagen beslisbomen Ministerie van Economische Zaken
Discussie Natura 2016| 15 april 2014

9 Grevelingen Ministerie van Economische Zaken
Discussie Natura 2016| 15 april 2014

10 Markerwadden Ministerie van Economische Zaken
Discussie Natura 2016| 15 april 2014

11 Casus Vierhuizergat Wat zijn de mogelijkheden/ onmogelijkheden:
technisch? juridisch? proces? Vragen? Voorbeelden? Ministerie van Economische Zaken Discussie Natura 2016| 15 april 2014


Download ppt "Toekomst bestendige natuurregelgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google