De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKEN MET GROEPEN JONGE KINDEREN Bijeenkomst 4. VORIGE BIJEENKOMST: * Bespreken uitkomsten van de praktijkopdrachten in groepen van drie/ vier personen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKEN MET GROEPEN JONGE KINDEREN Bijeenkomst 4. VORIGE BIJEENKOMST: * Bespreken uitkomsten van de praktijkopdrachten in groepen van drie/ vier personen."— Transcript van de presentatie:

1 WERKEN MET GROEPEN JONGE KINDEREN Bijeenkomst 4

2 VORIGE BIJEENKOMST: * Bespreken uitkomsten van de praktijkopdrachten in groepen van drie/ vier personen. * Klassikale terugkoppeling * Toevoegen aan plan van aanpak: rituelen, structuur, positieve gedragsaanwijzingen, voorbeeldgedrag. * Proces tijdens deze module * Bespreken praktijkopdrachten * Afsluiten

3 DEZE BIJEENKOMST: * Uitkomsten sociogram kleine groep voormeting bespreken in tweetallen en klassikaal. * Opdracht binnen- en buitenruimte. * Opdracht in tweetallen. Bespreken top drie waarden, regels * * Proces tijdens deze module * Praktijkopdrachten bespreken * Afsluiten

4 SOCIOGRAM KLEINE GROEP VOORMETING: * Bespreken klassikaal uitkomsten sociogram: * Wat is de groepsdynamica in de kleine groep? * Wat zie je terug? Wat zie je niet terug? * Welke conclusies kan je trekken aan de hand van de uitkomsten sociogram kleine groep voormeting?

5 THEORIE BINNEN- EN BUITENRUIMTE: Jullie krijgen zo meteen een aantal begrippen te zien die te maken hebben met de binnen- en buitenruimte! Belangrijke aspecten waar je als begeleider/ leidster rekening mee dient te houden. De opdracht voor jullie is: Schrijf per aspect een aantal punten op die je in de literatuur hebt gelezen waar je rekening mee dient te houden. Per begrip krijgen jullie een aantal minuten de tijd om te brainstormen. Noteer deze brainstorm in steekwoorden. Neem deze punten mee in de uitvoering van de activiteiten.

6 Aantrekkelijke en vertrouwde omgeving

7 Aantrekkelijke en vertrouwde omgeving: * harmonieus in aankleding, kleurgebruik, lichtval * rekening ermee houden dat jonge kinderen snel overprikkeld raken * goede akoestiek * kinderen voelen zich thuis als ze iets van zichzelf herkennen in de inrichting * buitenruimte nodigt kinderen uit tot verschillende activiteiten in verschillende seizoenen.

8 Overzichtelijk en duidelijk

9 Overzichtelijk en duidelijk: * Concrete aanknopingspunten: markers * Duidelijkheid welke hoek  welke activiteit * Grenzen tussen verschillende plekken/ grenzen waar het kind niet overheen mag.

10 Samenspelen en samenleven

11 Samenspelen en samenleven: * Rituelen * Een plek creëren om samen te zijn. * Bank/ kussenhoek vergroten de intimiteit en verbondenheid op de groep. * Buiten  niveauverschillen, zitelementen, kleed op het gras.

12 Overprikkelen en vervelen

13 Overprikkelen en vervelen: * Niet overprikkeld worden door:  te veel geluiden/ te veel door elkaar lopende kinderen  te veel keuzemogelijkheden/ veel harde kleuren * Te weinig uitdagende prikkels * Kinderen worden geprikkeld op hun ontwikkelingsniveau en in overeenstemming met hun behoeften en temperament. (dus een balans tussen veiligheid en uitdaging).

14 Spelmateriaal

15 Spelmateriaal: * Veiligheid * Versterken van zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde: als de kinderen zelf aan de slag kunnen gaan met spelmateriaal. * “Open” materialen: speelgoed waarmee kinderen iets kunnen is een grotere uitdaging dan speelgoed dat maar op 1 manier gebruikt kan worden. * Afwisseling van materialen: variatie behoudt de interesse * Geschikt voor alleen en samenspel.

16 IN TWEETALLEN: Bespreken: Stap 1: Welke top drie samengesteld? Stap 2: Hoe ga je deze waarden concreet in gedrag laten zien in je begeleiding? Stap 3: Welke regels neem je mee in de begeleiding en uitvoering van de activiteiten? Stap 4: Hoe kan je deze regels positief formuleren naar de kinderen toe? Stap 5: Hoe ga je bovenstaande begrippen over de binnen- en buitenruimte meenemen in de uitvoering van de activiteiten?

17 PROCES TIJDENS DEZE MODULE: 4D’s / PDCA cyclus * Sociogram grote groep voormeting Data- Duiden / Plan * Groepssamenstelling Data- Duiden / Plan * Sociogram kleine groep voormeting / Plan * Plan van aanpak opstellen / bijstellen Doel / Plan * Uitvoeren in de praktijk Doen / Do * Sociogram kleine groep nameting / Check * Sociogram grote groep nameting/ evaluatie / Check * Bijstellen van plan van aanpak / Act

18 BESPREKEN PRAKTIJKOPDRACHTEN: * Opdr. 2: Positief formuleren van regels. * Opdr. 3: Aan de slag met de groep.

19 AFSLUITEN Vragen?


Download ppt "WERKEN MET GROEPEN JONGE KINDEREN Bijeenkomst 4. VORIGE BIJEENKOMST: * Bespreken uitkomsten van de praktijkopdrachten in groepen van drie/ vier personen."

Verwante presentaties


Ads door Google