De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sterke stem van de uitvoering over (digitale)dienstverlening Larissa Zegveld KING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sterke stem van de uitvoering over (digitale)dienstverlening Larissa Zegveld KING."— Transcript van de presentatie:

1 Sterke stem van de uitvoering over (digitale)dienstverlening Larissa Zegveld KING

2 Vele projecten (digitale) dienstverlening

3 Een stand van zaken digitale projecten anno 2014 E-overheid: rijksbreed ipv kokers i-NUP Loket voor burgers Digitale dienstverlening aan bedrijven Stelsel van basisregistraties Programmaraad E-overheid voor burgers Programmaraad stelsel van basisregistraties Klankbordgroep bedrijven Programmabureau i-NUP Manifestgroep: keten Portal New to Holland DigiD Berichtenbox Brief 18-jarigen Community bedrijfsvoering Community voorzieningen Community Dienstverlening Architectuurraad UO MG: keten met gemeenten Rijbewijzen Werkfraude Begraven Verhuisproces Informatie ZZP-ers Digitaal 2017 Overheidsbrede dienstverlening 2020 VDP/MG/VNG/KING /BZK/etc BZK Hoogambtelijk en werkgroep Overheidsbrede uitvoering Talloze programma’s Provincies/ Waterschappen/Gemeenten: gezamenlijk maar per bloedgroep VNG/KING + stuurgroep Operatie NUP SGO xx, Programmaraden etc

4 Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens (PSB) “Dienstbaar aan de samenleving; de burger in positie; de overheid op dieet”

5 (Concept)Toekomstbeeld lokale overheid en uitvoeringsorganisaties Een lokale overheid die verandert naar: – Van “boven” de samenleving naar “van” de samenleving – Van reagerend op naar agenda zettend (via tussenstap) – Van besturend naar regisserend + professioneel uitvoerend – Een lokale overheid die op meerdere schalen/in samenwerkingsverbanden/in ketens actief is

6 Uitvoeringsorganisaties samenwerkend in ketens Implementatie- programma’s stuurgroep Overheidsbrede uitvoering E-overheid: overheidsbrede programma’s obv behoefte en aanbod Programmaraden waarin vraagarticulatie vanzelfsprekend is Trends en ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid en nieuwe wetgeving Trends en ontwikkelingen leiden tot een uitvoeringsagenda Nationaal Commissaris Digitale Overheid IV Collectief? G/V B I O

7 En dus… Wereld beleid/bestuur koppelen aan wereld van uitvoering: – Zitting nemen in programmaraden, hoog/laag ambtelijke werkgroepen; in de bestaande governance participeren – Uitvoeringstoetsen en impactanalyses – Roadmap – Implementatieprogramma’s Wereld van uitvoering koppelen aan wereld van beleid/bestuur: – Prioriteren in pilots (zoals UO M/G, zie sheets hierna) – Tussenstap: van implementeren (reagerend) naar rol in ontwikkeling: bijv living labs en omgevingswet – Roadmap passend binnen de bestaande uitvoering – Naar agenda zettend vanuit vraagarticulatie ( Kloosterhoeveberaad 2.0/ Omgekeerde uitvoeringstoets)


Download ppt "Sterke stem van de uitvoering over (digitale)dienstverlening Larissa Zegveld KING."

Verwante presentaties


Ads door Google