De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sterke stem van de uitvoering over (digitale)dienstverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sterke stem van de uitvoering over (digitale)dienstverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Sterke stem van de uitvoering over (digitale)dienstverlening
Larissa Zegveld KING

2 Vele projecten (digitale) dienstverlening
Programma’s en projecten vanuit SGO xx, diverse pilots etc voor zover op het netvlies van de leden van de MFG en VDP/VNG/KING nu (feb 2014) bekend geordend naar de kernthema’s uit uitvoeringsagenda DV 2020

3 Een stand van zaken digitale projecten anno 2014
E-overheid: rijksbreed ipv kokers Talloze programma’s SGO xx, Programmaraden etc i-NUP Programmabureau i-NUP Digitaal 2017 Loket voor burgers Programmaraad E-overheid voor burgers Digitale dienstverlening aan bedrijven BZK Hoogambtelijk en werkgroep Klankbordgroep bedrijven Stelsel van basisregistraties Programmaraad stelsel van basisregistraties Manifestgroep: keten Portal New to Holland DigiD Berichtenbox Brief 18-jarigen Community bedrijfsvoering Community voorzieningen Community Dienstverlening Architectuurraad Overheidsbrede dienstverlening 2020 VDP/MG/VNG/KING/BZK/etc UO MG: keten met gemeenten Rijbewijzen Momenteel een voornamelijk reagerende beweging vanuit uitvoering op beleidsinitiatieven. Digitaal 2017 programmaplan: initiatief van BZK om tot gezamenlijke roadmap waarin departementen gezamenlijk tot agenda te komen en vragen om review vanuit de uitvoering Dienstverlening 2020: initiatief van VDP tot gezamenlijke uitvoeringsagenda en 1e aanzet tot gezamenlijke sturing Intussen lopen er ook vele pilots en trajecten die we proberen te prioriteren adhv de kernthema’ s DV 2020 via DIN; UO MG; uitvoeringsoverleg manifest met gemeenten Daarmee geven we antwoord op hetgeen vanuit beleid wordt bedacht en met DV 2020 ook eerste stappen om zelf tot agenda te komen Provincies/ Waterschappen/Gemeenten: gezamenlijk maar per bloedgroep VNG/KING + stuurgroep Operatie NUP Werkfraude Begraven Verhuisproces Informatie ZZP-ers Overheidsbrede uitvoering

4 Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens (PSB) “Dienstbaar aan de samenleving; de burger in positie; de overheid op dieet” Het mag nog wat sterker dat agenda bepalen. Fijn is in dat soort gevallen een toekomstbeeld, een wenkend perspectief. Zo is er bijvoorbeeld onlangs verschenen een visie op overheidsgegevens van de programmaraad stelsels basisregistraties waar we in geval van digitale dienstverlening veel aan kunnen hebben Informatielanen staat hierin centraal met als visie dat InformatieVoorziening (IV) steeds meer domeinspecifiek georganiseerd wordt in procesketens Dit zijn ingrediënten voor een inhoudelijke visie op de uitvoering rond IV.

5 (Concept)Toekomstbeeld lokale overheid en uitvoeringsorganisaties
Een lokale overheid die verandert naar: Van “boven” de samenleving naar “van” de samenleving Van reagerend op naar agenda zettend (via tussenstap) Van besturend naar regisserend + professioneel uitvoerend Een lokale overheid die op meerdere schalen/in samenwerkingsverbanden/in ketens actief is Een concept visie/toekomstbeeld op de lokale overheid en uitvoeringsorgansiaties an sich. (dus nog niet vanuit de inhoud) Nog geen inhoudelijke ingrediënten, voor dienstverlening is deze nu bijvoorbeeld wel opgesteld in DV Op andere domeinen komt dit ook tot stand. Een deel van de inhoud hebben we vastgesteld in DV 2020: 6 kernthema’s/visies op dienstverlening. En zo kunnen we er meer definiëren, bijv ook op bedrijfsvoering, op informatievoorziening etc.

6 Nationaal Commissaris Digitale Overheid
Trends en ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid en nieuwe wetgeving E-overheid: overheidsbrede programma’s obv behoefte en aanbod Programmaraden waarin vraagarticulatie vanzelfsprekend is G/V B I O IV Collectief? Uitvoeringsorganisaties samenwerkend in ketens Implementatie-programma’s stuurgroep Met de komst van de nationaal commissaris is er een moment om de wederkerigheid tussen beleid en uitvoering sterker te verbinden. Door meer aandacht te geven aan gebruik en vraagarticulatie (En ook voor beheer) En door op het terrein van IV daar waar gewenst meer het collectief op te zoeken. Voorbeelden collectief: cloud (traject cloud voor andere overheden, naast rijkcloud, dat onlangs is gestart), windows XP, telefonie, basisregistraties en uiteraard pilots gesteund vanuit het uitvoerdersoverleg (ontstaan vanuit DV 2020, overleg tussen MFG en gemeenten) Het is goed een orgaan te hebben (kloosterhoeveberaad 2.0?) dat die eenduidigheid in stemgeluid vanuit uitvoering kan vormgeven. En intussen zowel dagelijkse realisme, going concern en wenkend perspectief (gemma 1, 2, 3) Trends en ontwikkelingen leiden tot een uitvoeringsagenda Overheidsbrede uitvoering

7 En dus… Wereld beleid/bestuur koppelen aan wereld van uitvoering:
Zitting nemen in programmaraden, hoog/laag ambtelijke werkgroepen; in de bestaande governance participeren Uitvoeringstoetsen en impactanalyses Roadmap Implementatieprogramma’s Wereld van uitvoering koppelen aan wereld van beleid/bestuur: Prioriteren in pilots (zoals UO M/G, zie sheets hierna) Tussenstap: van implementeren (reagerend) naar rol in ontwikkeling: bijv living labs en omgevingswet Roadmap passend binnen de bestaande uitvoering Naar agenda zettend vanuit vraagarticulatie ( Kloosterhoeveberaad 2.0/ Omgekeerde uitvoeringstoets) Wereld beleid/bestuur koppelen aan wereld van uitvoering doen we veelal al; dit kan nog wel nadrukkelijker met 1 geluid en aan tafel bij de nationaal commissaris! Wereld van uitvoering koppelen aan wereld van beleid/bestuur zijn we mee begonnen. Dat kan veel sterker. Zie het idee van de omgekeerde uitvoeringstoets!


Download ppt "Sterke stem van de uitvoering over (digitale)dienstverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google