De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe zet ik een goed projectplan op?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe zet ik een goed projectplan op?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe zet ik een goed projectplan op?
Themasessie Hoe zet ik een goed projectplan op? Niels Olthof (VKK Gelderland) Johan van Eerden (Vereniging Ons aller Belang IJzerlo) Kennisnetwerkdag L&G 20 juni 2014

2 Themasessie projectplan
Even voorstellen Niels Olthof Functie: consulent/procesbegeleider VKK Gelderland, Achtergrond: Ruimtelijke Ordening

3 Themasessie projectplan
Programma Theorie Aanleiding: L&G Wanneer een projectplan? Waarom een projectplan? De voorwaarden voor een goed projectplan Aanvraag subsidie L&G: toets en beoordelingscriteria 5 belangrijkste tips Praktijk - Dorpshuis IJzerlo Vragenronde/discussie Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – de toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

4 Themasessie projectplan
Aanleiding: Leefbaarheid&Gemeenschapsvoorzieningen Programma Sociaal Profiel provincie Gelderland Accent op duurzaamheid: leefbaarheid/sociale samenhang eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid dorp Provincie stimuleert: bijdrage in kosten (subsidie) Tenderregeling: via inschrijving bijdrage verlenen Prijs/kwaliteit 2 indieningstermijnen per jaar Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

5 Themasessie projectplan
Aanleiding: Leefbaarheid&Gemeenschapsvoorzieningen Waarvoor is deze subsidie? Duurzame exploitatie voorzieningen: begroting/programma (meerjaren) Samenhang creëren functies en voorzieningen Versterken zelforganiserend vermogen: ondersteuning proces, kennis Gemeenschapsvoorziening: ombouw,verbouw of nieuwbouw Ontmoetingsplek: aanleg of verbetering in woonkern Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

6 Themasessie projectplan
Wanneer een projectplan? Idee voor leefbaarheid in dorp door individu/groep/organisatie Voorstel vanuit gemeente voor ontwikkeling Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk –de 5 tips - vragenronde/discussie

7 Themasessie projectplan
Waarom een projectplan? Beschrijven en onderbouwen Draagvlak: wie zijn je medestanders? Hoe krijg je die? Samenwerking kennis, ervaring, meerwaarde doelen verbreding doelgroep (co-)financiering: meer kans van slagen lobbyen Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

8 Themasessie projectplan
Waarom een projectplan? Projectmatig projectteam Met wie zet je het project op? Wie doet wat? iedereen z´n eigen kracht Wat wordt verwacht? taakverdeling Procesmatig Overzicht houden Worden alle stappen doorlopen en acties uitgevoerd? Staan alle neuzen dezelfde kant op? Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

9 Themasessie projectplan
Wat zijn de voorwaarden? Oorsprong en heden: Inleiding: project, probleem, projectindiener, relatie regeling L&G Idee, achtergrond en motivatie: waarom, wat, hoe, met wie? Draagvlak project en beheer: hoe is die gepeild? Draagvlak gebruikers: activiteitenprogramma; diversiteit? terug te vinden in onze handleiding/module Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

10 Themasessie projectplan
Wat zijn de voorwaarden? Toekomst Draagvlak gebruikers: activiteitenprogramma; diversiteit? Haalbaarheid Knelpunten en kansen Lange termijn visie instandhouding van de voorziening Uitvoering: draaiboek activiteiten Uitvoering: planning met start- en einddatum (bijdrage subsidie Uitvoering: wie doet wat? terug te vinden in onze handleiding/module Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

11 Themasessie projectplan
Wat zijn de voorwaarden? Projectbegroting Kostenbegroting Gespecificeerd in kostensoorten: loon, materiaal, uurtarieven Dekkingsplan Bijdragen van financiers Onderbouwing eigen bijdrage: vrijwilligerswerk, korting, crowdfunding Waarom een subsidie? terug te vinden in onze handleiding/module Haalbaarheid Knelpunten en kansen Lange termijn visie instandhouding van de voorziening Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

12 Themasessie projectplan
Wat zijn de voorwaarden? Exploitatiebegroting Voor 5 jaar; Beheer en onderhoudsplan Onderbouwing kosten en opbrengsten: geen ‘wishful thinking’ maar haalbare berekening van de gebruikersgroepen. Intentieverklaring, liever huurcontracten gebruikers 5 jaar terug te vinden in onze handleiding/module Aanleiding– Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

13 Themasessie projectplan
Aanvraag subsidie L&G : toets Voorwaarden Aanvraag ingediend door rechtspersoon (dorpsraad, bestuur voorz.) Breed draagvlak en ondersteuning van gemeente Sprake van cofinanciering: minimaal 25%, gemeenschapsvoorzieningen 50& Let op de regels uit de subsidieverordening Gelderland Voor 5 jaar; Beheer en onderhoudsplan Onderbouwing kosten en opbrengsten: geen ‘wishfull thinking’ maar haalbare berekening van de gebruikersgroepen. Intentieverklaring, liever huurcontracten gebruikers 5 jaar Haalbaarheid Knelpunten en kansen Lange termijn visie instandhouding van de voorziening Aanleiding– Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

14 Themasessie projectplan
Aanvraag subsidie L&G : toets De beoordelingscriteria - Draagvlak is aangetoond Vernieuwend karakter: voor dorp en omgeving Evenredige spreiding omgeving Borging voor lange termijn: onderbouwing Afstemming nabijgelegen voorzieningen Nieuwe technieken: hard en zacht Innovatief: duurzame instandhouding/duurzaamheid Eerder subsidie ontvangen? (30% voldoet niet aan regels, 1e tender 2014) Voor 5 jaar; Beheer en onderhoudsplan Onderbouwing kosten en opbrengsten: geen ‘wishfull thinking’ maar haalbare berekening van de gebruikersgroepen. Intentieverklaring, liever huurcontracten gebruikers 5 jaar Haalbaarheid Knelpunten en kansen Lange termijn visie instandhouding van de voorziening Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

15 Themasessie projectplan
RENOVATIE DORPSHUIS IJZERLO Subsidie á € 100,000,- Renovatie leidt tot: uitbreiding activiteiten Vergroten samenwerkingsverbanden Thema Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

16 Themasessie projectplan
De 5 tips: Plan een GO-NO GO moment in Goed onderbouwd: geen ‘wishful thinking’ Leer van andere projecten Financiën specificeren = meer punten Uitblinken in uniek (op onderdelen) Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

17 Themasessie projectplan
Vragenronde / discussie Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Download ppt "Hoe zet ik een goed projectplan op?"

Verwante presentaties


Ads door Google