De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themasessie Hoe zet ik een goed projectplan op? Niels Olthof (VKK Gelderland) Johan van Eerden (Vereniging Ons aller Belang IJzerlo) Kennisnetwerkdag L&G.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themasessie Hoe zet ik een goed projectplan op? Niels Olthof (VKK Gelderland) Johan van Eerden (Vereniging Ons aller Belang IJzerlo) Kennisnetwerkdag L&G."— Transcript van de presentatie:

1 Themasessie Hoe zet ik een goed projectplan op? Niels Olthof (VKK Gelderland) Johan van Eerden (Vereniging Ons aller Belang IJzerlo) Kennisnetwerkdag L&G 20 juni 2014

2 Themasessie projectplan Even voorstellen Niels Olthof Functie: consulent/procesbegeleider VKK Gelderland, Achtergrond: Ruimtelijke Ordening

3 Themasessie projectplan Programma Theorie –Aanleiding: L&G –Wanneer een projectplan? –Waarom een projectplan? –De voorwaarden voor een goed projectplan –Aanvraag subsidie L&G: toets en beoordelingscriteria –5 belangrijkste tips Praktijk - Dorpshuis IJzerlo Vragenronde/discussie Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – de toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

4 Themasessie projectplan Aanleiding: Leefbaarheid&Gemeenschapsvoorzieningen -Programma Sociaal Profiel provincie Gelderland -Accent op duurzaamheid: leefbaarheid/sociale samenhang -eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid dorp -Provincie stimuleert: bijdrage in kosten (subsidie) -Tenderregeling: via inschrijving bijdrage verlenen -Prijs/kwaliteit -2 indieningstermijnen per jaar Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

5 Themasessie projectplan Aanleiding: Leefbaarheid&Gemeenschapsvoorzieningen -Waarvoor is deze subsidie? -Duurzame exploitatie voorzieningen: begroting/programma (meerjaren) -Samenhang creëren functies en voorzieningen -Versterken zelforganiserend vermogen: ondersteuning proces, kennis -Gemeenschapsvoorziening: ombouw,verbouw of nieuwbouw -Ontmoetingsplek: aanleg of verbetering in woonkern Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

6 Themasessie projectplan Wanneer een projectplan? -Idee voor leefbaarheid in dorp door individu/groep/organisatie -Voorstel vanuit gemeente voor ontwikkeling Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk –de 5 tips - vragenronde/discussie

7 Themasessie projectplan Waarom een projectplan? Beschrijven en onderbouwen –Draagvlak: wie zijn je medestanders? Hoe krijg je die? –Samenwerking kennis, ervaring, meerwaarde doelen verbreding doelgroep (co-)financiering: meer kans van slagen lobbyen Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

8 Themasessie projectplan Waarom een projectplan? Projectmatig –projectteam Met wie zet je het project op? Wie doet wat? iedereen z´n eigen kracht Wat wordt verwacht? taakverdeling Procesmatig –Overzicht houden – Worden alle stappen doorlopen en acties uitgevoerd? – Staan alle neuzen dezelfde kant op? Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

9 Themasessie projectplan Wat zijn de voorwaarden? Oorsprong en heden : -Inleiding: project, probleem, projectindiener, relatie regeling L&G -Idee, achtergrond en motivatie: waarom, wat, hoe, met wie? -Draagvlak project en beheer: hoe is die gepeild? -Draagvlak gebruikers: activiteitenprogramma; diversiteit? terug te vinden in onze handleiding/module Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

10 Themasessie projectplan Wat zijn de voorwaarden? Toekomst -Draagvlak gebruikers: activiteitenprogramma; diversiteit? -Haalbaarheid -Knelpunten en kansen -Lange termijn visie instandhouding van de voorziening -Uitvoering: draaiboek activiteiten -Uitvoering: planning met start- en einddatum (bijdrage subsidie -Uitvoering: wie doet wat? terug te vinden in onze handleiding/module Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

11 Themasessie projectplan Wat zijn de voorwaarden? Projectbegroting -Kostenbegroting -Gespecificeerd in kostensoorten: loon, materiaal, uurtarieven Dekkingsplan -Bijdragen van financiers -Onderbouwing eigen bijdrage: vrijwilligerswerk, korting, crowdfunding -Waarom een subsidie? terug te vinden in onze handleiding/module Haalbaarheid -Knelpunten en kansen -Lange termijn visie instandhouding van de voorziening Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

12 Themasessie projectplan Wat zijn de voorwaarden? Exploitatiebegroting -Voor 5 jaar; -Beheer en onderhoudsplan -Onderbouwing kosten en opbrengsten: geen ‘wishful thinking’ maar haalbare berekening van de gebruikersgroepen. -Intentieverklaring, liever huurcontracten gebruikers 5 jaar terug te vinden in onze handleiding/module Aanleiding– Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

13 Themasessie projectplan Aanvraag subsidie L&G : toets Voorwaarden -Aanvraag ingediend door rechtspersoon (dorpsraad, bestuur voorz.) -Breed draagvlak en ondersteuning van gemeente -Sprake van cofinanciering: minimaal 25%, gemeenschapsvoorzieningen 50& -Let op de regels uit de subsidieverordening Gelderland -Voor 5 jaar; -Beheer en onderhoudsplan -Onderbouwing kosten en opbrengsten: geen ‘wishfull thinking’ maar haalbare berekening van de gebruikersgroepen. -Intentieverklaring, liever huurcontracten gebruikers 5 jaar Haalbaarheid -Knelpunten en kansen -Lange termijn visie instandhouding van de voorziening Aanleiding– Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

14 Themasessie projectplan Aanvraag subsidie L&G : toets De beoordelingscriteria - Draagvlak is aangetoond -Vernieuwend karakter: voor dorp en omgeving -Evenredige spreiding omgeving -Borging voor lange termijn: onderbouwing -Afstemming nabijgelegen voorzieningen -Nieuwe technieken: hard en zacht -Innovatief: duurzame instandhouding/duurzaamheid -Eerder subsidie ontvangen? (30% voldoet niet aan regels, 1 e tender 2014 ) -Voor 5 jaar; -Beheer en onderhoudsplan -Onderbouwing kosten en opbrengsten: geen ‘wishfull thinking’ maar haalbare berekening van de gebruikersgroepen. -Intentieverklaring, liever huurcontracten gebruikers 5 jaar Haalbaarheid -Knelpunten en kansen -Lange termijn visie instandhouding van de voorziening Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

15 Themasessie projectplan RENOVATIE DORPSHUIS IJZERLO Subsidie á € 100,000,- Renovatie leidt tot: -uitbreiding activiteiten -Vergroten samenwerkingsverbanden -Thema Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

16 Themasessie projectplan De 5 tips: 1.Plan een GO-NO GO moment in 2.Goed onderbouwd: geen ‘wishful thinking’ 3.Leer van andere projecten 4.Financiën specificeren = meer punten 5.Uitblinken in uniek (op onderdelen) Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie

17 Themasessie projectplan Vragenronde / discussie Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Download ppt "Themasessie Hoe zet ik een goed projectplan op? Niels Olthof (VKK Gelderland) Johan van Eerden (Vereniging Ons aller Belang IJzerlo) Kennisnetwerkdag L&G."

Verwante presentaties


Ads door Google