De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Impulsbeleid Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking Jan Verschueren – VVSG Internationaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Impulsbeleid Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking Jan Verschueren – VVSG Internationaal."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Impulsbeleid Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking Jan Verschueren – VVSG Internationaal

2 VVSG - Aanleiding Nood aan fundamentele bijsturingen Invoering BBC en Planlastendecreet ↓ In vraag stellen bestaand subsidiekader BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking2 -19-2-2013

3 VVSG - Planlastendecreet BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking 3 -19-2-2013 Minder plannings- en rapporteringslasten Enten op het BBC-meerjarenplan Minder ‘betutteling’ / meer autonomie voor LB Focus op resultaten

4 VVSG - Impulsbeleid BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking 4 -19-2-2013 Impuls om: Verbreding nl. meer gemeenten doen aan OS. Verdieping nl. de kwaliteit van gemeentelijke OS is verhoogd Impuls: zowel financieel als inhoudelijk Impuls versus structurele ondersteuning

5 VVSG - Beleidsprioriteit De opname van ontwikkelingssamenwerking in het reguliere lokale beleid en de verdere professionalisering van de lokale besturen op het vlak van gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking, zowel op het vlak van eigen acties als op het vlak van de coördinatie van lokale initiatieven. Slechts 1 beleidsprioriteit die veel ruimte laat BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking5 -19-2-2013

6 VVSG - 2 resultaatsgebieden Versterking van het draagvlak in de eigen gemeente (verplichting) Versterking van bestuurskracht van een partneroverheid in het Zuiden (optie) BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking6 -19-2-2013

7 VVSG - Draagvlakversterking Werk maken van een geïntegreerd beleid Rol inzake externe sensibilisatie verdiepen Creëren van intern draagvlak BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking7 -19-2-2013

8 VVSG - Bestuurskrachtversterking ≠ stedenband Wel: Van bestuur tot bestuur Inschrijven in bestaande agenda’s/processen Eigen meerwaarde en wederkerigheid Duurzaamheid centraal stellen BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking8 -19-2-2013

9 VVSG - Hoe aanvraag indienen? Deelrapportagecode GOSVBP01 invoegen in het gemeentelijke meerjarenplan 15/1/14: Indienen MJP bij ABB 30/4/14: Subsidiebeslissing Vlaamse overheid Cyclus van 6 jaar 2014-2019, met jaarlijks indienen van jaarrekening Eventuele bijsturing in april 2016 BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking9 -19-2-2013

10 VVSG - Beoordeling Selectiecriteria: 1. Overeenstemming met beleidsprioriteit 2. Haalbaarheid en duurzaamheid van visie op OS 3. Verhouding subsidiebedrag en te verwachten resultaten Deelname beperkt tot 2 legislaturen BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking10 -19-2-2013

11 VVSG - Financieel Hoogte subsidie: 15.000 – 50.000 euro/jaar Geen verdeelsleutel tussen 2 resultaatsgebieden. Wel verplicht aan draagvlakversterking te besteden. Mag niet gebruikt worden om subsidies te verlenen aan derden. Verhouding gevraagde/bestede subsidie en (te verwachten) resultaten vormt de kern. Eigen bijdrage: 1 ste cyclus: 3/5 van subsidiebedrag 2 de cyclus: gelijk aan subsidiebedrag BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking11 -19-2-2013

12 VVSG - Meer info? www.vais.be/nieuw-impulsbeleid Jan.verschueren@vvsg.be - 02/211.56.16 Jan.verschueren@vvsg.be Anne.geens@vvsg.be - 02/211.56.15 Anne.geens@vvsg.be BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking12 -19-2-2013


Download ppt "Vlaamse Impulsbeleid Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking Jan Verschueren – VVSG Internationaal."

Verwante presentaties


Ads door Google