De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Impulsbeleid Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Impulsbeleid Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Impulsbeleid Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking
Vlaamse Impulsbeleid Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking Jan Verschueren – VVSG Internationaal BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking

2 Nood aan fundamentele bijsturingen Invoering BBC en Planlastendecreet
Aanleiding Nood aan fundamentele bijsturingen Invoering BBC en Planlastendecreet In vraag stellen bestaand subsidiekader BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking

3 Minder plannings- en rapporteringslasten
Planlastendecreet Minder plannings- en rapporteringslasten Enten op het BBC-meerjarenplan Minder ‘betutteling’ / meer autonomie voor LB Focus op resultaten BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking De beleids- en beheerscyclus

4 Impuls: zowel financieel als inhoudelijk
Impulsbeleid Impuls om: Verbreding nl. meer gemeenten doen aan OS. Verdieping nl. de kwaliteit van gemeentelijke OS is verhoogd Impuls: zowel financieel als inhoudelijk Impuls versus structurele ondersteuning BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking De beleids- en beheerscyclus

5 Beleidsprioriteit De opname van ontwikkelingssamenwerking in het reguliere lokale beleid en de verdere professionalisering van de lokale besturen op het vlak van gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking, zowel op het vlak van eigen acties als op het vlak van de coördinatie van lokale initiatieven. Slechts 1 beleidsprioriteit die veel ruimte laat BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking

6 Versterking van het draagvlak in de eigen gemeente (verplichting)
2 resultaatsgebieden Versterking van het draagvlak in de eigen gemeente (verplichting) Versterking van bestuurskracht van een partneroverheid in het Zuiden (optie) BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking

7 Draagvlakversterking
Werk maken van een geïntegreerd beleid Rol inzake externe sensibilisatie verdiepen Creëren van intern draagvlak BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking

8 Bestuurskrachtversterking
≠ stedenband Wel: Van bestuur tot bestuur Inschrijven in bestaande agenda’s/processen Eigen meerwaarde en wederkerigheid Duurzaamheid centraal stellen BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking

9 Hoe aanvraag indienen? Deelrapportagecode GOSVBP01 invoegen in het gemeentelijke meerjarenplan 15/1/14: Indienen MJP bij ABB 30/4/14: Subsidiebeslissing Vlaamse overheid Cyclus van 6 jaar , met jaarlijks indienen van jaarrekening Eventuele bijsturing in april 2016 BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking

10 Deelname beperkt tot 2 legislaturen
Beoordeling Selectiecriteria: 1. Overeenstemming met beleidsprioriteit 2. Haalbaarheid en duurzaamheid van visie op OS 3. Verhouding subsidiebedrag en te verwachten resultaten Deelname beperkt tot 2 legislaturen BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking

11 Hoogte subsidie: 15.000 – 50.000 euro/jaar
Financieel Hoogte subsidie: – euro/jaar Geen verdeelsleutel tussen 2 resultaatsgebieden. Wel verplicht aan draagvlakversterking te besteden. Mag niet gebruikt worden om subsidies te verlenen aan derden. Verhouding gevraagde/bestede subsidie en (te verwachten) resultaten vormt de kern. Eigen bijdrage: 1ste cyclus: 3/5 van subsidiebedrag 2de cyclus: gelijk aan subsidiebedrag BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking

12 Jan.verschueren@vvsg.be - 02/211.56.16
Meer info? - 02/ - 02/ BBC en nieuw impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking


Download ppt "Vlaamse Impulsbeleid Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking"

Verwante presentaties


Ads door Google