De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Zelfbeschikking tot Toekomstperspectief 8 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Zelfbeschikking tot Toekomstperspectief 8 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Van Zelfbeschikking tot Toekomstperspectief 8 oktober 2015

2 Probleem Definitie Er zijn meerdere verklaringen voor het feit dat vluchtelingen vaak niet in staat zijn om op eigen kracht een toekomstperspectief op te bouwen: –Individuele factoren Persoonlijke eigenschappen als leeftijd, sekse, vooropleiding, werkervaring, mate van zelfvertrouwen –Cultureel- of groepsgerelateerde factoren Gebrek aan zelfbeschikking, strenge groepsnormen, geen ruimte voor individu –Externe factoren Nederlandse regelgeving, ontwikkelingen in land van herkomst, relatie met ontvangende samenleving: gebrek aan (sociaal) netwerk.

3 Acties op drie niveaus Acties moeten zich daarom richtten op de drie niveaus: –Gericht op het individu: acties t.b.v bewustwording, het vergroten van zelfvertrouwen in eigen kracht en het verwerven van vaardigheden om met obstakels om te gaan; –Gericht op de groep: acties t.b.v bewustwording en het overwinnen van en omgaan met cultureel en groepsgerelateerde obstakels; –Gericht op de externe omgeving: acties t.b.v samenwerking en kennisuitwisseling m.b.t het wegnemen van diverse belemmeringen bij vluchtelingen.

4 Actielijnen 1.Activering changemakers 2.Vorming lokale allianties 3.Uitvoering focusgroepen

5 Activering Changemakers Vluchtelingen uit verschillende gemeenschappen in Nederland worden opgeleid tot Changemakers, en gaan aan de slag met de modules in een aantal gemeenschappen in Nederland. Doelstelling: Het startten van een veranderproces binnen de vluchtelingengemeenschappen om zo cultureel gerelateerde obstakels te overwinnen, waarbij sterke kaders in de gemeenschap worden gevormd om de ontwikkelde methode in eigen kring uit te zetten. Activiteiten -Changemakers worden opgeleid tot trainers -Een landelijke stuurgroep wordt gevormd met vertegenwoordigers uit de Vluchtelingengemeenschappen -De stuurgroep draagt de activiteiten binnen het project, en geeft inbreng aan de inhoudelijke modules voor de focusgroepen -Changemakers zullen op de lange termijn de spil zijn in het proces van sociale verandering binnen de vluchtelingengemeenschap.

6 Lokale Allianties Allianties worden gevormd tussen lokale vluchtelingenorganisaties en relevante instellingen en organisaties Doelstelling: Het bevorderen van de aansluiting tussen de ondersteuningvraag van vluchtelingen en het aanbod van relevante instellingen Activiteiten -Lokale allianties worden gevormd met experts van vluchtelingenkomaf en vluchtelingenorganisaties en instellingen als bijvoorbeeld de GGD, maatschappelijk werkers, potentiële werkgevers, GGZ instellingen, en werkbegeleiders. -De lokale allianties organiseren kennisateliers t.b.v het geven van inbreng en expertise-uitwisseling tussen de verschillende partners -Relevante instellingen participeren samen met vluchtelingenvertegenwoordigers in een online community -Vanuit de allianties wordt invulling gegeven aan de modules Actie en Stem voor de focusgroepen

7 Focusgroepen In 8 verschillende steden zijn 11 focusgroepen uitgevoerd door middel van de modules Actie & Stem Doelstelling: Vluchtelingen verkrijgen de kennis, vaardigheden, en attitude die nodig zijn om op eigen kracht obstakels voor zelfredzaamheid te overwinnen, Activiteiten -Op verschillende locaties worden focusgroep bijeenkomsten georganiseerd door changemakers, met elk rond de 15 deelnemers. -Vluchtelingen die behoefte hebben aan ondersteuning worden geworven door de Changmakers om deel te nemen aan de focusgroep bijeenkomsten. -In de focusgroepen doen vluchtelingen vaardigheden op en oefenen ze met deze verkregen kennis en vaardigheden om zo het regie te nemen over het eigen leven. Hiervoor zijn de modules Actie en Stem ontwikkeld in samenwerking met de verschillende partners.

8 Inhoud training: Actie en Stem 1. Stem: – De eerste module Stem is gericht op het activeren van deelnemers en het in hun eigen kracht komen. – Deelnemers onderzoeken wat nodig is om zelfredzamer te worden, leren hun eigen houden en gedrag kritisch onder de loep te nemen en bewust te worden van het leven hier en nu. – Er wordt gebruik gemaakt van verschillende Changemakers instrumenten zoals het formuleren van wensen en het analyseren van obstakels. 2. Actie: – In de module Actie worden vluchtelingen gemotiveerd om de regie weer in eigen hand te nemen en een nieuwe start te maken: De geïnventariseerde dromen en wensen worden omgezet in realistische en haalbare doelen. – In deze module doen de deelnemers relevante competenties op t.b.v. sociale, educatieve en economische zelfredzaamheid. – Gebruik wordt gemaakt van Changemakers instrumenten zoals de Vaarkaart en de Netwerkanalyse om tot een doelgericht verandertraject te komen en de deelnemer zelf te laten onderzoeken wat nodig is om zijn of haar gewenste einddoel te behalen.


Download ppt "Van Zelfbeschikking tot Toekomstperspectief 8 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google