De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgang van de ontwikkelingen rond Vpb voor overheden A. Tolsma MSc Adviseur financiën GRD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgang van de ontwikkelingen rond Vpb voor overheden A. Tolsma MSc Adviseur financiën GRD."— Transcript van de presentatie:

1 Voortgang van de ontwikkelingen rond Vpb voor overheden A. Tolsma MSc Adviseur financiën GRD

2 Inhoudsopgave 1. Proces implementatie 2. Hoe zat het ook al weer? 3. Uitkomsten analyse GRD 4. Aandachtspunten

3 Tijdspad VPB - Landelijk

4 Tijdspad VPB - Regio

5 De huidige Vpb komt uit 1969. Door druk van de Europese Commissie is de Vpb in hoog tempo herzien. In mei 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Modernisering van de Vpb. Dit betekent dat per 1 januari 2016 overheden integraal belastingplichtig zijn. Het jaar 2015 is een overgangsjaar. Hoe zat het ook al weer?

6 Wanneer Vpb? Per activiteit zal moeten worden bepaald of sprake is van een onderneming (door de ondernemerspoort gaan). Wanneer sprake is van een onderneming, dan is de Vpb van toepassing. Voor deze onderneming moet een balans en winst- en verliesrekening worden opgesteld. Ook als een vrijstelling van toepassing is.

7 Onderneming (1)

8 Onderneming (2) 1 e criteria: Duurzame organisatie arbeid en kapitaal Wordt eigenlijk altijd aan voldaan. Medewerkers in dienst, sprake van geldstromen Wanneer niet? Normaal vermogensbeheer (oa kale verhuur van vastgoed). Binnen GRD valt hier treasury onder.

9 Onderneming (3) 2 e criteria: Deelname aan het economisch verkeer Er moet een sprake zijn van een individuele aanwijsbare tegenprestatie. Dus de afnemer betaalt een specifiek bedrag voor een specifieke tegenprestatie.

10 Onderneming (4) 3 e criteria: Winststreven Gaat om BBV winst! Wel zal deze winst op een aantal punten moeten worden gecorrigeerd (oa rente) Bescheiden bestaan = > € 15.000 per jaar of > € 75.000 over 5 jaar.

11 Vrijstellingen Subjectieve vrijstelling Academische ziekenhuizen Onderwijsinstellingen Zeehavens Objectieve vrijstelling Interne activiteit Overheidstaak/publiekrechtelijke bevoegdheid Verlengde OT Quasi Inbesteden Samenwerking

12 Uitkomsten Vpb Let op! Uitkomsten zijn dynamisch, dit omdat de belastingdienst nu invulling op de wet aan het geven is.

13 Uitkomsten GRD – Geen onderneming

14 Uitkomsten GRD – Vrijgesteld

15 Uitkomsten GRD – Vpb-belast

16 Aandachtspunten Landelijk wordt gewerkt aan handreikingen en notities rondom diverse punten (oa winststreven, openingsbalans). Belangrijke notities voor de GRD zijn nog niet gepubliceerd. Gedacht moet worden aan winststreven (wel/niet gelieerdheid, wel/niet BBV resultaat fiscaal corrigeren). Dit betekent dat de gemaakte analyse dynamisch moet worden beschouwd. Ofwel, activiteiten kunnen nog van categorie switchen! Per vrijgestelde en belaste activiteit wordt gekeken hoe de administratieve en financiële lastendruk beperkt kan worden.

17 Vragen?


Download ppt "Voortgang van de ontwikkelingen rond Vpb voor overheden A. Tolsma MSc Adviseur financiën GRD."

Verwante presentaties


Ads door Google