De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stelling 1 Een winstbox doet alleen recht aan de bijzondere functies van winstinkomen voor zover daarin winst wordt belast die niet rechtstreeks door de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stelling 1 Een winstbox doet alleen recht aan de bijzondere functies van winstinkomen voor zover daarin winst wordt belast die niet rechtstreeks door de."— Transcript van de presentatie:

1 Stelling 1 Een winstbox doet alleen recht aan de bijzondere functies van winstinkomen voor zover daarin winst wordt belast die niet rechtstreeks door de winstgenieter voor privédoeleinden wordt benut. Uiteindelijk dient de belastingdruk op de voor privédoeleinden onttrokken winst dezelfde te zijn als de belastingdruk op het inkomen van andere belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting. 5 april 2017

2 Echter! Behalve de tariefstructuur en de subjectieve onderneming verdient ook de objectieve onderneming onze aandacht! Dat geldt in het bijzonder voor de afbakening tussen beleggen (normaal vermogensbeheer) en ondernemen 5 april 2017

3 Stelling 2 Na meer dan 100 jaar rechtspraak weten we
nog steeds niet wat de betekenis is van de factor arbeid voor het bestaan van een IB-onderneming. Het wordt daarom tijd dat de Belastingdienst en/of de wetgever de rechtspraktijk hierover concrete richtlijnen aanreiken. 5 april 2017

4 Normaal vermogensbeheer versus ondernemen bij onroerende zaken
HR, BNB 1994/319: Van normaal vermogens- beheer is geen sprake, indien het rendabel maken van de onroerende zaken mede geschiedt door middel van arbeid welke de eigenaar van de onroerende zaken verricht en deze arbeid naar haar aard en (relatieve) om- vang onmiskenbaar ten doel heeft het behalen van voordelen uit de onroerende zaken, welke het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaan. HR, BNB 1996/232: alleen letten op de arbeid ter zake van de exploitatie van de panden Zie echter: HR, BNB 2010/244: exploitatie windturbine 5 april 2017

5 Mr. H.A.J.P. te Niet (†): omstandighedencatalogus
Het beleggingsbegrip in de directe belastingen, FM nr. 125, blz. 69 e.v. 5 april 2017


Download ppt "Stelling 1 Een winstbox doet alleen recht aan de bijzondere functies van winstinkomen voor zover daarin winst wordt belast die niet rechtstreeks door de."

Verwante presentaties


Ads door Google