De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscaal Instituut Tilburg 13 september 2014 Stelling 1 Een winstbox doet alleen recht aan de bijzondere functies van winstinkomen voor zover daarin winst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscaal Instituut Tilburg 13 september 2014 Stelling 1 Een winstbox doet alleen recht aan de bijzondere functies van winstinkomen voor zover daarin winst."— Transcript van de presentatie:

1 Fiscaal Instituut Tilburg 13 september 2014 Stelling 1 Een winstbox doet alleen recht aan de bijzondere functies van winstinkomen voor zover daarin winst wordt belast die niet rechtstreeks door de winstgenieter voor privédoeleinden wordt benut. Uiteindelijk dient de belastingdruk op de voor privédoeleinden onttrokken winst dezelfde te zijn als de belastingdruk op het inkomen van andere belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting.

2 Fiscaal Instituut Tilburg 13 september 2014 Echter! Behalve de tariefstructuur en de subjectieve onderneming verdient ook de objectieve onderneming onze aandacht! Dat geldt in het bijzonder voor de afbakening tussen beleggen (normaal vermogensbeheer) en ondernemen

3 Fiscaal Instituut Tilburg 13 september 2014 Stelling 2 Na meer dan 100 jaar rechtspraak weten we nog steeds niet wat de betekenis is van de factor arbeid voor het bestaan van een IB-onderneming. Het wordt daarom tijd dat de Belastingdienst en/of de wetgever de rechtspraktijk hierover concrete richtlijnen aanreiken.

4 Fiscaal Instituut Tilburg 13 september 2014 Normaal vermogensbeheer versus ondernemen bij onroerende zaken HR, BNB 1994/319: Van normaal vermogens- beheer is geen sprake, indien het rendabel maken van de onroerende zaken mede geschiedt door middel van arbeid welke de eigenaar van de onroerende zaken verricht en deze arbeid naar haar aard en (relatieve) om- vang onmiskenbaar ten doel heeft het behalen van voordelen uit de onroerende zaken, welke het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaan. HR, BNB 1996/232: alleen letten op de arbeid ter zake van de exploitatie van de panden Zie echter: HR, BNB 2010/244: exploitatie windturbine

5 Fiscaal Instituut Tilburg 13 september 2014 Mr. H.A.J.P. te Niet (†): omstandighedencatalogus Het beleggingsbegrip in de directe belastingen, FM nr. 125, blz. 69 e.v.


Download ppt "Fiscaal Instituut Tilburg 13 september 2014 Stelling 1 Een winstbox doet alleen recht aan de bijzondere functies van winstinkomen voor zover daarin winst."

Verwante presentaties


Ads door Google