De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013 Jasja van ‘t Hullenaar Marc van Dijl www.pwc.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013 Jasja van ‘t Hullenaar Marc van Dijl www.pwc.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013 Jasja van ‘t Hullenaar Marc van Dijl www.pwc.nl

2 PwC Agenda 1.Voorbeeld samenwerkingsverband 2.Aandachtspunten samenwerking 3.Aandachtspunten personeel 4.Interactieve ronde - vragen 2 Samenwerkingsvormen in de zorg23 mei 2013

3 PwC Algemene aandachtspunten samenwerking Voorbeeld samenwerkingsverband 3 Samenwerkingsvormen in de zorg23 mei 2013

4 PwC Aandachtspunten samenwerking Fiscaal Vennootschapsbelasting Zorgvrijstelling BTW Is er sprake van een Btw-vrijstelling ? Vastgoed Verhuur onroerend goed = vrijgesteld Bouwen: integratieheffing Loonheffingen Is er sprake van een dienstbetrekking ? En wie is inhoudingsplichtig voor de loonheffingen? 4 Samenwerkingsvormen in de zorg23 mei 2013

5 PwC Aandachtspunten samenwerking Overige aandachtspunten 5 Samenwerkingsvormen in de zorg Juridisch Arbeidsvoorwaarden personeel: afhankelijk van de werkingssfeer van de (zorg)CAO(‘s). In geval van detachering ten minste dezelfde beloning als werknemers in gelijke/vergelijkbare functie bij de inlener. Overeenkomsten opstellen: detacheringsovereenkomsten en/of dienstverleningsovereenkomsten (zorgverlener/resultaatverbintenis) Governance Wie heeft zeggenschap over de samenwerkingsvorm en wie houdt toezicht? Financieel Afspraken over vergoedingen (bijvoorbeeld vergoeding onderaanneming, huurvergoeding en winstverdeling). 23 mei 2013

6 PwC Aandachts punten Personeel 6 Samenwerkingsvormen in de zorg Aandachtspunten die spelen bij samenwerkingverband ( nieuwe werkgever, detachering, collegiale uitleen, terugkeergarantie, stage, proefplaatsing en werkervaringsplaats) Is er sprake van een overgang van onderneming; Of wenst men het personeel uit te lenen, te detacheren, of te plaatsen met een terugkeergarantie? Wat is het effect op de:  Loonheffingen  (Harmoniseren) arbeidsvoorwaarden  BTW. 23 mei 2013

7 PwC (Harmoniseren) arbeidsvoorwaarden Als er sprake is van overgang van onderneming: Moeten de bestaande arbeidsovereenkomsten gehandhaafd worden; De arbeidsvoorwaarden blijven in stand. De overgenomen werknemers mogen niet achteruit of vooruit gaan ten aanzien van hun (bestaande) arbeidsvoorwaarden. Als er geen sprake is van overgang van onderneming: is er sprake van een nieuwe werkgever; de werknemers moeten worden geïnformeerd; is overgang alleen mogelijk op vrijwillige basis; moeten nieuwe arbeidsovereenkomsten worden opgesteld; mogen nieuwe arbeidsvoorwaarden worden overeengekomen (echter de werknemers gaan meestal niet akkoord als zij achteruit gaan qua arbeidsvoorwaarden). Samenwerkingsvormen in de zorg 7 23 mei 2013

8 PwC Personeel – is er sprake van een diensbetrekking? wie is inhoudingplichtig voor de loonheffingen? 8 Samenwerkingsvormen in de zorg Situatie tav inzet personeelInhoudingsplicht GGZ Loonheffingen Geen inhoudingsplicht Loonheffingen GGZ 1. Zzp’ers VAR WUO/VAR DGA√ 2. AlphahulpenBij zorg in natura √Bij PGB √ 3. Uitzendconstructie√ 4. Nulurencontract√ 5. Conform huidige contracten√ 6. Conform constructie pilot 2013 inzake zzp’ers (zonder aanvraag VAR WUO/DGA) /Ruling Belastingdienst – GGZ dat sprake is van inzet derden en geen werknemers √ 23 mei 2013

9 PwC Personeel - kansen en risico’s Overige aandachtspunten loonheffingen 9 Samenwerkingsvormen in de zorg Voldoen aan de verplichtingen van de wet Waadi: GGZ dient zich te registreren als uitlener bij KvK als sprake is van een dienstbetrekking. Ten aanzien van de inschakeling van zzp’ers dient GGZ te voldoen aan de Wet Arbeid Vreemdelingen om boetes te voorkomen. Dit betekent administratieve lasten voor GGZ. Certificeren met het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid). Inleners zijn dan onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid (aansprakelijkheid voor achterstallige loonheffingen van GGZ); Let op modernisering Ziektewet/WGA (flexwerkers); Eigen risicodrager; Sectorindeling WW. 23 mei 2013

10 PwC Personeel Aandachtspunten BTW - vrijstellingen Verpleging en verzorging in inrichtingen Gezondheidskundige verzorging van de mens door BIG’ers Bepaalde vormen van thuiszorg (waaronder huishoudelijke verzorging), mits geïndiceerd Aangewezen sociaal/culturele prestaties Uitlenen personeel uitgangspunt: 21% BTW Uitzonderingen: -Onderaanneming zorg -Kosten voor gemene rekening -Structurele uitleen Samenwerkingsvormen in de zorg 10 23 mei 2013

11 PwC Aandachtspunten btw – overzicht 11 22 maart 2013 DienstverleningBtw-vrijgesteldBtw-belast 1. Intramurale zorg door GGZ √ 2. Geïndiceerde thuiszorg (AWBZ of WMO) √ 3. Bemiddeling bij zorg – de zorg zelf is btw-vrijgesteld √√ 4. Bemiddeling bij zorg – de zorg zelf is btw-belast √ 5. Schoonmaak woningen (geen geindiceerde huishoudelijke verzorging) √ 6. Aanvullende dienstverlening √√ Verlaagde tarief 6% bij schoonmaak woning * De genoemde voorbeelden zijn niet limitatief..

12 PwC Interactieve ronde - vragen 12 Samenwerkingsvormen in de zorg23 mei 2013

13 Contactgegevens © 2013 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. "PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Please see www.pwc.com/structure for further details.www.pwc.com/structure Jasja van ‘t Hullenaar Tel: 088 – 792 45 20 / 06 53 22 30 95 E-mail: jasja.van.t.hullenaar@nl.pwc.comjasja.van.t.hullenaar@nl.pwc.com Marc van Dijl Tel: 088 792 46 74 / 06 53 31 87 07 E-mail: marc.van.dijl@nl.pwc.commarc.van.dijl@nl.pwc.com


Download ppt "Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013 Jasja van ‘t Hullenaar Marc van Dijl www.pwc.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google