De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsvormen in de zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsvormen in de zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsvormen in de zorg
Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013 Jasja van ‘t Hullenaar Marc van Dijl

2 Agenda Voorbeeld samenwerkingsverband Aandachtspunten samenwerking
Aandachtspunten personeel Interactieve ronde - vragen Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013

3 Algemene aandachtspunten samenwerking Voorbeeld samenwerkingsverband
Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013

4 Aandachtspunten samenwerking Fiscaal
Vennootschapsbelasting Zorgvrijstelling BTW Is er sprake van een Btw-vrijstelling ? Vastgoed Verhuur onroerend goed = vrijgesteld Bouwen: integratieheffing Loonheffingen Is er sprake van een dienstbetrekking ? En wie is inhoudingsplichtig voor de loonheffingen? Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013

5 Aandachtspunten samenwerking Overige aandachtspunten
Juridisch Arbeidsvoorwaarden personeel: afhankelijk van de werkingssfeer van de (zorg)CAO(‘s). In geval van detachering ten minste dezelfde beloning als werknemers in gelijke/vergelijkbare functie bij de inlener. Overeenkomsten opstellen: detacheringsovereenkomsten en/of dienstverleningsovereenkomsten (zorgverlener/resultaatverbintenis) Governance Wie heeft zeggenschap over de samenwerkingsvorm en wie houdt toezicht? Financieel Afspraken over vergoedingen (bijvoorbeeld vergoeding onderaanneming, huurvergoeding en winstverdeling). Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013

6 Aandachts punten Personeel
Aandachtspunten die spelen bij samenwerkingverband ( nieuwe werkgever, detachering, collegiale uitleen, terugkeergarantie, stage, proefplaatsing en werkervaringsplaats) Is er sprake van een overgang van onderneming; Of wenst men het personeel uit te lenen, te detacheren, of te plaatsen met een terugkeergarantie? Wat is het effect op de: Loonheffingen (Harmoniseren) arbeidsvoorwaarden BTW. Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013

7 (Harmoniseren) arbeidsvoorwaarden
Als er sprake is van overgang van onderneming: Moeten de bestaande arbeidsovereenkomsten gehandhaafd worden; De arbeidsvoorwaarden blijven in stand. De overgenomen werknemers mogen niet achteruit of vooruit gaan ten aanzien van hun (bestaande) arbeidsvoorwaarden. Als er geen sprake is van overgang van onderneming: is er sprake van een nieuwe werkgever; de werknemers moeten worden geïnformeerd; is overgang alleen mogelijk op vrijwillige basis; moeten nieuwe arbeidsovereenkomsten worden opgesteld; mogen nieuwe arbeidsvoorwaarden worden overeengekomen (echter de werknemers gaan meestal niet akkoord als zij achteruit gaan qua arbeidsvoorwaarden). Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013

8 Personeel – is er sprake van een diensbetrekking
Personeel – is er sprake van een diensbetrekking? wie is inhoudingplichtig voor de loonheffingen? Situatie tav inzet personeel Inhoudingsplicht GGZ Loonheffingen Geen inhoudingsplicht Loonheffingen GGZ 1. Zzp’ers VAR WUO/VAR DGA 2. Alphahulpen Bij zorg in natura √ Bij PGB √ 3. Uitzendconstructie 4. Nulurencontract 5. Conform huidige contracten 6. Conform constructie pilot 2013 inzake zzp’ers (zonder aanvraag VAR WUO/DGA) /Ruling Belastingdienst – GGZ dat sprake is van inzet derden en geen werknemers Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013

9 Personeel - kansen en risico’s Overige aandachtspunten loonheffingen
Voldoen aan de verplichtingen van de wet Waadi: GGZ dient zich te registreren als uitlener bij KvK als sprake is van een dienstbetrekking. Ten aanzien van de inschakeling van zzp’ers dient GGZ te voldoen aan de Wet Arbeid Vreemdelingen om boetes te voorkomen. Dit betekent administratieve lasten voor GGZ. Certificeren met het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid). Inleners zijn dan onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid (aansprakelijkheid voor achterstallige loonheffingen van GGZ); Let op modernisering Ziektewet/WGA (flexwerkers); Eigen risicodrager; Sectorindeling WW. Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013

10 Personeel Aandachtspunten BTW - vrijstellingen
Verpleging en verzorging in inrichtingen Gezondheidskundige verzorging van de mens door BIG’ers Bepaalde vormen van thuiszorg (waaronder huishoudelijke verzorging), mits geïndiceerd Aangewezen sociaal/culturele prestaties Uitlenen personeel uitgangspunt: 21% BTW Uitzonderingen: Onderaanneming zorg Kosten voor gemene rekening Structurele uitleen Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013

11 Aandachtspunten btw – overzicht
Dienstverlening Btw-vrijgesteld Btw-belast 1. Intramurale zorg door GGZ 2. Geïndiceerde thuiszorg (AWBZ of WMO) 3. Bemiddeling bij zorg – de zorg zelf is btw-vrijgesteld 4. Bemiddeling bij zorg – de zorg zelf is btw-belast 5. Schoonmaak woningen (geen geindiceerde huishoudelijke verzorging) 6. Aanvullende dienstverlening Verlaagde tarief 6% bij schoonmaak woning * De genoemde voorbeelden zijn niet limitatief. . 22 maart 2013

12 Interactieve ronde - vragen
Samenwerkingsvormen in de zorg 23 mei 2013

13 Contactgegevens Jasja van ‘t Hullenaar
Tel: 088 – / Marc van Dijl Tel: / © 2013 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. "PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Please see for further details.


Download ppt "Samenwerkingsvormen in de zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google