De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6-7-20161 Hans Voordijk en Arjen Adriaanse BIM en inkoop in de bouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6-7-20161 Hans Voordijk en Arjen Adriaanse BIM en inkoop in de bouw."— Transcript van de presentatie:

1 6-7-20161 Hans Voordijk en Arjen Adriaanse BIM en inkoop in de bouw

2 6-7-2016 2 BIM en de bouw Het algemene plaatje BIM en selectie BI M m at uri ty au dit vo or sel ec tie va n (k et en - )p art ne rs BIM en contract BIM en contractering van (keten-)partners

3 BIM en de bouw: het algemene plaatje  De bouwsector: een archipel met vele eilanden  BIM als verbinder en drager van nieuwe ICT-ontwikkelingen  Enkele nieuwe BIM trends 3 6-7-2016

4 De bouwsector: drie vormen van fragmentatie 4 6-7-2016

5 Manieren van integreren van eilanden 1.Stroomlijnen van informatie- en kennisstromen (in informatie- en communicatie-intensieve sector) 5 6-7-2016

6 Informatiestromen in de bouwsector 6 © VISI Partij APartij B Partij C Partij D Partijen met hun eigen belangen, (BIM) werkwijzen en positie in het bouwproces 6-7-2016

7 Manieren van integreren van eilanden 1.Stroomlijnen van informatie- en kennisstromen (in informatie- en communicatie-intensieve sector) 2.Organisatorische ontwikkelingen (mogelijkheden, prikkels): Integrale contracten Ketensamenwerking Modulaire bouwsystemen 7 6-7-2016

8 Recente ICT-ontwikkelingen 6-7-2016 8 Genereren van data Delen van data Bundelen van data Analyseren van data

9 Recente ICT-ontwikkelingen vinden hun weg naar de bouw 9 6-7-2016

10 Aandeel ICT-investeringen in de totale investeringen (naar bedrijfstak) 10 6-7-2016

11 Werken met Bouw Informatie Modellen (BIM) 11 6-7-2016

12 BIM visie: combineren van eilanden en (nieuwe) ICT ontwikkelingen 12 6-7-2016

13 Vraag Kan visualisatie of digitale representatie een rol spelen in het inkoopproces? 6-7-2016 13

14 Combineren van data en technologieën 14 UniversiteitTwente 6-7-2016

15 Principes ‘Closed Loop Lifecycle Management’ 15 Uit: Wellsandt e.a., 2015 6-7-2016

16 Principes ‘Closed Loop Lifecycle Management’ 16 Uit: Wellsandt e.a., 2015 Feedback van distributeurs, onderhoudspartijen, gebruikers, revisiebedrijven (o.a. data over logistiek, gebruik, toestand, onderhoud, demontage, hergebruik, verwerking) 6-7-2016

17 Ontwikkelingen niet kopiëren, maar vertalen naar de Bouwsector 17 (Integrale) manieren van (samen)werken BIM gebruik in de keten Voorwaarden (o.a. willen, kunnen, moeten) Vragen omOndersteunen (beperken) Argumenten Leveren voordelen Vragen omOndersteunen (beperken) 6-7-2016

18 18 Groot handel BIM en de bouwlogistieke keten (1) Bouwlogistieke keten en BIM als informatie-hub BIM Basis goederenstroom Circulair Winning Bouwplaats Industrie Bouwwerk data Real-time Bouwproces data Productie informatie Planningen Logistieke productinformatie Real-time afleverdata Automated store ordering in retail 6-7-2016

19 19 Groot handel BIM en de bouwlogistieke keten (2) Bouwlogistieke keten en BIM als informatie-hub BIM Basis goederenstroom Circulair Winning Bouwplaats Industrie Bouwwerk data Real-time Bouwproces data Productie informatie Planningen Logistieke productinformatie Real-time afleverdata Automated store ordering in retail 6-7-2016

20 BIM bij beheer & onderhoud en sloop & hergebruik 20 Supporting deconstruction & reuse of building components with BIM Promotieonderzoek Koos Johannes Amsterdam University of Applied Sciences University of Twente 6-7-2016

21 BIM en inkoop in de bouw 6-7-2016 21 BIM en de bouw Het algemene plaatje BIM en selectie BI M m at uri ty au dit vo or sel ec tie va n (k et en - )p art ne rs BIM en contract BIM en contractering van (keten-)partners

22 BIM maturity audit voor selectie van (keten-)partners BIM-maturity audit voor bouwbedrijven en toeleveranciers Doel: meten van ‘BIM capabilities’ van bedrijven betrokken bij bouwproject t.b.v. leveranciersselectie. Vraag: Welke ‘BIM capabilities’ zijn bij bouwers en toeleveranciers nodig en hoe kunnen deze gemeten worden? 6-7-2016 22

23 Stappen BIM maturity audit bij bouwer en toeleveranciers 23 6-7-2016

24 BIM toepassingen in bouwprojecten 24 Belangrijkste BIM toepassingen (2016)OPDARCINGB B&UB GWWINSTOE BIM als informatiebron tijdens de gebruiksfase Visualisatie via het 3D-bouwmodel 3D-ontwerpen Clash detectie /raakvlakmanagement Coördineren en aansturen onderaann. /leveranciers Koppeling met Document Management Systemen Labelen t.b.v. productie, installatie, logistiek Aansturen productieproces (CAM) BIM maturity onderzoek – Sander Siebelink 6-7-2016

25 Huidige situatie: vaak mismatch tussen bouwer en toeleverancier 6-7-2016 25

26 Strategie bij (mis-)match tussen vereiste en gewenste BIM- maturity Twee scenario’s Partners voldoen aan alle maturity criteria: match tussen vereist en gewenst Partners voldoen niet aan alle criteria: mismatch 6-7-2016 26

27 Partners voldoen aan alle criteria: match bouwer toeleverancier (Keten-)partner betrekken bij het project: bedrijf kan toepassingen tot een goed einde brengen Hogere BIM-toepassingen selecteren eventueel andere en moeilijkere BIM-toepassingen uitvoeren 6-7-2016 27

28 Patners voldoen niet aan alle criteria: mismatch bouwer toeleverancier (Keten)partner niet selecteren andere (keten)partners die wel voldoen Lagere BIM-toepassingen selecteren eenvoudigere BIM-toepassingen uitvoeren Huidig niveau verhogen trainingen aanbieden of partner vragen specialist in te huren Benodigd niveau verlagen maak benodigd niveau ketenpartner lager 6-7-2016 28

29 Volwassenheid BIM toepassingen in de bouw (2016)  Huidig  Verwacht 29 OPDARCING B B&U B GWW INSTTOE BIM maturity onderzoek – Sander Siebelink 6-7-2016

30 30 BIM maturity Toename maturity

31  Hoogste maturity score behaald op criterium strategie: geïnterviewde organisaties hechten sterk belang aan gebruik en ontwikkeling van BIM  opstellen plannen, lange termijn denken 6-7-2016 31 BIM maturity

32 6-7-2016 32 BIM maturity aspecten Toename maturity

33  Hoogste maturity score behaald op criterium strategie: geïnterviewde organisaties hechten sterk belang aan gebruik en ontwikkeling van BIM  opstellen plannen, lange termijn denken  Mate waarin standaard beschrijvingen van taken, verantwoordelijkheden en processen zijn aangepast aan BIM nog beperkt: ontwikkelingen in BIM (toepassingen) lopen vooruit en relevantie wordt vaak niet erkend. 6-7-2016 33 BIM maturity

34 6-7-2016 34 BIM maturity Toename maturity

35  Hoogste maturity score behaald op criterium strategie: geïnterviewde organisaties hechten sterk belang aan gebruik en ontwikkeling van BIM  opstellen plannen, lange termijn denken  Mate waarin standaard beschrijvingen van taken, verantwoordelijkheden en processen zijn aangepast aan BIM nog beperkt: ontwikkelingen in BIM (toepassingen) lopen vooruit en relevantie wordt niet erkend.  Grootste uitdagingen op het gebied van mens en cultuur: veranderen van mensen (gewoontes) moet gestimuleerd worden via onder meer bewustwording, voorlichting en training, duidelijke richtlijnen 6-7-2016 35 BIM maturity

36 Vraag Moet BIM maturity van ketenpartners onderdeel zijn van het selectie-proces? 6-7-2016 36

37 BIM en inkoop in de bouw 6-7-2016 37 BIM en de bouw Het algemene plaatje BIM en selectie BI M m at uri ty au dit vo or sel ec tie va n (k et en - )p art ne rs BIM en contract BIM en contractering van (keten-)partners

38 BIM en contractering: nieuwe uitdagingen Eigendomsrechten Aansprakelijkheid informatie-uitwisseling en betrouwbaarheid van informatie Coördinatie- en modelmanagement 6-7-2016 38

39 Eigendomsrechten 3D BIM in traditioneel bouwproces: architect ontwikkelt 3D BIM en heeft eigendomsrechten 3D BIM model resultante van combinatie van partijen in alliantie of Design-Build: ontwerp inbreng direct gerelateerd aan de verschillende partijen – iedere partij seperate eigendomsrecht 3D BIM model resultante van gezamenlijke inspanning die niet naar individuele partijen kan worden toegerekend: copy right naar het team 6-7-2016 39

40 Betrouwbaarheid informatie-uitwisseling Partij die informatie aanbiedt is verantwoordelijk voor betrouwbaarheid geleverde informatie, partij die informatie ontvangt heeft plicht te waarschuwen bij fouten. Probleem bij BIM gebruik bij integrale contracten: meerdere partijen bieden informatie aan en ontvangen informatie. Additionele afspraken nodig om verantwoordelijkheden voor betrouwbaarheid informatie-uitwisseling vast te leggen. 6-7-2016 40

41 Coördinatie- en model management Details wat betreft verantwoordelijkheden t.a.v. BIM coördinatie niet helder in standaard bouwcontracten Integrale contracten beste setting om additionele BIM coördinatie-afspraken te maken Coördinatie-afspraken kunnen worden vastgelegd in een BIM protocol 6-7-2016 41

42 6-7-201642 Hans Voordijk en Arjen Adriaanse BIM en inkoop in de bouw


Download ppt "6-7-20161 Hans Voordijk en Arjen Adriaanse BIM en inkoop in de bouw."

Verwante presentaties


Ads door Google