De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerksessie Integriteit Vlaamse overheid 30 mei 2016 0B02, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, Brussel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerksessie Integriteit Vlaamse overheid 30 mei 2016 0B02, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, Brussel."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerksessie Integriteit Vlaamse overheid 30 mei 2016 0B02, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, Brussel

2 Mag ik u voorstellen… Mijn collega’s en het programma van vandaag Chatham House Rules Silke Smekens, Veerle Depauw, Erna Avonts, Nancy Lataire

3 Waarden en integriteit

4 Hoe verhouden de waarden zich tot integriteit?

5 Resultaten enquête bevraging ondersteuningsaanbod 5

6 Bevraging contactpersonen integriteit in het kader van dilemmatrainingen Maart 2016 (Veerle & Rita) Meer info? Veerle.depauw@kb.vlaanderen.be 0496 96 60 38Veerle.depauw@kb.vlaanderen.be

7 Wie? https://overheid.vlaanderen.be/contactpersonen-integriteit- en-vertrouwenspersonen-de-vlaamse-overheid (wegwijs) Contactpersonen integriteit (centrale) Vertrouwenspersonen Centrale preventie-adviseurs psycho-sociaal welzijn (in opleiding) https://overheid.vlaanderen.be/contactpersonen-integriteit- en-vertrouwenspersonen-de-vlaamse-overheid

8 Niks nieuws onder de zon? - project ethisch leiderschap: blijvend inzetten op leidinggevenden die moreel manager opnemen. Zeker in tijden van fusies. - in tijden van zelfsturing: inzetten op moreel bewustzijn van medewerkers

9 Ethisch leiderschap Moreel persoonMoreel manager Zichtbaar voorbeeldgedrag Stimuleren van juiste gedrag (krachtig optreden bij schendingen en prijzen van juiste gedrag) In gesprek gaan, dilemma’s op tafel leggen. Overeenstemming tussen ‘zijn’, ‘zeggen’, ‘doen’ Handelen vanuit het algemene belang

10 In mijn team doet niet iedereen hetzelfde werk. Soms is de verdeling wel heel erg uit balans. Ik heb veel meer gedaan dan mijn collega. Laat ik dat weten? Of is de teamspirit belangrijker? Op het kopieerapparaat ligt een verloren (en vertrouwelijk) document van mijn leidinggevende met notities van het directiecomité. Ik lees dat een dienstverlening van mijn collega mogelijks wordt afgeschaft. Breng ik mijn collega op de hoogte? ​ AgO heeft al heel wat entiteiten ondersteund met het geven van trainingen over morele dilemma’s. (Morele vraagstukken zijn situaties waarin je voelt/ervaart dat het niet zo duidelijk is wat je precies moet doen. Regels zijn dan richtinggevend, maar ze geven niet altijd een duidelijke oplossing). Wij willen ons aanbod verbeteren. Wij merken dat heel wat entiteiten blijvende interesse tonen voor dergelijke opleidingen. De kwaliteit en reputatie van jouw organisatie steunt immers op de kwaliteit van de morele besluitvorming van alle medewerkers. Kan je tijd maken om deze bevraging in te vullen? Voor een aantal vragen heeft u misschien informatie nodig van uw hr-collega’s. U kan de bevraging op elk moment onderbreken en nadien opnieuw inloggen. Geschatte tijdsinvestering : tussen 5 en 20 minuten.

11

12

13 Indien je niet geïnteresseerd bent in interne pool …. Redenen? (n = 16/31) - tijdsgebrek (met stip op plaats 1) - past niet in mijn kerntaak - trainer moet deel uitmaken van de eigen organisatie - misschien wel, als ik steun krijg/als ik meer weet over de kost van het opleidingstraject

14

15 Jouw opleidingsbehoeften? Er zijn er wel wat, hier de meest relevante voor dit topic: 1) kennisdeling in het algemeen, over nieuwe instrumenten en nieuw beleid 2) kennisdelingsnetwerk, korte momenten met CI dilemmabespreking 3) andere methodieken dan dilemmatrainingen om cases te bespreken 4) bewustwordingsproces die nodig is om integer te kunnen handelen

16 Opleidingsbehoeften van jouw entiteit? Er zijn er wel wat, hier de meest relevante voor dit topic: 1) specifieke dilemma’s, zoals ‘Hoe ga je om met wrijving i.v.m. verschil inzake verloning van collega's die allemaal hetzelfde werk verrichten?’ 2) ondersteuning voor onze interne trainers vb. ‘Wat als je collega een (lichte) schending maakt?’ 3) Kennisuitwisseling over aanpak interne trainingen binnen de VO via intervisies (ideeën, methodieken,...) of via events (zie bv Provinciehuis Leuven 2014)

17 Algemeen - veel vraag naar de deontologische code (om vb. eigen code op te stellen) - algemene vraag naar ‘tools voor integriteit’ - integriteit en waardentraject worden met mekaar verbonden (vb. vraag naar ondersteuning om integer te werken als personeelslid bij de Vlaamse overheid, en bewustwording van de 4 waarden/vraag voor ondersteuning om code te vernieuwen en te linken met de 4 waarden)

18 Conclusie: voor morele dilemma’s 1) Raamcontract zodat entiteiten beroep kunnen doen voor morele dilemmatrainingen op een aanbieder (AgO heeft met alle gespecialiseerde aanbieders al een verkennend gesprek achter de rug) 2) Combineren met een pool van interne trainers: past in het professionaliseringstraject van de CI (en de hr-specialisten)

19 Bevraging contactpersonen integriteit in het kader van dilemmatrainingen Maart 2016 (Veerle & Rita) Meer info? Veerle.depauw@kb.vlaanderen.be 0496 96 60 38Veerle.depauw@kb.vlaanderen.be

20 En nu? Raamcontract voor begeleiding pool (train-the-trainer) - Oproep einde zomervakantie + CI’s, hr-specialisten, HR BP’s (Radar, mailing, nieuwsbrieven, Yammer, …) - Opstart: najaar professionaliseringstraject. Raamcontract voor de entiteiten (mogelijks hetzelfde contract) om op afroep ondersteuning te krijgen voor dilemmatrainingen - ondersteuning mogelijk in het najaar voor de entiteiten Na beslissing kabinet: deze acties integreren in ruimer traject

21 Samen goed op weg: professionalisering integriteitsactoren

22 Casebehandeling: gele en zwarte hoed

23 Opties: wikken en wegen

24 Welke opties kies jij?

25 Afsluiter: conclusies & volgende stappen

26 Bedankt en tot volgende keer! Verslag en presentaties komen op website: overheid.vlaanderen.be/integriteitsnetwerk30/05-Naar-nieuw- ondersteuningsaanbod-link-waarden-integriteit overheid.vlaanderen.be/integriteitsnetwerk30/05-Naar-nieuw- ondersteuningsaanbod-link-waarden-integriteit


Download ppt "Netwerksessie Integriteit Vlaamse overheid 30 mei 2016 0B02, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, Brussel."

Verwante presentaties


Ads door Google