De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auteur: Felicie van Vree, Susan van Klaveren Datum: 4 februari 2010 Van AWBZ naar Wmo: zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning Susan van Klaveren en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auteur: Felicie van Vree, Susan van Klaveren Datum: 4 februari 2010 Van AWBZ naar Wmo: zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning Susan van Klaveren en."— Transcript van de presentatie:

1 Auteur: Felicie van Vree, Susan van Klaveren Datum: 4 februari 2010 Van AWBZ naar Wmo: zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning Susan van Klaveren en Félicie van Vree 9 december 2010

2 Gevolgen van de AWBZ pakketmaatregelen Hoofdvraag onderzoek Wat zijn de effecten van de AWBZ Pakketmaatregelen voor cliënten en voor het inclusief beleid / aanbod? Onderzoek in opdracht van: Landelijke cliënten- en ouderenorganisaties

3 Onderzoeksopzet Twee metingen, bestaande uit: Telefonische interviews met 1.000 cliënten Analyse aanbod in 8 regio’s In 2010 ook 15 casestudies onder cliënten

4 Lessen voor de toekomst Regeerakkoord: begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ naar de Wmo Wat kunnen we leren van de AWBZ Pakketmaatregelen?

5 Les 1: Doorbreek de afwachtende houding  Gebrek aan informatie / inzicht  Vasthouden aan bestaande structuren en diensten Wel verschillen per regio Consequenties:  Cliënten uit zicht  Mantelzorgers extra belast

6 Les 2: Zoek samenwerking Bestaande aanbod belangrijk, niet afdoende Aanbod op grensvlak zorg en welzijn wenselijk Samenwerking komt op gang, vooral binnen welzijn Let op: Nieuwe partijen soms nog buiten zicht Verantwoordelijkheid van alle partijen Werken aan openheid en vertrouwen

7 Les 3: Gemeente, neem de regie Belangrijke rol in veranderproces Gemeente ‘onafhankelijke partij’ Regie gewenst vanuit veld Consequenties: Heldere visie doorontwikkeling Wmo Draagvlak creëren

8 Les 4: Stroomlijn de toeleiding Cliënten stoppen snel in zoektocht Problemen kunnen daardoor opstapelen Met hogere kosten tot gevolg Consequenties: Heldere loketfunctie Goede sociale kaart Warme overdracht waar nodig

9 Les 5: Werk aan samenspel formele en informele zorg Meer inzet van mantelzorgers Meer inzet van vrijwilligers Dus: Goede samenwerking formeel en informeel wenselijk Mantelzorgondersteuning en respijtzorg van groot belang!

10 Les 6: Evidence based is van belang Veel activiteiten in de steigers Weinig zicht op wat werkt Prioriteren van belang in tijden van bezuinigingen! Consequenties: Meten en monitoren op resultaten Leer van elkaar: lokaal, regionaal, landelijk

11 Meer informatie? Het rapport over de tweede meting komt beschikbaar op: www.monitorawbz.nl www.research.nl En is ook te verkrijgen via: 079-3222222 of s.van.klaveren@research.nl Als u uw kaartje geeft, melden wij u wanneer het rapport openbaar is!


Download ppt "Auteur: Felicie van Vree, Susan van Klaveren Datum: 4 februari 2010 Van AWBZ naar Wmo: zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning Susan van Klaveren en."

Verwante presentaties


Ads door Google