De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RondeTafelgesprek Kerngroep de Bevelanden met de raad van Borsele 21 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RondeTafelgesprek Kerngroep de Bevelanden met de raad van Borsele 21 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 RondeTafelgesprek Kerngroep de Bevelanden met de raad van Borsele 21 november 2013

2 Wat komen wij doen? Vooral veel luisteren: Hoe wil u straks als gemeenteraad bij GR de Bevelanden betrokken blijven? Als handvat voor het gesprek is een discussienotitie opgesteld. Daarin is kort het wettelijk kader geschetst en volgen zes vragen. De vragen gaan over de informatievoorziening en p&c cyclus. Maar naast de vragen mogen uiteraard ook andere onderwerpen ter tafel komen!

3 Informatievoorziening: lokaal of regionaal? Antwoordrichtingen: Een Regionale klankbordgroep. Regionale informatiebijeenkomsten. Informatievoorziening in de eigen gemeente.

4 Informatievoorziening: wilt u alles weten? Antwoordrichtingen: Verantwoording via de jaarrekening is voldoende. We kiezen criteria wanneer raden wel of niet geïnformeerd worden. We kiezen criteria per taakveld wanneer raden wel of niet geïnformeerd worden. We willen zoveel mogelijk op de hoogte blijven, bijvoorbeeld via regelmatige nieuwsbrieven.

5 Informatievoorziening: welke criteria zijn belangrijk? Antwoordrichtingen: Financiële criteria: uitgaven boven een bepaald bedrag. Afwijkingen ten opzichte van de begroting. Politieke gevoeligheid. (kleine) Veranderingen in het takenpakket. Dit laten we over aan de inschatting van het AB.

6 Planning & Control: Op welk moment wil u betrokken worden? Antwoordrichtingen: Zo vroeg mogelijk: bijvoorbeeld aan het begin van elk jaar aan de hand van een hoofdlijnen notitie per taakveld. Net als in de eigen gemeente: met een kadernota in de eerste helft van het jaar. Zoals het nu gaat: aan de hand van de begroting of begrotingswijzigingen.

7 Planning & Control: de begrotingsbehandeling samen voorbereiden? Antwoordrichtingen: Ja. Graag in de vorm die lijkt op een soort gezamenlijke raadscommissie. Ja. Maar in de vorm van een gezamenlijke presentatie/toelichting Nee. Ook de voorbereiding doen wij liever in de eigen gemeente.

8 Planning & Control: de begrotingsbehandeling samen voorbereiden? Antwoordrichtingen: Graag een begroting/jaarrekening die lijkt op die van gemeenten; dus een programmabegroting. Graag een begroting/jaarrekening waarin gevolgen voor de verschillende gemeenten makkelijk te zien zijn. Graag een begroting/jaarrekening waarmee we de doelen van de GR kunnen controleren.


Download ppt "RondeTafelgesprek Kerngroep de Bevelanden met de raad van Borsele 21 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google