De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juridische aspecten van evalueren (faculteit Geneeskunde 6/2/2014) Toon Boon ( Jurid. Adviseur KU Leuven en Associatie KU Leuven )

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juridische aspecten van evalueren (faculteit Geneeskunde 6/2/2014) Toon Boon ( Jurid. Adviseur KU Leuven en Associatie KU Leuven )"— Transcript van de presentatie:

1 Juridische aspecten van evalueren (faculteit Geneeskunde 6/2/2014) Toon Boon ( Jurid. Adviseur KU Leuven en Associatie KU Leuven )

2 Schema van betoog Breinbrekers… Essentiële concepten Enkele specifieke themata Oplossing breinbrekers Vragen

3 ??? - 1 Ik heb een opleidingsonderdeel met 4 deelevaluaties tijdens jaar. Student haalt 8/20; 9/20; 11/20; 12/20 (niet-chronologisch). Ik wens als eindresultaat 8/20 te geven. Kan dit?

4 ??? - 2 Ik neem een multiple choice examen af. Ik kondig aan dat er een giscorrectie zal plaatsvinden. Bij de beoordeling doe ik in het voordeel van de studenten toch geen correctie. Kan dit?

5 ??? - 3 Ik ben promotor van een bachelor- of masterproef of begeleider van een stage. Om mijn studenten te motiveren beslis ik uitzonderlijk tot het geven van feedback, in positieve zin. Kan dit?

6 Essentiële concepten Juridische basisconcepten : - toetredingscontract; - voorwaarden (transparantie, consequentie, motivering) - correctie (kennelijk onredelijk)

7 Essentiële concepten Toetredingscontract : -Concept ° engagement = engagement ° geen eenzijdige wijzigingen -Inhoudelijke verantwoordelijkheid bij examinator/examencommissie -Voorwaarden : volgende blz.

8 Essentiële concepten Voorwaarde 1 : transparantie -schriftelijk! (ECTS-fiche of andere permanente “schriftelijke” bron); -In alle fasen : vooraf/tussentijds/examenmoment zelf/nabespreking-nazorg (zie volgende slides)

9 Essentiële concepten Transparantie vooraf : in ‘t bijzonder (cf. rechtspraak) : - examentijdstippen; - examenvormen (opgelet met sommige vormen: Muliple Choice, peer evaluation); - wegingen tussen componenten; - wie evalueert; - verplichte aanwezigheid.

10 Essentiële concepten Transparantie tussentijds: - Duidelijke afspraken (bv. inlevertermijnen) - Duidelijk maken of student goed bezig is - Geen tegenstrijdigheid tussen tussentijdse en eindevaluatie - Communicatie deelcijfers (welke?)

11 Essentiële concepten Transparantie examenmoment zelf: - Schriftelijk/mondeling (inkijkrecht vs. getuige mogelijk; inkijken van wat?) - Modelantwoord – essentiële elementen oplijsten - Bewaren materiaal - Afspraken tussen meerdere evaluatoren

12 Essentiële concepten Transparantie nabespreking/nazorg - Student heeft recht op kopie van examen - Onderlinge vergelijking mogelijk - Geen “vergelijkende” examens, opgelet met concept “gelijkheid”

13 Essentiële concepten Voorwaarde 2 : Consequentie -Geen absolute nietigheid als men afwijkt -Overmacht geaccepteerd, maar strikte interpretatie -Specifieke situatie gecreëerd door student

14 Essentiële concepten Voorwaarde 3 : Motivering -= Motiveerbaarheid -Materiële motivering vs. Formele (“ingaan op argumenten”) -Modelantwoord; voldoende documenteren

15 Essentiële concepten Correctie : kennelijk onredelijk Voorbeelden : - 8/20;9/20;11/20;12/20 = 7/20; -Afrondingsregels; -Stopzetting stage; -Rekening houden met andere resultaten; -Examenbladen die ontbreken (= zorg van de instelling) -Niet : “onvoldoende begeleiding”

16 Enkele specifieke themata Informele communicatie Verloren documenten Beroepstermijn vs. inzagerecht Materiële vergissing vs. doordachtheid cijfer “Gelijkheid” (ongelijke behandeling mag, maar geoorloofd doel, maatregel doelmatig en “in verhouding”) Beroepsprocedure

17 Enkele specifieke themata Representativiteit examen? Hoeveel vragen? Schrappen vragen? Aanwezigheid tijdens schriftelijk examen? Mondeling : verschil in voorbereidingstijd? Diversiteitsaspecten : faciliteiten (meer tijd?) Kopie van examen? Wat? Uitzondering mogelijk?

18 ??? – 1 – oplossing? Ik heb een opleidingsonderdeel met 4 deelevaluaties tijdens jaar. Student haalt 8/20; 9/20; 11/20; 12/20 (niet-chronologisch). Ik wens als eindresultaat 8/20 te geven. Kan dit? Transparant? Consequent? Onredelijk (7).

19 ??? – 2– oplossing? Ik neem een multiple choice examen af. Ik kondig aan dat er een giscorrectie zal plaatsvinden. Bij de beoordeling doe ik in het voordeel van de studenten toch geen correctie. Kan dit? Transparant? Consequent?

20 ??? – 3– oplossing? Ik ben promotor van een bachelor- of masterproef of begeleider van een stage. Om mijn studenten te motiveren beslis ik uitzonderlijk tot het geven van feedback, in positieve zin. Kan dit? Transparant (feedback)? Consequent?


Download ppt "Juridische aspecten van evalueren (faculteit Geneeskunde 6/2/2014) Toon Boon ( Jurid. Adviseur KU Leuven en Associatie KU Leuven )"

Verwante presentaties


Ads door Google