De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marconi Rondetafelgesprek op 30 juni 2010. Gezamenlijke verkenning Marconi Opening door Emme Groot (burgemeester gemeente Delfzijl) Toelichting door Jornand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marconi Rondetafelgesprek op 30 juni 2010. Gezamenlijke verkenning Marconi Opening door Emme Groot (burgemeester gemeente Delfzijl) Toelichting door Jornand."— Transcript van de presentatie:

1 Marconi Rondetafelgesprek op 30 juni 2010

2 Gezamenlijke verkenning Marconi Opening door Emme Groot (burgemeester gemeente Delfzijl) Toelichting door Jornand Veldman (projectleider) Een korte projectschets en behaalde resultaten Bespreken kansen en risico’s Toelichting Hans Revier (Hanzehogeschool Groningen) Kwelderwal Delfzijl bezien vanuit de ecologie van de Waddenzee 15.00 17.00 Napraten Slotwoord door Emme Groot

3 Marconi - Wat vooraf ging, Marconi I - Marconi II - Resultaten deelproject schermdijk

4 Maritieme concepten in beeld

5

6 Wonen, werken, recreëren aan het Waterfront van Delfzijl

7 Schermdijk kan primaire kering versterken Infrastructuur, leisure en bedrijvigheid integreren met waterkering Bedrijvigheid als attractie beleefbaar maken De Duinen van Delfzijl Centrum verbinden met haven Boezems trapsgewijs koppelen Uitwatering via één punt buiten het havensysteem Hoogwaterkering wellicht overbodig door overlap van dijken Superdijk met integratie van functies Toeristische attractie als scharnierpunt tussen haven en centrum. Infrastructuur inbedden in nieuwe ontwikkelingen Verbindings kanaal? Strandje breder Kansenkaart Marconi I

8 Marconi II - Bundelen en faseren - inzichten partners inventariseren - stappenplan Aug ‘09sep ‘09apr ‘10okt ‘10mei ‘10mrt ‘10feb ‘10jun ‘10sep ‘10 Organiseert Opinieert Creëert Stuurgroep: DB-leden Watersch’n Gedeputeerde HID RWS Burgemeester Stuurt Projectgroep Rondetafelgesprek Werkatelier

9 Marconi II - Bundelen en faseren - schermdijk - multifunctionele dijk - schakelen boezembeheer Aug ‘09sep ‘09apr ‘10okt ‘10mei ‘10mrt ‘10feb ‘10jun ‘10sep ‘10

10 Marconi II - Bundelen en faseren - Inzichten overheidspartners inventariseren - onderling overleg / werkateliers Marconi II Aug ‘09sep ‘09apr ‘10okt ‘10mei ‘10mrt ‘10feb ‘10jun ‘10sep ‘10

11 werkateliers Afgerond: Werkatelier 18 februari 2010 Effecten van de schermdijk op de primaire waterkering Rapportage Deltares Werkatelier 24 maart 2010 Verkenning mogelijke vormen van de schermdijk Rapportage Deltares Rondetafelgesprek Werkatelier 25 mei 2010 Naar een projectplan voor de ontwerpfase Verwacht: Werkatelier 21 september 2010 Een projectplan voor de ontwerpfase

12 Principe golfreductie

13 absolute Bodemdaling ca 35 cm Zeespiegelstijging ca 35 cm relatieve Zeespiegelstijging ca 70 cm absolute Situatie 2010 - 2060

14 Voldoende golfreductie in 2060: verhogen schermdijk tot 7.15 meter Verhogen schermdijk tot 6,25 meter en 20 meter verbreden Verhogen tot 7.05 met stormvloedkering

15 Ideeën uit de Afsluitdijk als inspiratie

16 Deelproject Schermdijk Hydromorfologie Deelproject multifunctionele dijk

17 Kruinhoogte 40 cm boven verwachte max. waterstand in 2060 (= 6.25 m) Bestand tegen maatgevende omstandigheden 2060 Solide basis tot 2210

18 aanleg groei 2060

19 Conclusies Kwelderwal adequaat zonder verhoging primaire kering Meerwaarde voor stedelijke ontwikkeling en natuur Lagere kosten dan verhoging huidige kering Kwelderwal ca 8 mln duurder dan schermdijk als dijklichaam (22 vs 30 mln)

20 www.delfzijl.nl/ontwikkeling_waterfront_delfzijl


Download ppt "Marconi Rondetafelgesprek op 30 juni 2010. Gezamenlijke verkenning Marconi Opening door Emme Groot (burgemeester gemeente Delfzijl) Toelichting door Jornand."

Verwante presentaties


Ads door Google