De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de stoompan Werkgroep SGT Driebergen, 17 augustus 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de stoompan Werkgroep SGT Driebergen, 17 augustus 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de stoompan Werkgroep SGT Driebergen, 17 augustus 2011

2 Voorlopige conclusies stoompan Werkgroep SGT Driebergen, 17 augustus 2011

3 Risicobeheersing is het hoogste doel Naleving van W&R door het bedrijf draagt bij aan risicobeheersing Bedrijf is verantwoordelijk voor risicoanalyse en –beheersing Bedrijf gebruikt hiervoor een management systeem Conclusie 1

4 Overheid stelt kaders (op aspecten, grenswaarden etc.) Wijze van toetsing door de overheid is primair gericht op mate van risicobeheersing Overheid beoordeelt de effectiviteit van het managementsysteem Conclusie 2

5 Systeemcriteria: Generieke eisen en normstelling lijken haalbaar Cross reference naar de verschillende bestaande eisen van o.a. Brzo (NTA 8620), SGT, Bevb, ISO 14001, Arbowet / OHSAS 18001 etc. Actie WG SGT: Opstellen concept generieke eisen, eventueel specifieke eisen identificeren Conclusie 3

6 Uitvoeren inspectie Verzamelen informatie om te kunnen beoordelen of en in welke mate aan de generieke eisen wordt voldaan. Eventueel gebruik maken van externe informatie. Balans en connectie bottom-up (vanuit de maatregelen) en top-down (vanuit systeemcheck) aanpak, (inclusief fasering: jaarlijkse integrale systeembeoordeling vs. Initiële inspectie/5 jaarcyclus) Actie WG IM:Uitwerken Inspectiemethodiek. Hiervoor is nodig dat de werkgroep SGT de eisen en normstelling oplevert en de projectgroep deze vastgesteld. Conclusie 4

7 Handhaving, Actie WG Handhaving Voorstel van het 5-niveau model met drempel Brzo op haalbaarheid en effectiviteit toetsen. In handhaving onderscheid maken tussen (a)de formeel wettelijke kant en de niet wettelijke kant (b)de mate van beheersing door het bedrijf Duidelijk duiden afstemming strafrecht en bestuursrecht Actie WG SGT: Voor bovenstaande haalbaarheidstoets uitwerken onderscheid verschillende niveaus helder in notitie Conclusie 5

8 Compliance management systeem CMS ligt er niet boven, maar is de verzameling van de onder de paraplu vallende deelsystemen, voorzover dit betrekking heeft op risicobeheersing en naleving op de toepasselijke LAT RB thema’s. Conclusie 6

9 Competenties (a) Vaststellen benodigde competenties kernteam (notitie kwaliteitscriteria) (b) Inventariseren huidige competenties > GAP (c) Hoe krijgen we de geschikte mensen beschikbaar? (d) Hoe sluiten we de GAP? > (opleiding, werving etc.) (e) Organisatie van toezicht moet niveau van hoogste niveaus bedrijven weerspiegelen; aspecten van vertrouwen: Competenties, kwaliteit relatie, afspraak=afspraak, zelfreflectie Conclusie 7

10 1.Draagvlak model binnen de lagen van de LAT RB partners is onvoldoende 2.Competenties toezichthouders niet toereikend 3.Beschikbaarheid competente toezichthouders niet voldoende 4.Bedrijven zetten geen integrale systemen op 5.Organisatie toezicht is onvoldoende 6.Handhaving volgens model is niet juridisch mogelijk 7.Generieke eisen sluiten niet aan bij specifieke bedrijfssystemen 8.Defensieve, gesloten houding bedrijven 9.Window dressing door bedrijven 10.Strafrechtelijke aanpak en bestuursrechtelijke aanpak sluiten niet aan op het model 11.Reactie op incidenten vanuit de politiek/maatschappij/media etc. 12.Valkuilen IVW afwegingskader / GV: systeem te goed? Risico’s proces

11 (a)Risico’s met beheersmaatregelen proces in kaart brengen (aug) (b)Opstellen projectplan inclusief aanzet communicatieplan (aug) (c)Commentaar wg sgt op notitie kwaliteitscriteria (sep) (d)Begrip vertrouwen: goed uitleggen en afstemmen andere gremia (o.a. Regeldruk) (sep) (e)Begrippenkader (sep) (f)Notitie vergunningverlening/convenanten (werkgroep vergunningen?), info AkzoNobel project 7 september (sep) (g)Analyseren aanpak overheid van gecertificeerde bedrijven (sep) (h)Generieke eisen en normstelling vaststellen en ter besluitvorming voorleggen aan projectgroep (okt) (i)Indicatoren risicobeheersing meenemen in model tbv analyse (okt) (j)Model SGT opstellen inclusief ontwikkel-/implementatieplan en conceptopdrachten andere werkgroepen* *Einde 2011 gereed Acties


Download ppt "Welkom op de stoompan Werkgroep SGT Driebergen, 17 augustus 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google