De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Nederland: wateroverlast – Dreiging aan de voordeur Paragraaf 8 t/m 11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Nederland: wateroverlast – Dreiging aan de voordeur Paragraaf 8 t/m 11."— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 4 Nederland: wateroverlast – Dreiging aan de voordeur Paragraaf 8 t/m 11

3 Hij: ‘Zo, eens even de zeespiegel controleren.’ Zij: ‘Waarom moet dat altijd boven het naaktstrand, schat?’

4 De kust ingedeeld Delta Duin- kust Wadden- kust Zachte kust Dijk Harde kust Estuarium

5 De Nederlandse kust is een dynamisch systeem - soms opbouw - soms afbraak Elke dag anders!

6 Wanneer krijg je een duinkust? Aanlandige wind Eb en vloed Langzaam oplopende zeebodem Zand

7 Opbouw: zand wordt aangevoerd vanuit open zee door de vloedstroom kuststroom Regel: de vloedstroom is sterker dan de ebstroom opbouw ?

8 Vorming van een duinkust Wat is de functie van de verschillende elementen?

9 Bescherming tegen de zee terp Tot 1000 n.Chr: terpen Na 1000: dijkenaanleg 1932: Afsluitdijk > IJsselmeer 1955-1985:Deltawerken Na 1985: dijken op deltahoogte Stormvloedkering

10 De dreiging neemt toe door versterkt broeikaseffect Temperatuur in de Bilt Temperatuur- stijging is ca. 1,5 graad sinds 1900 Wat zijn de oorzaken van het versterkte broeikaseffect?

11 De zeespiegel stijgt… Stijging aan Ned.kust Stijging is ongeveer 2 mm per jaar Door welke twee processen vindt er absolute stijging plaats?

12 … en het land daalt De verwachte daling en stijging voor het jaar 2050 ten opzichte van de huidige situatie (bron: Rijkswaterstaat, NAM ) Wat zijn de oorzaken voor de bodemdaling? Waarom juist in West- Nederland? Wat is relatieve zeespiegelstijging? Oorzaak? Tweedeling

13 Naar een nieuw kustbeheer Dynamisch Beschermen waar nodig Ruimte bieden waar mogelijk

14 Beschermen: met zachte drang Zand-suppletie Waarom is dat hier nodig?

15 Duingebieden afsluiten om erosie tegen te gaan Helmaanplant Stuifdijk

16 Beschermen: met harde hand IJsselmeer zoet Waddenzee zout Deltahoogte Door de Afsluitdijk werd de kustlijn ruim 300 km korter.

17 Modern kustbeheer: tegengaan van bolwerkvorming Nieuwbouw niet toegestaan Waarom niet?

18 Kustbeheer: ruimte bieden aan de zee Waarom laat men hier een slufter ontstaan?

19 Slufter op Texel: ecologische parel Gebied met hoge dynamiek en veel gradiënten Hoge diversiteit Noem twee gradiënten in dit gebied. Wat is de economische waarde van gebied?

20 De kust: op weg naar een nieuwe toekomst?

21


Download ppt "Hoofdstuk 4 Nederland: wateroverlast – Dreiging aan de voordeur Paragraaf 8 t/m 11."

Verwante presentaties


Ads door Google