De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dubbele keringzone Matthijs Buurman Provincie Groningen POV 9 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dubbele keringzone Matthijs Buurman Provincie Groningen POV 9 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Dubbele keringzone Matthijs Buurman Provincie Groningen POV 9 oktober 2014

2 Deltaprogramma  nieuwe dijkconcepten, lange termijn veiligheid Omgevingsvisie Provincie Groningen – Verbinding functies – Ontwikkeling economie en landbouw – Innovatie – Opgave herstel Eemsestuarium – Impuls regio (aardbevingsgelden)

3 Hoogtekaart

4 Bodemdaling en bevingen Klink en gaswinning

5 Zeespiegelstijging

6 Verhogen kustfundament

7

8 Dubbele keringzone

9 Opslibbing Polder Breebaart, gemeten in de periode 2001 - 2005 Opslibbing rondom en onder de LaagWaterlijn (ca. -0,17 NAP)

10 Dubbele kering 10 Lange termijn veiligheid: Bodemdaling + zeespiegelstijging  verhogen kust Combineren met functies zoals landbouw

11 Waarom onderzoeken we dit? Sterkste krimp langs de Eems-Dollard kust

12 Kansen

13 Innovatie dijkversterkingen Ruimte voor innovatie landbouw/visserij Economische impuls regio Recreatie: aantrekkelijke kust Slibvang, natuurherstel

14 Hoe? Onderzoek & proefvelden

15 Kansen: economische impuls regio

16 Kansen: bijdrage herstel Eems

17 Wat onderzoeken we? Ontwerpsessies met ondernemers en eigenaren Haalbaarheidsstudie (financiële doorrekening) Onderzoek Groninger Landschap: kennisvragen slib/wisselpolders/polder Breebaart Deltares: dubbele kering in WTI/OI TEEB: ecosysteemdiensten

18 Waar liggen de kansen?


Download ppt "Dubbele keringzone Matthijs Buurman Provincie Groningen POV 9 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google