De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Matthijs Buurman Provincie Groningen POV 9 oktober 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Matthijs Buurman Provincie Groningen POV 9 oktober 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Matthijs Buurman Provincie Groningen POV 9 oktober 2014
Dubbele keringzone Matthijs Buurman Provincie Groningen POV 9 oktober 2014

2 Deltaprogramma  nieuwe dijkconcepten, lange termijn veiligheid
Omgevingsvisie Provincie Groningen Verbinding functies Ontwikkeling economie en landbouw Innovatie Opgave herstel Eemsestuarium Impuls regio (aardbevingsgelden)

3 Hoogtekaart

4 Bodemdaling en bevingen
Klink en gaswinning

5 Zeespiegelstijging

6 Verhogen kustfundament

7 Verhogen kustfundament

8 Dubbele keringzone

9 Opslibbing Polder Breebaart, gemeten in de periode 2001 - 2005
Opslibbing rondom en onder de LaagWaterlijn (ca. -0,17 NAP)

10 Dubbele kering Lange termijn veiligheid:
Bodemdaling + zeespiegelstijging  verhogen kust Combineren met functies zoals landbouw

11 Waarom onderzoeken we dit?
Sterkste krimp langs de Eems-Dollard kust

12 Kansen

13 Kansen Innovatie dijkversterkingen
Ruimte voor innovatie landbouw/visserij Economische impuls regio Recreatie: aantrekkelijke kust Slibvang, natuurherstel

14 Hoe? Onderzoek & proefvelden

15 Kansen: economische impuls regio

16 Kansen: bijdrage herstel Eems

17 Wat onderzoeken we? Ontwerpsessies met ondernemers en eigenaren
Haalbaarheidsstudie (financiële doorrekening) Onderzoek Groninger Landschap: kennisvragen slib/wisselpolders/polder Breebaart Deltares: dubbele kering in WTI/OI TEEB: ecosysteemdiensten

18 Waar liggen de kansen?


Download ppt "Matthijs Buurman Provincie Groningen POV 9 oktober 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google