De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heroriëntatie steunfuncties binnen de Sociale- en Culturele pijler. De stand van zaken 18 november 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heroriëntatie steunfuncties binnen de Sociale- en Culturele pijler. De stand van zaken 18 november 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Heroriëntatie steunfuncties binnen de Sociale- en Culturele pijler. De stand van zaken 18 november 2005

2 Juni 2005 Besluitvorming in GS en bespreking op 24 juni in Cie’s BM en ZWC Clusteren Meer markt/aanbesteden Aansturing/opdrachtverlening

3 Clusteren 1.Initiatief POG, BOZ, Prisma ambtelijke gesprekken verlopen positief bestuurlijk overleg op 14 november over inhoudelijke opdracht nieuwe organisatie Bestuurlijk overleg op 6 december over financiën en randvoorwaarden Besluitvorming voorzien voorjaar 2006

4 2. Cultuur Voortgang varieert per cluster Streven naar definitieve besluitvorming clustering medio 2006 Parallel aan clustering: 10% van het budget in 2006 ombouwen tot flexibel budget: blijft binnen de steunfuncties.

5 Cluster erfgoed: Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening (BRG), Brabantse Museumstichting (BMS), Stichting Monumentenhuis Brabant, Stichting Brabants Heem en Stichting Monumentenwacht. December 2005 bestuurlijke overleggen: BRG/BMS: nieuwe steunfunctie hele erfgoedsector Privatisering Monumentenhuis Uitzuiveren taak Monumentenwacht

6 Cluster cultuureducatie: Brabants Instituut voor School en Kunst (BISK) en Centrum voor Amateurkunst (CVA) Bereidheid tot juridische fusie 1e helft 2006: voorbereiden + implementatie fusie

7 Cluster facilitair: Uit in Brabant & Uitmarketingburo, Brabants Bureau voor Toerisme en CUBISS (voorheen Provinciale Bibliotheekcentrale) Periode van aftasten afgerond In beginsel bereidheid om te komen tot één organisatie voor vrije tijd

8 Cluster professionele Kunsten: Nieuwe Brabantse Kunststichting (NBKS), Stichting Actuele Muziek Brabant (Stamb), Stichting Brabant POP, Vereniging van Brabantse Filmtheaters (VBF) en Literair Informatiepunt Brabant (Libra). Gesprekken lopen Passieve houding steunfuncties Verdere actie nodig eerste helft 2006

9 Aanbesteden/flexibiliseren budgetten binnen sociaal beleid 10% van het budget in 2006 terug naar provincie t.b.v. aanbesteding steunfunctietaken; Is geoormerkt geld t.b.v. sociaal beleid

10 10% steunfuncties sociaal beleid: het proces 24 juni: bespreking cie. BM en ZWC 28 juni: brief naar steunfuncties met aankondiging 10% + uitnodiging zienswijzen + aankondiging overleg in najaar Juli: reactie K2, Palet, PON, Prisma, POG en BOZ.

11 Vervolg het proces: Begin september: interne en bestuurlijke afstemming Eind september: ambtelijk overleg met alle steunfuncties apart Eind oktober, begin november: tweede ambtelijk overleg. December: beschikking naar instellingen (budget 2006 + perspectief 2007 e.v.). Hiertegen staat beroep open. Informeren cie. ZWC

12 De Inhoud: Het is niet altijd eenvoudig om 10% te benoemen; (Personele) gevolgen voor steunfuncties; Lange termijn perspectief (kritische ondergrens steunfuncties)

13 Aanbesteden 10% Is circa € 1,2 miljoen Wordt vooral gevormd door die taken die kunnen worden aanbesteed. Aanbesteding conform provinciale voorwaarden voor diensten

14 Relatiebeheer/aansturing Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Uitgangspunten: Steunfuncties zijn niet van de provincie, er is sprake van een zakelijk partnerschap. Partnerschap is geen keurslijf. Van financier naar opdrachtgever.

15 Wat hoort bij opdrachtgeverschap? SMART formuleren op doelen en resultaten. Onderhandelen. Inzicht in “markt”. Vraagt om andere manier van werken door de provincie

16 De opdracht aan de provinciale organisatie Organiseren eenduidig opdrachtgeverschap Inbreng professionals waarborgen Realiseren horizontale verantwoording

17 Vernieuwing opdrachtgeverschap Benodigde competenties: Inhoudelijke kennis; Kennis procesmanagement bestuur en beleid; Kennis bedrijfsvoering en inkoop

18 Drie modellen: 1.verbetering huidige praktijk 2.Programmateams 3.Clustering competenties

19 Praktijk van vandaag: opdrachtverlening 2006 September: offerteverzoek aan steunfuncties op basis vastgesteld provinciaal beleid September/oktober: overleg Oktober: concept werkplan (SMART) Oktober: overleg Oktober/november: definitief werkplan December: beschikking + informeren cie. ZWC


Download ppt "Heroriëntatie steunfuncties binnen de Sociale- en Culturele pijler. De stand van zaken 18 november 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google