De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Sturing in een veranderend landschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Sturing in een veranderend landschap."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Sturing in een veranderend landschap

2 Het veranderend landschap Vóór en rond 1990 Publiek-publiek 1977: Afvalstoffenwet 1979: ladder van Lansink 1994: Wet Milieubeheer hoofdstuk Afval Vooral regionaal –Provinciaal Afvalstoffen Plan –Regionale zelfvoorziening –RAOZ Milieubeleid –Van storten naar verbranden Operationeel beleid –Opbouw infrastructuur –Opbouw organisatie –Gemeentecontracten Langjarige zekerheid Langjarige binding Rond 2007 Publiek-privaat Van nationaal naar europa Van verbranden naar energie- opwekking Van overheid naar markt Nutsfunctie in vrije markt Introductie durfkapitaal Rendementsdenken Toekomst Privaat

3 Voorgeschiedenis in Limburg Oprichting NV AVL-Sturing 1991 –60% provincie 40% gemeenten –Sturing bij RAOZ-provincies Verkoop AVL aan PNEM/Mega 1997 Operationeel worden AZN 1997 –Aandelen (´97) BOM, Essent, Delta Fusie PNEM/Mega en EDON tot Essent 1999 Nieuwe rollen publiek-privaat door LAP 2000-2003

4 Knelpunten bewustwordingsfase Provincie terugtredend (LAP) Beleid naar rijk Gemeenten houden contractpositie Kennis bij gemeenten verdwenen Contractnemer faciliteerde opdrachtgever Gevolg: –Gebrek aan transpirantie –Achterdocht –Gebrek aan bewustzijn dat overheid alles ontworpen had –Nog geen bewustzijn dat gemeenten zich zelf dienden te organiseren –Nauwelijks kennis van eigen contracten –Onvoldoende kennis voor opdrachtgeverschap

5 Opstartfase (2002-2004) Bewustwordingsproces juli ’02 – april ‘03 Strategie Uitwerking programmering mei – sept. ‘03 Organisatieomvorming VvC okt. ‘03 – apr. ‘04 Voorbereiding statutaire wijziging jan. ’04 – apr. ‘04 Besluitvorming Vorming ASL 4 April 2003: 1 e Limburgse Afval Conferentie } 8 April 2004: ALV en 2 e Limburgse Afval Conferentie } 24 nov. 2004: ALV statutenwijziging

6 26% KrachtsverhoudingenKrachtsverhoudingen Invloed Limburgse gemeenten gering (9%) Essent Milieu miniem onderdeel van Essent concern (7%) Conclusies 1.sturing via aandeelhouderschap verwaarloosbaar 2.sturing binnen privaatrechtelijke verhoudingen bepalend 3.dit stelt eisen aan het eigen publieke apparaat Fulltimers Geen primaat afvalbeleid Primair juridische en bedrijfseconomische insteek 4.Europese aanbesteding Aandelen Essent

7 Operationele fase (v.a. 2004) Tariefonderhandeling vigerend contract najaar 2004 Voorbereiding aanbesteding Afvalverwerking (gemeenten op een lijn krijgen) 1e helft 2005 Start aanbestedingstraject –Selectie extern buro –Strategienotitie –Besteksvoorbereiding –Machtiging ASL-bestuur door gemeenten Formele aanbesteding –Publicatie 2 juni 2006 –Opening enveloppen5 oktober 2006 –Beoordelingsfaseokt.-nov. –Gunningsadvies bestuur ASL1 december 2006 –Gunningsbesluit ASL 6 juni 2005: ALV aanbesteding 11 januari 2007: ALV gunning


Download ppt "Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Sturing in een veranderend landschap."

Verwante presentaties


Ads door Google