De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 88: 1 Na de zegen Lb. 476: 1, 2, 5 Schriftlezing: Galaten 4: 1 – 11 Tekst: Zondag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 88: 1 Na de zegen Lb. 476: 1, 2, 5 Schriftlezing: Galaten 4: 1 – 11 Tekst: Zondag."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 88: 1 Na de zegen Lb. 476: 1, 2, 5 Schriftlezing: Galaten 4: 1 – 11 Tekst: Zondag 13

2 ‘Oudere’ jongeren tussen wal en schip SKH-avond 18 maart, 20.00 in de Petrakerk. Bedoeld voor ouders, ambtsdragers en verder voor ieder die iets te maken heeft met jongeren in onze kerken die NIET tussen wal en schip mogen raken… Van harte welkom!

3 Een paar vraagjes Ben je jonger dan 12 of ouder dan 97? Is dit je telefoon…..? Is dit je TV….? Is dit je computer..?

4 Heb je op één van de vragen JA moeten zeggen….dan is de volgende dia niets voor jou.. Heb je 4x NEE kunnen zeggen…dan is de volgende dia ECHT iets voor jou!!!!

5

6 Jij bent geschikt om het Beam-Team te komen versterken!! Jij bent geschikt om de kerkdiensten te ondersteunen!! Jij bent geschikt om je aan te melden via : beamteam.oost@gmail.com beamteam.oost@gmail.com Doe het wel snel want er zijn maar 4 extra plaatsen!! Je mag ons natuurlijk ook aanspreken na de kerkdienst….

7

8

9 Vanavond zijn alle kinderen van de bovenbouw van de basisschool welkom op de Bijbelclub. Dus kom, fijn!

10 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 88: 1 Na de zegen Lb. 476: 1, 2, 5 Schriftlezing: Galaten 4: 1 – 11 Tekst: Zondag 13

11  Votum en zegengroet  Lb. 476: 1, 2, 5  Formulier 5  Geloofsbelijdenis Gz 179b  Viering  Ps. 103: 4, 5  Gebed  Lezen:Galaten 4: 1 – 11  Tekst:Zondag 13  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6 Voor de dienst: Ps. 88: 1

12 Psalm 88 Vers 1 HEER, die mijn heil, mijn helper zijt, des daags roep ik om mededogen, des nachts leg ik mij voor uw ogen. Hoor naar mijn stem die tot U schreit. Laat mijn gebed voor U verschijnen en niet in duisternis verdwijnen.

13 Mededelingen  Votum en zegengroet  Lb. 476: 1, 2, 5  Formulier 5  Geloofsbelijdenis Gz 179b  Viering  Ps. 103: 4, 5  Gebed  Lezen:Galaten 4: 1 – 11  Tekst:Zondag 13  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6

14  Votum en zegengroet  Lb. 476: 1, 2, 5  Formulier 5  Geloofsbelijdenis Gz 179b  Viering  Ps. 103: 4, 5  Gebed  Lezen:Galaten 4: 1 – 11  Tekst:Zondag 13  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6

15  Votum en zegengroet  Lb. 476: 1, 2, 5  Formulier 5  Geloofsbelijdenis Gz 179b  Viering  Ps. 103: 4, 5  Gebed  Lezen:Galaten 4: 1 – 11  Tekst:Zondag 13  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6

16 1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, voor de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht; engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël!

17 2 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen, die voor 's werelds zonden boet, uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, waarlijk drank uw heilig bloed. Uit een duister, vrees'lijk boven mate riept Gij tot Hem die U had verlaten, maar uw stem breekt door de nacht: Vader, wereld, 't is volbracht.

18 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

19  Votum en zegengroet  Lb. 476: 1, 2, 5  Formulier 5  Geloofsbelijdenis Gz 179b  Viering  Ps. 103: 4, 5  Gebed  Lezen:Galaten 4: 1 – 11  Tekst:Zondag 13  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6

20  Votum en zegengroet  Lb. 476: 1, 2, 5  Formulier 5  Geloofsbelijdenis Gz 179b  Viering  Ps. 103: 4, 5  Gebed  Lezen:Galaten 4: 1 – 11  Tekst:Zondag 13  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6

21  Votum en zegengroet  Lb. 476: 1, 2, 5  Formulier 5  Geloofsbelijdenis Gz 179b  Viering  Ps. 103: 4, 5  Gebed  Lezen:Galaten 4: 1 – 11  Tekst:Zondag 13  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6

22  Votum en zegengroet  Lb. 476: 1, 2, 5  Formulier 5  Geloofsbelijdenis Gz 179b  Viering  Ps. 103: 4, 5  Gebed  Lezen:Galaten 4: 1 – 11  Tekst:Zondag 13  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6

23 Vers 4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. Psalm 103

24 Vers 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem. Psalm 103

25  Votum en zegengroet  Lb. 476: 1, 2, 5  Formulier 5  Geloofsbelijdenis Gz 179b  Viering  Ps. 103: 4, 5  Gebed  Lezen:Galaten 4: 1 – 11  Tekst:Zondag 13  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6

26  Votum en zegengroet  Lb. 476: 1, 2, 5  Formulier 5  Geloofsbelijdenis Gz 179b  Viering  Ps. 103: 4, 5  Gebed  Lezen:Galaten 4: 1 – 11  Tekst:Zondag 13  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6

27  Votum en zegengroet  Lb. 476: 1, 2, 5  Formulier 5  Geloofsbelijdenis Gz 179b  Viering  Ps. 103: 4, 5  Gebed  Lezen:Galaten 4: 1 – 11  Tekst:Zondag 13  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6

28  Votum en zegengroet  Lb. 476: 1, 2, 5  Formulier 5  Geloofsbelijdenis Gz 179b  Viering  Ps. 103: 4, 5  Gebed  Lezen:Galaten 4: 1 – 11  Tekst:Zondag 13  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6

29 Gezang 81 Vers 3 O Gij ons heil, ons hoogste goed, Gij werdt een mens van vlees en bloed, werd onze broeder, en door U zijn we Gods eigen kindren nu.

30 Gezang 81 Vers 4 Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil, aanbidt het, maar doorgrondt het niet, dat zo de liefde Gods geschiedt.

31 Na de preek: Ps. 115: 1, 2, 6

32 Zondag 13: Kind van God, eigendom van Christus

33 Galaten: Gevaar van terugval in afgoderij Waar zitten je afgoden? Welke gedachten koester je? Waar geef je je geld aan uit? Welke dingen zou je absoluut willen bereiken? Waar raak jij geëmotioneerd van?

34 Zondag 13: Kind van God, eigendom van Christus Galaten: Gevaar van terugval in afgoderij én alsof Christus niet is gekomen Waar zitten dan jouw zekerheden in het geloof? Welke gedachten koester je? Waar geef je je geld aan uit? Welke dingen zou je absoluut willen bereiken? Waar raak jij geëmotioneerd van?

35 Eigendom van Christus Dus Hij is Heer van mijn hele leven Dat is de ware vrijheid

36  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6  Gebed  Collecte  Ps.146: 3, 4, 8  Zegen

37 Psalm 115 Vers 1 Niet ons, o HEER, maar uw naam geef de eer, om al uw goedertierenheid, o HEER, om al uw trouw en zegen. Waarom toch zouden heidenen met spot minachtend vragen: Waar is nu hun God? Hij is hun toch genegen?

38 Psalm 115 Vers 2 Hij, onze God, bewoond het hemels licht. Daar heeft Hijzelf zijn hoge toorn gesticht. Hij doet naar zijn behagen. Hun goden zijn van zilver en van goud, slechts mensenwerk, zodat wie op hen bouwt, vergeefs om hulp zou vragen.

39 Psalm 115 Vers 6 Vertrouw op God, gij die de HERE vreest, want Hij is steeds hun hulp en schild geweest. heel Israël ten zegen. A„rons huis zal rijk gezegend zijn. Waar men Hem vreest, ontvangen groot en klein die zegen op hun wegen.

40  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6  Gebed  Collecte  Ps.146: 3, 4, 8  Zegen

41  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e CDGK  2 e Rente en aflossing  Ps.146: 3, 4, 8

42  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6  Gebed  Collecte  Ps.146: 3, 4, 8  Zegen

43 Psalm 146 Vers 3 Zalig hij die in dit leven Jakobs God tot helper heeft, hij die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft, die zijn hoop in 't moeilijkst lot vestigt op de HEER, zijn God.

44 Psalm 146 Vers 4 't Is de HEER, die alle dingen door zijn woord heeft voortgebracht. Eeuwig blijft zijn trouw omringen ieder die zijn hulp verwacht. Hemel, aarde, zee en land blijven door Gods macht in stand.

45 Psalm 146 Vers 8 't Is de HEER van alle heren Sions Koning, groot in macht, die voor eeuwig zal regeren tot het laatste nageslacht. Sion, zing uw God ter eer. Halleluja, loof de HEER.

46  Gz.81: 3, 4  Preek  Ps.115: 1, 2, 6  Gebed  Collecte  Ps.146: 3, 4, 8  Zegen

47


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 88: 1 Na de zegen Lb. 476: 1, 2, 5 Schriftlezing: Galaten 4: 1 – 11 Tekst: Zondag."

Verwante presentaties


Ads door Google