De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma(hervorming) Prof. dr. Jan Masschelein Prof. dr. Filip Dochy 15/02/20111.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma(hervorming) Prof. dr. Jan Masschelein Prof. dr. Filip Dochy 15/02/20111."— Transcript van de presentatie:

1 Programma(hervorming) Prof. dr. Jan Masschelein Prof. dr. Filip Dochy 15/02/20111

2 OVERZICHT Waarom en hoe hervormen? Bachelor PW –Wijzigingen –Voorlopige keuze Master PW –Wijzigingen –Masterproef –Masterstage –SLO-indaling Verkorte trajecten –Wijzigingen 2

3 WAAROM & HOE & WAT? WAAROM? Wijziging in onderzoeksgroepen  Onderzoeksgebaseerd onderwijs Afstemming en Rationalisatie Majors HOE? Werkgroep RICO & POC (inspraak studenten) Goedgekeurd door Faculteitsraad 3

4 WAAROM & HOE & WAT? WAT? Meer gemeenschappelijke opleidingsonderdelen Minder keuzeopleidingsonderdelen Van 4 majors naar 3 afstudeerrichtingen 4

5 WAAROM & HOE & WAT? 5 Onderwijs- en opleidingskunde Sociaal en culturele pedagogiek Orthopedagogiek

6 BACHELOR PW: Wijzigingen Nieuwe pedagogische opleidingsonderdelen FASE 1 –Sociale en culturele pedagogiek FASE 2 –Neuropedagogiek –De pedagogiek als wetenschap: een introductie in de diverse stromingen –Levenslang leren en gelijke kansen 6

7 BACHELOR PW: Voorlopige keuze Volgend jaar korte stage? Registratie voorlopige optiekeuze vóór 10 maart 2011 op http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/optie om korte stage in fase 3 goed te kunnen voorbereiden Meer info over korte stage straks 7

8 MASTER PW: Wijzigingen 8 MASTERPROEF METHODOLOGISCH OPO ONDERWIJS- en OPLEIDINGS- KUNDE (76 stp) SOCIALE EN CULTURELE PEDAGOGIEK (73 stp) ORTHO- PEDAGOGIEK (69 à 76 stp) Richtingsstam Praktijk- of onderzoeksstage (20sp) Richtingsstam Praktijk- of onderzoeksstage (20sp) Richtingstam (plicht + keuze) Praktijk- (25sp) OF Onderzoeksstage (20sp) Verdieping & casuïstiek Keuze (aanvullen tot 120) Specifieke lerarenopleiding (14 stp) -Vakdidactiek gedragswetenschappen - Concretisering thema’s vakdidactiek gedragswet. - Praktijkoriëntatie Universiteitsbrede keuze -opo’s uit andere afstudeerrichtingen - opo’s uit andere masteropleidingen - opo’s uit theoretisch gedeelte SLO

9 MASTER PW: MASTERPROEF WAT? –= een wetenschappelijk werk: student toont vertrouwdheid aan met het opmaken van een gerichte status quaestionis van een onderzoeksthema in het vakgebied & van de beheersing van vakspecifieke methoden van wetenschappelijk onderzoek –equivalent 4 maanden voltijds werk, gespreid over 2 academiejaren –10 + 14 sp –één masterproef met 2 of 3 studenten samen is mogelijk –Deel 1 in 1e master met slagen/niet-slagen evaluatie –Deel 2 in 2e master met punten en mondelinge feedback –Geen verdediging 9

10 MASTER PW: MASTERPROEF ONDERWERP? –Studenten kunnen een masterproef uitsluitend maken over een onderwerp waarvan een promotor-academicus bereid is de leiding op zich te nemen. –De onderwerpen van de promotoren zijn vanaf medio augustus raadpleegbaar op: https://ppw.kuleuven.be/masterproef/https://ppw.kuleuven.be/masterproef/ –Lotingprocedure –Een eigen onderwerp is mogelijk, op voorwaarde dat: het onderwerp aansluit bij het studieprogramma van de student en bij de onderzoeksexpertise van een promotor De student levert uiterlijk op de dag van de eerste keuzeronde het overeenkomstformulier in waarop de promotor verklaart de student te willen begeleiden bij het uitwerken van een masterproef met het beschreven vrije onderwerp. Promotoren kunnen begeleiding weigeren.

11 MASTER PW: MASTERPROEF KEUZEPROCEDURE? –Eerste weken academiejaar –Infosessies in eerste week academiejaar! VOLGTIJDELIJKHEID –Deel 1: Diploma bachelor PW, OWK of getuigschrift schakel- of voorbereidingsprogramma –Deel 2: Deel 1 gevolgd hebben of tegelijk volgen MEER INFO –Nota masterproef –http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/reglementen/notamasterproef.pdfhttp://ppw.kuleuven.be/onderwijs/reglementen/notamasterproef.pdf –Gewijzigde versie 2011-2012 beschikbaar vanaf juni 2011

12 MASTER PW: MASTERSTAGE Infosessies in eerste semester van 1 e fase. Gekoppeld aan de afstudeerrichting (20 sp à 25 sp) VOLGTIJDELIJKHEID: –Diploma bachelor PW, OWK of getuigschrift schakel- of voorbereidingsprogramma –Opleidingsonderdelen per afstudeerrichting (strikte/soepele volgtijdelijkheid) –Nakijken in syllabus! 16 à 20 weken in sem 1 (fase 2) Ononderbroken (uitzonderlijk, na toelating: onderbroken mits in zelfde organisatie en in hetzelfde jaar) 12

13 MASTER PW: MASTERSTAGE Twee types: –“stage in een praktijk- of beleidsorganisatie” –“stage in een onderzoekscentrum” Buitenlandse stage mogelijk (bonafide & kwaliteit eist “zorgvuldigheid”) Begeleiding door stagementor (organisatie) en academisch stageverantwoordelijke 13

14 MASTER PW: SLO-INDALING Infosessie SLO: begin academiejaar Theoretisch deel: 30 sp “aan de universiteit” In Pedagogische Wetenschappen: –deels op te nemen in keuzevenster SLO –Volledig op te nemen in keuzevenster SLO in combinatie met afstudeerrichting onderwijs- en opleidingskunde Praktijkgedeelte: 30 sp “na de universiteit” in een “ingroeibaan” Stage in tenminste 2 onderwijsvormen 14

15 VERKORTE TRAJECTEN Verkorte bachelor: uitdovend –Geen nieuwe inschrijvingen –Reeds ingeschreven studenten moeten het programma beëindigen uiterlijk in 2013-2014. Schakelprogramma –Afgestemd op nieuwe afstudeerrichtingen Voorbereidingsprogramma –Afgestemd op nieuwe afstudeerrichtingen –Meer afgestemd op academische vooropleidingen 15

16 NUTTIGE LINKS Website overgangsmaatregelen http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/progra mma/overgangsmaatregelen1112 Studentenportaal http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal DOS-aanspreekpunt http://ppw.kuleuven.be/dos/aanspreekpunten ISP-goedkeurders http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/praktisc h/contact.html


Download ppt "Programma(hervorming) Prof. dr. Jan Masschelein Prof. dr. Filip Dochy 15/02/20111."

Verwante presentaties


Ads door Google