De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“durf_onderwijskunde_kiezen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“durf_onderwijskunde_kiezen”"— Transcript van de presentatie:

1 “durf_onderwijskunde_kiezen”
Major Onderwijskunde Major Lerarenopleiding Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

2 Bachelor in de PW, afst.richt P&O
Vier mogelijkheden (meest voorkomend) Niet geslaagd, credits verzameld Bach in de PW, naar arbeidsmarkt Bach in de PW, naar voorbereidingsprogramma Bach in de PW, naar master PW, a.r. P&O Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

3 Waarom deze toelichting?
Info verschaffen over het nieuwe masterprogramma Pedagogiek en Onderwijskunde, waarbij je anticipeert op keuze majoren Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

4 Standpunt Vakgroep Onderwijskunde
Bepaalde onderwijskundige domeinen komen onvoldoende aan bod (vernieuwing van het onderwijs, meten van kwaliteit, nieuwe didactiek, …) Evolutie van algemene vakken (bach) naar gespecialiseerde vakken (master) Naar een competentiegerichte aanpak (voorbereiden op “doen” als onderwijskundige; wat is hiervoor nodig?) Nadruk op onderwijskundige als kritische onderzoeker. Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

5 Uitkomst: consensus in de OC
Één afstudeerrichting (Pedagogiek en Onderwijskunde) met drie majoren (Pedagogiek, Onderwijskunde, Lerarenopleiding) Duidelijke uitbreiding opleidingsaanbod Uitbreiding keuzemogelijkheden voor studenten Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

6 Algemene opleidingsonderdelen
Eerste master Pedagogische Wetenschappen, Afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde Algemene opleidingsonderdelen 40 studiepunten Major (Pedagogiek/Onderwijskunde/ Lerarenopleiding) 20 studiepunten Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

7 Algemene opleidingsonderdelen
Tweede master Pedagogische Wetenschappen, Afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde Algemene opleidingsonderdelen 11 studiepunten Major 25 studiepunten Masterproef: 24 studiepunten Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

8 Eerste master Algemene opleidingsonderdelen
Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

9 Tweede master Algemene opleidingsonderdelen
Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

10 Keuze major? Bachelor: generaliserend Master: specialisatie Interesse
Profilering Finaliteit/tewerkstellings-perspectieven Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

11 Major Onderwijskunde Je wil werken in formele en informele educatieve settings (bedrijven, begeleidingscontexten, ontwikkelwerk,musea, vakantiepleinen, …) Je gaat voor een beleidsfunctie willen aanpakken in onderwijs- en opleidingsgerelateerde sectoren Je kiest voor een job als onderzoeker aan de universiteit of een andere organisatie of bedrijf Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

12 Major Lerarenopleiding
Je wil competenties ontwikkelen als lerarenopleider in de hogeschool Je gaat voor een rol in het volwassenenonderwijs (CVO, basiseducatie, VDAB) Je wil een train-the-trainer worden Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

13 Major Lerarenopleiding en Onderwijskunde
Soms samenhang Bijv. gezamenlijke studiereis in Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

14 Eerste master Major Onderwijskunde
Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

15 Tweede master Major Onderwijskunde
+ Masterproef Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

16 Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde
Forum leerlingenparticipatie Stageopdracht Ontwikkelen methodieken om participatie bespreekbaar te maken Optimaliseren leerlingparticipatie op school Opleidingsonderdelen Schoolbeleid en schoolontwikkeling Coaching en begeleiding Biedt netwerk aan scholen die aandacht willen besteden aan leerlingenparticipatie 3 bijeenkomsten met afvaardiging van verschillende geledingen van de school Provinciaal onderwijs Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

17 Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde
Dienst Onderwijsontwikkeling Stageopdracht Ontwikkelen van een handleiding voor het begeleiden/beoordelen van online discussiefora Ontwikkelen website met competentiegerichte onderwijswerk- en beoordelingsvormen Opleidingsonderdelen Onderwijstechnologie Onderwijseffectiviteit Ondersteunen, onderzoeken, verbeteren en innoveren van het onderwijs Richt zich op competentiegericht en flexibel onderwijs en op de digitale LO Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

18 Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde
Internationale stage Ecuador Stageopdracht Evaluatie lokaal onderwijsaanbod Ondersteunen ontwikkeling leermaterialen Opleidingsonderdelen Onderwijstechnologie Onderwijseffectiviteit Curriculumontwikkeling Ondersteunen, onderzoeken, verbeteren en innoveren van het onderwijs Richt zich op competentiegericht en flexibel onderwijs en op de digitale LO Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

19 Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde
KinderenInformatiePunt Stageopdracht Implementatie uitbreiden naar meerdere scholen Opleidingsonderdelen Coaching en begeleiding Informatiepunt in de lagere school Wekelijkse schoolbezoeken: kinderen kunnen er terecht met vragen of problemen Wekelijkse klasmomenten: leerlingen brengen zelf thema’s aan Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

20 Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde
Action Innocence Stageopdracht Interactieve preventieprogramma’s “Veilig surfen op het internet” uitwerken voor leerlingen tussen 8 en 15 jaar Ouderconferenties verzorgen Opleidingsonderdelen Onderwijstechnologie Coaching en begeleiding Action Innocence streeft naar een veilig Internet voor kinderen en jongeren via voorlichtings- en sensibiliseringscampagnes Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

21 Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde
Internationale stage Vietnam Stageopdracht Ontwikkelen instructiepakket professoren voor gebruik elearning Uitwerken workshop voor professeren Demonstratiecursussen uitwerken Opleidingsonderdelen Onderwijstechnologie Coaching en begeleiding Action Innocence streeft naar een veilig Internet voor kinderen en jongeren via voorlichtings- en sensibiliseringscampagnes Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

22 Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde
Fuji Hunt Photographic Chemicals Stageopdracht Doorlichting op het vlak van effectiviteit van de opleiding bij arbeiders Opleidingsonderdelen Leeromgevingen voor volwassenen Onderwijseffectiviteit Human Resource Department Arbeidsgeneeskunde: opleidingsmethode herwerken voor preventieadviseurs uit grote bedrijven naar kleine bedrijven Kessels & Smit, the learning company: leren en ontwikkelen in arbeidsorganisaties/bedrijven Volvo, Belgacom Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

23 Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde
Scholenwerking van Oxfam-wereldwinkels Stageopdracht Meedraaien in evaluatie-werkgroep die nationale scholen-werking van Oxfam-wereldwinkels mee bewaakt Uitwerken van educatief materiaal en vergaderingen bijwonen Opleidingsonderdelen Schoolbeleid en schoolontwikkeling Onderwijskundig ontwerpen Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

24 Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde
Onderzoeksstage Vakgroep Onderwijskunde Stageopdracht Meedraaien in het ontwikkelen van een pakket begrijpend lezen (les- en spelmateriaal) voor de lagere school – Uitgeverij Garant Ontwikkelen luik in nascholing voor leerkrachten Meedraaien in de opstart van de evaluatie van het pakket (effectiviteit? Opvattingen leerkrachten?) Opleidingsonderdelen Onderwijseffectiviteit Onderwijskundig ontwerpen Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

25 Andere mogelijke stageplaatsen
Ketnet Kinder- en jongerentelefoon Kopergieterij PBD: Project Brede School CLB Educatieve uitgeverijen Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Strafinrichtingen Vlaamse Dienst Speelpleinwerking Sterrewereld China, Mozambique, Tanzania, Zuid-Afrika, Indië, … Sterrewereld: een virtuele ontmoetingsplaat voor kinderen en jongeren tussen 5 en 19 die langdurig of chronisch ziek zijn Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

26 Buitenlandse stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde
Tanzania Newman College, Social Workers Training, Teachers Resource Centre Stageopdracht Studietraining, leren leren voor studenten Ondersteunen schoolleiding bij uitwerken en implementeren studentenvolgsysteem, sturen en opleiden van tutors via begeleide zelfstudie Nascholing van leraren, ontwikkelen van materiaal Opleidingsonderdelen Schoolbeleid en schoolontwikkeling Coaching en begeleiding Tanzania: Kigoma, arme streek geconfronteerd met grote stroom vluchtelingen Ook in Zuid-Afrika: vorming rond studeren voor studenten, vorming rond aids en mensenrechten voor studenten, vorming rond didactische methoden voor leerkrachten Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

27 Andere buitenlandse stageplaatsen
UK, Bath: Opleiding voor nannies USA, Chicago: Onderzoek in video- en computer-based gallery naar de perceptie van bezoekers Ecuador: Ontwikkelen van webquests voor basis- en secundair onderwijs Vietnam: Project rond distance education Suriname: Ondersteunen en optimaliseren van een leesondersteuningsprogramma in het basisonderwijs Togo: bestrijden van analfabetisme, vorming van wees- en achtergelaten kinderen Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

28 Scripties onderwijskunde - voorbeelden
Welbevinden van de leerlingen op de lagere school. Probleemgestuurd leren in het secundair onderwijs, een haalbare kaart? Liever lezen met z’n twee? Een vergelijking van de leermotivatie en attitude ten opzichte van samenwerkend leren van leerlingen uit het lager en secundair onderwijs. CSCL in het secundair onderwijs. Samenwerkend leren tijdens de wiskundeles: Een studie naar de impact op de motivatie, betrokkenheid en leerpresaties van zesdeklassers. Informatieve spelen bij kleuters Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

29 Scripties onderwijskunde - voorbeelden
Kunsteducatie in het lager onderwijs Studievoorlichting Non-coöperatieve studenten: Waarom werken kinderen niet graag mee in de les? Onderwijs aan langdurige zieke kinderen Begeleid online studeren: Waarom zoveel drop-out. Wat denken en doen bedrijfsleiders om het leren van volwassenen te bevorderen Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

30 Eerste master Major Lerarenopleiding
Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

31 Tweede master Major Lerarenopleiding
+ Masterproef Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

32 Stageplaatsen aansluitend bij major lerarenopleiding
Basiseducatie VDAB Volwassenenonderwijs Leeromgevingen voor volwassenen Vakdidactische verkenning Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

33 Stageplaatsen aansluitend bij major lerarenopleiding
Dienst onderwijsondersteuning of kwaliteitszorg in hogescholen Opleidingsdidactiek School- en onderwijsbeleid Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

34 Stageplaatsen aansluitend bij major lerarenopleiding
Zorgcoördinator Didactische aanpak van leermoeilijkheden Opvoedingsondersteuning en zorgverbreding Vakdidactische verkenningen School- en onderwijsbeleid Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

35 Scripties lerarenopleiding - voorbeelden
Noodzaak en de behoeften van professionalisering van lerarenopleiders Exploratief onderzoek naar de invulling van leerlingenbegeleiding in de lerarenopleiding Profiel van de eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Profiel van de eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs De pedagogische opdracht van de lerarenopleider met betrekking tot waardeopvoeding Emoties bij student-leerkrachten in de stage: oorzaken, regulatie en begeleiding Inventarisatie van didactische werkvormen in de lerarenopleiding Effect van video-gebaseerd infopakket over ADHD in de lerarenopleiding Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

36 SLO pedagogische wetenschappen
60 studiepunten, waarvan 30 theoretische component en 30 praktijkcomponent Leidt tot “diploma van leraar” Inschrijving vanaf 1ste masterjaar; diploma van leraar na diploma master Inschrijving kan ook voor studenten in schakelprogramma op voorwaarde van inschrijving voor master Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

37 SLO pedagogische wetenschappen
Decreet voorziet “inbouwvariant” in master: Major lerarenopleiding voor een equivalent van 30stp uit de SLO Resterende 30 stp worden opgenomen na de master Gecombineerd met een baan in het onderwijs: de LIO-baan alle masters kunnen op die manier in onderwijs stappen UGent hanteert hiervoor digitaal portfolio Via “gewone” SLO-opleiding gespreid over één jaar of gespreid over meerdere jaren (verwerven van credits) Studenten uit een andere major volgen het traject zoals uitgestippeld voor pedagogische wetenschappen Major onderwijskunde heeft equivalenties voor 10 stp Major pedagogiek heeft equivalenties voor 10 stp Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding


Download ppt "“durf_onderwijskunde_kiezen”"

Verwante presentaties


Ads door Google