De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding “durf_onderwijskunde_kiezen” Major Onderwijskunde Major Lerarenopleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding “durf_onderwijskunde_kiezen” Major Onderwijskunde Major Lerarenopleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding “durf_onderwijskunde_kiezen” Major Onderwijskunde Major Lerarenopleiding

2 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Bachelor in de PW, afst.richt P&O Vier mogelijkheden (meest voorkomend) 1.Niet geslaagd, credits verzameld 2.Bach in de PW, naar arbeidsmarkt 3.Bach in de PW, naar voorbereidingsprogramma 4.Bach in de PW, naar master PW, a.r. P&O

3 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Waarom deze toelichting? Info verschaffen over het nieuwe masterprogramma Pedagogiek en Onderwijskunde, waarbij je anticipeert op keuze majoren

4 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Standpunt Vakgroep Onderwijskunde –Bepaalde onderwijskundige domeinen komen onvoldoende aan bod (vernieuwing van het onderwijs, meten van kwaliteit, nieuwe didactiek, …) –Evolutie van algemene vakken (bach) naar gespecialiseerde vakken (master) –Naar een competentiegerichte aanpak (voorbereiden op “doen” als onderwijskundige; wat is hiervoor nodig?) –Nadruk op onderwijskundige als kritische onderzoeker.

5 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Uitkomst: consensus in de OC –Één afstudeerrichting (Pedagogiek en Onderwijskunde) met drie majoren (Pedagogiek, Onderwijskunde, Lerarenopleiding) –Duidelijke uitbreiding opleidingsaanbod –Uitbreiding keuzemogelijkheden voor studenten

6 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Eerste master Pedagogische Wetenschappen, Afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde Algemene opleidingsonderdelen ‣ 40 studiepunten Major (Pedagogiek/Onderwijskunde/ Lerarenopleiding) ‣ 20 studiepunten

7 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Tweede master Pedagogische Wetenschappen, Afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde Algemene opleidingsonderdelen ‣ 11 studiepunten Major ‣ 25 studiepunten ‣ Masterproef: 24 studiepunten

8 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Eerste master Algemene opleidingsonderdelen

9 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Tweede master Algemene opleidingsonderdelen

10 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Keuze major? •Bachelor: generaliserend •Master: specialisatie ‣ Interesse ‣ Profilering ‣ Finaliteit/tewerkstellings- perspectieven

11 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Major Onderwijskunde •Je wil werken in formele en informele educatieve settings (bedrijven, begeleidingscontexten, ontwikkelwerk,musea, vakantiepleinen, …) •Je gaat voor een beleidsfunctie willen aanpakken in onderwijs- en opleidingsgerelateerde sectoren •Je kiest voor een job als onderzoeker aan de universiteit of een andere organisatie of bedrijf

12 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Major Lerarenopleiding •Je wil competenties ontwikkelen als lerarenopleider in de hogeschool •Je gaat voor een rol in het volwassenenonderwijs (CVO, basiseducatie, VDAB) •Je wil een train-the-trainer worden

13 Major Lerarenopleiding en Onderwijskunde •Soms samenhang •Bijv. gezamenlijke studiereis in 2009-2010 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding

14 Eerste master Major Onderwijskunde

15 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Tweede master Major Onderwijskunde + Masterproef

16 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde Forum leerlingenparticipatie Stageopdracht ‣ Ontwikkelen methodieken om participatie bespreekbaar te maken ‣ Optimaliseren leerlingparticipatie op school Opleidingsonderdelen ‣ Schoolbeleid en schoolontwikkeling ‣ Coaching en begeleiding

17 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde Dienst Onderwijsontwikkeling Stageopdracht ‣ Ontwikkelen van een handleiding voor het begeleiden/beoordelen van online discussiefora ‣ Ontwikkelen website met competentiegerichte onderwijswerk- en beoordelingsvormen Opleidingsonderdelen ‣ Onderwijstechnologie ‣ Onderwijseffectiviteit

18 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde Internationale stage Ecuador Stageopdracht ‣ Evaluatie lokaal onderwijsaanbod ‣ Ondersteunen ontwikkeling leermaterialen Opleidingsonderdelen ‣ Onderwijstechnologie ‣ Onderwijseffectiviteit ‣ Curriculumontwikkeling

19 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde KinderenInformatiePunt Stageopdracht ‣ Implementatie uitbreiden naar meerdere scholen Opleidingsonderdelen ‣ Coaching en begeleiding

20 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde Action Innocence Stageopdracht ‣ Interactieve preventieprogramma’s “Veilig surfen op het internet” uitwerken voor leerlingen tussen 8 en 15 jaar ‣ Ouderconferenties verzorgen Opleidingsonderdelen ‣ Onderwijstechnologie ‣ Coaching en begeleiding

21 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde Internationale stage Vietnam Stageopdracht ‣ Ontwikkelen instructiepakket professoren voor gebruik elearning ‣ Uitwerken workshop voor professeren ‣ Demonstratiecursussen uitwerken Opleidingsonderdelen ‣ Onderwijstechnologie ‣ Coaching en begeleiding

22 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde Fuji Hunt Photographic Chemicals Stageopdracht ‣ Doorlichting op het vlak van effectiviteit van de opleiding bij arbeiders Opleidingsonderdelen ‣ Leeromgevingen voor volwassenen ‣ Onderwijseffectiviteit

23 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde Scholenwerking van Oxfam- wereldwinkels Stageopdracht ‣ Meedraaien in evaluatie- werkgroep die nationale scholen- werking van Oxfam-wereldwinkels mee bewaakt ‣ Uitwerken van educatief materiaal en vergaderingen bijwonen Opleidingsonderdelen ‣ Schoolbeleid en schoolontwikkeling ‣ Onderwijskundig ontwerpen

24 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde Onderzoeksstage Vakgroep Onderwijskunde Stageopdracht ‣ Meedraaien in het ontwikkelen van een pakket begrijpend lezen (les- en spelmateriaal) voor de lagere school – Uitgeverij Garant ‣ Ontwikkelen luik in nascholing voor leerkrachten ‣ Meedraaien in de opstart van de evaluatie van het pakket (effectiviteit? Opvattingen leerkrachten?) Opleidingsonderdelen ‣ Onderwijseffectiviteit ‣ Onderwijskundig ontwerpen

25 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Andere mogelijke stageplaatsen •Ketnet •Kinder- en jongerentelefoon •Kopergieterij •PBD: Project Brede School •CLB •Educatieve uitgeverijen •Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs •Strafinrichtingen •Vlaamse Dienst Speelpleinwerking •Sterrewereld •China, Mozambique, Tanzania, Zuid-Afrika, Indië, …

26 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Buitenlandse stageplaatsen aansluitend bij major onderwijskunde Tanzania ‣ Newman College, Social Workers Training, Teachers Resource Centre Stageopdracht ‣ Studietraining, leren leren voor studenten ‣ Ondersteunen schoolleiding bij uitwerken en implementeren studentenvolgsysteem, sturen en opleiden van tutors via begeleide zelfstudie ‣ Nascholing van leraren, ontwikkelen van materiaal Opleidingsonderdelen ‣ Schoolbeleid en schoolontwikkeling ‣ Coaching en begeleiding

27 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Andere buitenlandse stageplaatsen •UK, Bath: Opleiding voor nannies •USA, Chicago: Onderzoek in video- en computer-based gallery naar de perceptie van bezoekers •Ecuador: Ontwikkelen van webquests voor basis- en secundair onderwijs •Vietnam: Project rond distance education •Suriname: Ondersteunen en optimaliseren van een leesondersteuningsprogramma in het basisonderwijs •Togo: bestrijden van analfabetisme, vorming van wees- en achtergelaten kinderen •…

28 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Scripties onderwijskunde - voorbeelden •Welbevinden van de leerlingen op de lagere school. •Probleemgestuurd leren in het secundair onderwijs, een haalbare kaart? •Liever lezen met z’n twee? •Een vergelijking van de leermotivatie en attitude ten opzichte van samenwerkend leren van leerlingen uit het lager en secundair onderwijs. •CSCL in het secundair onderwijs. •Samenwerkend leren tijdens de wiskundeles: Een studie naar de impact op de motivatie, betrokkenheid en leerpresaties van zesdeklassers. •Informatieve spelen bij kleuters

29 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Scripties onderwijskunde - voorbeelden •Kunsteducatie in het lager onderwijs •Studievoorlichting •Non-coöperatieve studenten: Waarom werken kinderen niet graag mee in de les? •Onderwijs aan langdurige zieke kinderen •Begeleid online studeren: Waarom zoveel drop-out. •Wat denken en doen bedrijfsleiders om het leren van volwassenen te bevorderen

30 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Eerste master Major Lerarenopleiding

31 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Tweede master Major Lerarenopleiding + Masterproef

32 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Stageplaatsen aansluitend bij major lerarenopleiding Basiseducatie VDAB Volwassenenonderwijs ‣ Leeromgevingen voor volwassenen ‣ Vakdidactische verkenning

33 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Stageplaatsen aansluitend bij major lerarenopleiding Dienst onderwijsondersteuning of kwaliteitszorg in hogescholen ‣ Opleidingsdidactiek ‣ School- en onderwijsbeleid

34 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Stageplaatsen aansluitend bij major lerarenopleiding Zorgcoördinator ‣ Didactische aanpak van leermoeilijkheden ‣ Opvoedingsondersteuning en zorgverbreding ‣ Vakdidactische verkenningen ‣ School- en onderwijsbeleid

35 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding Scripties lerarenopleiding - voorbeelden •Noodzaak en de behoeften van professionalisering van lerarenopleiders •Exploratief onderzoek naar de invulling van leerlingenbegeleiding in de lerarenopleiding •Profiel van de eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding bachelor in het onderwijs: lager onderwijs •Profiel van de eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs •De pedagogische opdracht van de lerarenopleider met betrekking tot waardeopvoeding •Emoties bij student-leerkrachten in de stage: oorzaken, regulatie en begeleiding •Inventarisatie van didactische werkvormen in de lerarenopleiding •Effect van video-gebaseerd infopakket over ADHD in de lerarenopleiding

36 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding SLO pedagogische wetenschappen •60 studiepunten, waarvan 30 theoretische component en 30 praktijkcomponent •Leidt tot “diploma van leraar” •Inschrijving vanaf 1ste masterjaar; diploma van leraar na diploma master •Inschrijving kan ook voor studenten in schakelprogramma op voorwaarde van inschrijving voor master

37 Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding SLO pedagogische wetenschappen Decreet voorziet “inbouwvariant” in master: ‣ Major lerarenopleiding voor een equivalent van 30stp uit de SLO Resterende 30 stp worden opgenomen na de master ‣ Gecombineerd met een baan in het onderwijs: de LIO-baan ‧ alle masters kunnen op die manier in onderwijs stappen ‧ UGent hanteert hiervoor digitaal portfolio ‣ Via “gewone” SLO-opleiding gespreid over één jaar of gespreid over meerdere jaren (verwerven van credits) Studenten uit een andere major volgen het traject zoals uitgestippeld voor pedagogische wetenschappen ‣ Major onderwijskunde heeft equivalenties voor 10 stp ‣ Major pedagogiek heeft equivalenties voor 10 stp


Download ppt "Voorstelling Pedagogiek en onderwijskunde, major Onderwijskunde en major Lerarenopleiding “durf_onderwijskunde_kiezen” Major Onderwijskunde Major Lerarenopleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google