De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master in de Psychologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master in de Psychologie"— Transcript van de presentatie:

1 Master in de Psychologie
Infosessie 5 mei 2014 18.15u MTC1.0014

2 Inhoud Wat na Bachelor? Enkele cijfers Voorstelling van het programma
Gemeenschappelijke stam Masterproef De vier afstudeerrichtingen Stage Specifieke lerarenopleiding Erasmus Wat te doen en vragen

3 1. Wat na Bachelor Psychologie?

4 Wat na Bachelor? Rechtstreeks:
Master in de psychologie Master in de sociale en culturele antropologie Master of Social and Cultural Anthropology Master in de statistiek Master of Statistics Master in de seksuologie Master of Human Sexuality Studies Master in het management Master in de beleidseconomie

5 Wat na Bachelor? Onrechtstreeks:
Na voorbereidingsprogramma (12 stp): Master in het overheidsmanagement en -beleid Na voorbereidingsprogramma (39 stp): Master in de sociologie Na voorbereidingsprogramma (34-43 stp) Master in de bedrijfscommunicatie Na voorbereidingsprogramma (70 stp): Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Na verkorte bachelor in de criminologische wetenschappen (117 stp): Master in de criminologische wetenschappen Na voorbereidingsprogramma (60 stp): Master in de educatieve studies Na voorbereidingsprogramma (34 stp): Master in de communicatiewetenschappen Na verkorte bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (90 stp): Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

6 2. Enkele cijfers

7 Enkele cijfers Studentenaantallen 2013-2014
ong. 475 studenten “onderweg” in Master 3e BA VT(2) + S Master onderweg Richting A 89 57+130 101 Richting B 16 21 Richting C 205 208/129 Richting D 18 17

8 3. Voorstelling MA in de Psychologie

9 Opbouw Gemeenschappelijke stam = 35 ptn
2 opo’s (samen 11 ptn) Masterproef (24 ptn) 10 ptn in MA1 14 ptn in MA2 4 (5) afstudeerrichtingen = 85 ptn Belangrijke richtingsstam (29 à 39 ptn) Keuzelijst (16-24 ptn) Stage (30 of 32 ptn) Geheel in MA2

10 4. Gemeenschappelijke stam:
De 2 opo’s

11 Gemeenschappelijke stam: feitelijk 2 opo’s
Statistiek IV, 7 stp  LIPS, 4 stp Lectures in Psychology Series Link tussen theorie en praktijk Verschillende docenten Maar in programmaboek zullen er hier waarschijnlijk drie opo’s staan????

12 LIPS: 2 versies Studenten maken een keuze tussen P0R60A Lectures in Psychology of P0T71A Lezingen: Onderzoek, Synthese en Rapportering. Lezingen: Onderzoek, Synthese en Rapportering in de psychologie Lectures in Psychology Series (LIPS)

13 Lezingen: Onderzoek, Synthese en Rapportering in de psychologie
Wekelijkse paperopdrachten (13/20) en een mondeling examen (7/20). Paperopdracht na elke lezing: Minimum 4 (maximum 6) pagina’s met samenvatting van belangrijkste artikels die aan de basis van de lezing liggen + drie nieuwe onderzoeksvragen. Deadline is de eerstvolgende maandag na de lezing voor 16u.  Indien de wekelijkse deadlines niet worden gerespecteerd, ontvangt de student een NA en dus 0/20 op het hele opo.

14 Lezingen: Onderzoek, Synthese en Rapportering in de psychologie
Mondelinge examen tijdens de examenperiode: Uit de wekelijkse ingediende nieuwe onderzoeksvragen ontvangt de student twee at random geselecteerde onderzoeksvragen.  Tijdens het mondeling examen licht de student toe hoe hij/zij voor deze twee onderzoeksvragen een onderzoekdesign zou ontwikkelen. Studenten dienen op beide deelevaluaties te slagen om te slagen voor het hele opleidingsonderdeel.  Indien de student een onvoldoende behaalt op een of twee deelevaluaties, herneemt de student steeds beide deelevaluaties in de derde examenperiode.

15 Waarom deze rare oplossing?
Moesten dit doen om een volledig Engelstalige master te mogen hebben die volgend jaar start Die volledig Engelstalige master is gevuld met D-opo’s Maar, is die nu toch ook al niet in het Engels? Inderdaad, dus wij snappen het ook allemaal niet echt, maar we hebben gedaan wat we moesten doen . We hebben dus een Nederlandstalige (niet zo aantrekkelijke) versie van LIPS. Maar voor jullie verandert er dus niets: LIPS wordt volgend jaar gegeven zoals voordien.

16 5. Gemeenschappelijke stam:
De Masterproef

17 Masterproef Belangrijk:
Je moet je Bachelordiploma hebben om te mogen starten met de Masterproef deel 1 Wat: Opmaken van de stand van het onderzoek mbt een bepaald onderzoeksthema in een vakgebied Toepassen van vakspecifieke methode van wetenschappelijk onderzoek Hoe veel: 24 ptn 4 maanden voltijds werk (2 jaar) De tekst telt optimaal 40 tot 60 bladzijden, (inclusief referenties, exclusief tabellen, figuren en bijlagen) met een maximale limiet van 100 Eén masterproef met 2 of 3 studenten samen is mogelijk

18 Masterproef Evaluatie:
Deel 1 in 1e master met slagen/niet-slagen evaluatie Deel 2 in 2e master met punten Deel 2: Taal- en vormvereisten zijn belangrijk! Geslaagd/niet-geslaagd. Het is noodzakelijk om geslaagd te zijn voor taal- en vormvereisten om te slagen op het geheel. Andere aspecten worden beoordeeld met een quotering op 20. Kwaliteit van onderzoek (Theoretisch kader, Vraagstelling, Onderzoeksmethode, Conclusies en kritische reflectie) Academische competenties Proces

19 Masterproef: onderwerp
Men kan een masterproef enkel maken over een onderwerp waarvan een promotor bereid is de leiding op zich te nemen. De onderwerpen van de promotoren zijn vanaf eerste helft van september raadpleegbaar

20 Eigen onderwerp Een eigen onderwerp is mogelijk, op voorwaarde dat:
de student een promotor vindt met de nodige expertise die de begeleiding op zich wil nemen het onderwerp aansluit bij het studieprogramma van de student

21 Best een voorstel van 1 à 2 pagina’s voorbereiden
Vóór 15 september contact met een mogelijke promotor om het onderwerp te bespreken. Op studentenportaal lijst met alle mogelijke promotoren Best een voorstel van 1 à 2 pagina’s voorbereiden promotor krijgt zo duidelijk beeld van het onderzoek dat je wil doen. Promotoren kunnen de begeleiding weigeren.

22 Masterproef: toewijzing
Vanaf begin september: onderwerpenlijst op web Drie rondes: 1e ronde: 30 september 2e ronde: 2 oktober 3e ronde: 6 oktober Daarna “probleemoplossing” & indienen overeenkomst Dus: Vrij onderwerp: start zoektocht tijdig Aanwezig zijn/keuzeprocedure volgen vanaf begin academiejaar

23 6. De 4 (5) afstudeerrichtingen

24 Richting A: Arbeids- en organisatiepsychologie
Beroeps- en onderzoeksmatige vorming mbt arbeids-, personeels, -en organisatiepsychologie

25 Richtingsstam = verplicht
3 kern-opo’s : Arbeidspsychologie, deel 2 Personeelspsychologie, deel 2 Organisatiepsychologie, deel 2 1 ondersteunend opo: Economie 3 praktijkgerichte opo’s Diagnose en interventies in de A&O-psy Groepsdynamica, 2

26 Keuzelijst = helemaal vrij = “21” stp
Opo’s die expliciet vernoemd worden: Ondersteunende opo’s (2) Opo’s mbt marketing (3) Opo’s mbt organisatiepsychologie (5) Opo’s mbt personeelspsychologie (2) Opo’s mbt gezondheids- en preventiepsychologie (4) Bijscholingsopo’s (4) Richtingsoverstijgende opo’s (4) Opo’s die niet expliciet vernoemd worden Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven

27 Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster
Geen A&O voorkennis in Bach: aanbevolen om via specifieke bijscholing een basiskennis in A&O te verwerven: Keuze uit 4 opo’s: Arbeidspsychologie, deel 1 Organisatiepsychologie, deel  1 Personeelspsychologie, deel 1 Groepsdynamica, deel 1

28 Richting B :Schoolpsychologie
Beroeps- en onderzoeksmatige vorming op het domein van de leerlingenbegeleiding, meer specifiek begeleiding van: onderwijsleerprocessen en cognitieve ontwikkeling de psychosociale ontwikkeling de onderwijsloopbaan

29 Richtingsstam = verplicht = 39 stp
5 opo’s mbt de 3 begeleidingsdomeinen: Onderwijsleerprocessen: Didactiek van de instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde Motivatiepsychologie Psychosociale ontwikkeling Kinder- en jeugdpsychiatrie Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten: theorie en praktijk Onderwijsloopbaan Begeleiding van keuzeprocessen in studie en loopbaan

30 Richtingsstam = verplicht = 39 stp
5 opo’s mbt 4 begeleidingstaken: Diagnostisch handelen Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 2 Indirecte interventies Consultatieve leerlingenbegeleiding m.i.v. practicum Directe interventies Gedragstherapie Gevalsstudie en practicum gedragstherapie: kinderen en adolescenten Preventie en educatie Preventieve schoolpsychologische interventies

31 Keuzelijst = helemaal vrij = 16 stp
Opo’s die expliciet vernoemd worden: Opo’s mbt begeleiding cognitieve ontwikkeling (5) Opo’s mbt begeleiding psychosociale ontwikkeling (6) Opo’s mbt loopbaanbegeleiding (4) Bijscholingsopo’s (4) Richtingsoverstijgende opo’s (4) Opo’s die niet expliciet vernoemd worden Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven

32 Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster
Psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 1 Schoolpsychologisch werk: basisprincipes Pedagogische hulpverlening aan personen met een leerstoornis

33 Ook in keuzelijst B: SLO gedragswetenschappen
Straks meer

34 Richting C: Klinische- en gezondheidspsychologie
Beroeps- en onderzoeksmatige vorming mbt psychologische begeleiding, klinische diagnostiek, psychotherapie en gezondheidspsychologie / preventie

35 Richting C Klinische en gezondheidspsychologie
In programmaboek (en ISP!): 2 verschillende afstudeerrichtingen Klinische en gezondheidspsychologie: Volwassenen (Cv) Klinische en gezondheidspsychologie: Kinderen en adolescenten (Ck)

36 Richtingsstam Cv = verplicht = 29 stp
3 opo’s mbt psychopathologie en geneeskunde Psychologische processen van psychopathologie Volwassenenpsychiatrie Inleiding tot de algemene ziektenleer 3 opo’s mbt psychodiagnostiek en behandeling: Psychologische behandelingen Practicum therapeutische vaardigheden: Volwassenen Practicum klinische psychodiagnostiek Organisatie, wetgeving en beleid Health Psychology Part 2: Biopsychological Interactions

37 Richtingsstam Ck = verplicht = 32 stp
3 opo’s mbt psychopathologie en geneeskunde Ontwikkelingspsychopathologie Kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding tot de ziektenleer van het kind 3 opo’s mbt psychodiagnostiek en behandeling: Psychologische behandelingen Practicum therapeutische vaardigheden: K&A Practicum klinische psychodiagnostiek Organisatie, wetgeving en beleid Health Psychology Part 2: Biopsychological Interactions Psychologische interventies voor kinderen en adolescenten: van transdiagnostische mechanismen naar interventie

38 Keuzelijst = helemaal vrij = 24/21 stp
Opo’s die expliciet vernoemd worden: Opo’s mbt behandeling (9) Opo’s mbt preventie (3) Opo’s mbt klinische en gezondheidspsychologie (6) Bijscholingsopo’s (4) Richtingsoverstijgende opo’s (4) Opo’s die niet expliciet vernoemd worden Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven

39 Bijscholingsvenster Psychologische begeleiding, counseling en consultatie m.i.v. training van basisvaardigheden Klinische psychodiagnostiek Klinische neuropsychologie Practicum psychologische begeleiding: training van basisvaardigheden

40 Richting D: Theorie en Onderzoek
Studenten kiezen hier voor een doorgedreven opleiding tot onderzoeker

41 Richtingsstam = verplicht = 35 stp
3 methodologische opo’s: Methods of scientific research, part 2 Statistics V Statistics VI 4 inhoudelijke opo’s (gelinkt aan basisdisciplines): Topics in psychonomic science Topics in behavioural neurosciences Topics in social and cultural psychology Topics in psychology of individual differences

42 Keuzelijst = helemaal vrij = 20 stp
Opo’s die expliciet vernoemd worden: Opo’s mbt basisdisciplines (3) Opo’s mbt statistiek (3) Imaging opo (1) Bijscholingsopo’s (4) Richtingsoverstijgende opo’s (4) Opo’s die niet expliciet vernoemd worden Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven

43 Bijscholingsvenster Wiskundige propaedeuse
Gebruik van de computer in de psychologie, met practicum Colloquia Theorie en Onderzoek Psychophysics

44 Waarschijnlijk ook research master
Vorige week goedgekeurd door commissie Hoger Onderwijs Is zelfde als richting D, maar waarschijnlijk: MP in Engels Stageverslag in Engels Statistiek 4 in Engels Beperktere keuzelijst Taaltest Vlaamse overheid: nog 40 dagen voor bezwaar

45 7. Masterstage

46 Masterstage Belangrijk:
Je moet je Bachelordiploma hebben om te mogen starten met de stage! Zie ook: infosessies in laatste week oktober 1e master 30 weken (A, B, D) of 32 weken (C) 25 % in studieresultaat master (slagen noodzakelijk) Ononderbroken Buitenlandse stage mogelijk

47 2 soorten stages Professionele stage Geïntegreerde stage

48 Professionele stage A/B/C: Professionele stage in praktijksetting
De stage verloopt onder supervisie van een erkende stagegever binnen de praktijksetting. D: Onderzoeksstage in een onderzoeksgroep van een universiteit onder supervisie van een erkende stagegever uit die onderzoeksgroep

49 A/B/C: minimaal 25% onderzoek (in praktijkdomein)
Geïntegreerde stage A/B/C: minimaal 25% onderzoek (in praktijkdomein) Statistics V (8 ptn) is verplicht D: 25 à 35 % stage in praktijksetting Ook richtingsspecifieke opo’s opnemen (afspreken met stagementor)

50 Dus, stagevormen per richting
Richting A Richting B Richting C  Richting D Professionele Stage A Professionele Stage B Professionele Stage C Professionele Stage D Geïntegreerde stage A/D Geïntegreerde stage B/D Geïntegreerde stage C/D Geïntegreerde stage D/A of D/B of D/C

51 En dan is er nog het volgende mogelijk …
Stage in schoolpsychologie, m.i.v. praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding O0A03A Praktijkoriëntatie: de leraar gedrags- en maatschappijwetenschappen als innovator en onderzoeker (6 ptn) (equivalent van) 24 weken stage

52 8. Specifieke lerarenopleiding

53 Keuzevenster SLO Theoretisch deel: 30 ptn Praktijkgedeelte: 30 ptn
Volgen na Psy Tijdens Psy: ingedaalde variant in richting B (30 ptn) voorafname in richting A, C & D ( ~ 16 ptn) door SLO keuzevenster gedeeltelijke integratie van het theoretische gedeelte van de SLO Praktijkgedeelte: 30 ptn min. 750 u. stage, gespreid over minstens twee onderwijssettings

54 2 mogelijkheden B Volledige theoretische gedeelte opnemen:
4 opo’s van het Keuzevenster SLO Gedragswetenschappen De stage “P9X17A Stage in schoolpsychologie, m.i.v. praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding” Slechts een deel van het theoretische gedeelte: Max 16 stp uit "keuzevenster SLO Gedragswetenschappen"

55 Studenten A, C & D Hebben geen ingedaalde variant
Kunnen wel al opo’s uit SLO opnemen (uit keuzevenster van B)

56 9. Erasmus-uitwisseling

57 INFOSESSIE Begin academiejaar Waarschijnlijk in combinatie met “beurs”

58 10. Wat te doen vanaf nu en in de eerste weken AJ 2014-2015 + vragen?

59 Wat te doen … ? Kiezen voor master Psy
Kiezen voor een afstudeerrichting Onderwerp masterproef verkennen: lijst onderwerpen (vanaf begin september) of eigen onderwerp indienen (contact vóór 15.09) Bij keuze van opo’s evt al soort stage in achterhoofd 1e week: algemene infosessie masterproef 1e week: infosessie SLO

60 MEER INFO - VRAGEN Studentenportaal PPW-DOS: studietrajectbegeleiders
K.U.Leuven-Dienst Studieadvies


Download ppt "Master in de Psychologie"

Verwante presentaties


Ads door Google